Startpagina Covid 19

Ook in West-Vlaanderen extra coronamaatregelen voor seizoensarbeiders

Jaarlijks stelt de West-Vlaamse land- en tuinbouwsector duizenden seizoensarbeiders tewerk. Dit jaar vormt daarin geen uitzondering. Corona maakt dit jaar evenwel bijzonder. De instroom van buitenlandse seizoenarbeiders uit landen of regio’s met een oranje of rode reiscode verhoogt het risico op bijkomende besmettingshaarden. Daarom legt waarnemend gouverneur Anne Martens met onmiddellijke ingang een aantal verplichtingen op aan land- en tuinbouwers die seizoensarbeiders aan het werk zetten.

Leestijd : 2 min

De seizoenarbeiders die tewerkgesteld zijn in West-Vlaanderen zijn afkomstig uit diverse landen. Op basis van de reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken krijgen die landen een uiteenlopende kleurencode toebedeeld. Een plotse en grootschalige instroom van buitenlandse seizoenarbeiders uit landen of regio’s met een oranje of rode reiscode verhoogt het risico op bijkomende besmettingshaarden van het coronavirus Covid-19. Daarom neemt waarnemend gouverneur Anne Martens maatregelen (politiebesluit).

De provincies Limburg en Vlaams-Brabant namen eerder deze maand al bijkomende maatregelen bij inzet van seizoensarbeiders.

Welke maatregelen zijn van kracht?

- Seizoenarbeiders die afkomstig zijn uit een land of gebied dat door het ministerie van Buitenlandse Zaken de kleurcode groen krijgt en zich inschrijven in de provincie West-Vlaanderen moeten hun temperatuur laten nemen door de werkgever bij aankomst. Bij verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen moet meteen een arts worden geraadpleegd.

- Seizoenarbeiders die afkomstig zijn uit een land of gebied dat door het ministerie van Buitenlandse Zaken de kleurcode oranje of rood krijgt en die zich inschrijven in de provincie West-Vlaanderen moeten zich meteen bij aankomst in de provincie laten testen op coronavirus Covid-19 en in afwachting van het resultaat in quarantaine gaan.

- Dewerkgevers moeten dagelijks de temperatuur nemen van hun ingeschreven seizoenarbeiders, die registeren en bij verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen meteen een arts raadplegen.

- De seizoensarbeiders moeten indezelfde vaste groepen van maximaal 10 personen worden tewerkgesteld. Indien er bij iemand een hoge temperatuur wordt vastgesteld of er een vermoeden van besmetting is, moet de groep van 10 in afwachting van het testresultaat afgezonderd worden.De maatregelen zijn van kracht van 6 augustus tot en met 31 augustus 2020.

Deel informatie over het aantal seizoensarbeiders op jouw bedrijf!

Om de verplichte testing op het coronavirus bij seizoenarbeiders afkomstig uit landen of gebieden met een oranje of rode kleurencode vlot te laten verlopen is een accurate inventaris essentieel. Op basis van die inventaris wordt dan de noodzakelijke testcapaciteit berekend. Daarom verzoekt de Provincie West-Vlaanderen alle land- en tuinbouwers om een Excel-bestand in te vullen en te bezorgen aan hun gemeente.

Gelieve de informatie vóór 10 augustus 16 u te bezorgen aan jouw gemeente. Indien er na 10 augustus seizoensarbeiders toekomen op jouw bedrijf, moet je dat apart door te geven.

> Download het Excel-formulier voor registratie.

Heb je nog vragen?

Op de website van jouw gemeente zal je zo snel mogelijk meer informatie kunnen raadplegen. Heb je toch nog vragen? Neem contact op met jouw gemeente.

Inagro

Lees ook in Covid 19

Meer artikelen bekijken