Startpagina Covid 19

Ruim 500 aanvragen uit land- en tuinbouwsector voor Covid-19-steunmaatregelen

Voor eind dit jaar belooft landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) de uitbetaling van de covidsteunaanvragen uit de land- en tuinbouwsector. In totaal dienden 428 aardappeltelers steunaanvragen in, vanuit de sierteeltsector kwamen 135 aanvragen.

Leestijd : 2 min

Emmily Talpe, Vlaams volksvertegenwoordiger voor Open VLD, zette in de commissie Landbouw in het Vlaams parlement de rendabiliteit van de land- en tuinbouwbedrijven in Vlaanderen op de agenda. De syndicale landbouworganisatie Boerenbond schat dit jaar de omzet op 5,7 miljard euro. “Dat is bijna 1 % meer dan in 2019 en het hoogste niveau sinds 2013”, stelt Emmily Talpe.

Opmerkelijke resultaten

“We weten dat deze resultaten, toch in het kader van de coronacrisis, opmerkelijk zijn, want enkele subsectoren, zoals de aardappelen en de sierteelt, kregen zware klappen. Andere subsectoren, zoals de fruitsector, deden dan wel goede zaken tijdens de voorbije periode. De varkenshouderij heeft daarnaast ook te lijden onder een andere crisis, namelijk de Afrikaanse Varkenspest, die ook zwaar weegt op de prijszetting.”

Van landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) wilde Emmily Talpe wat zij over de rendabiliteit van Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven denkt. “Jaarresultaten van Boerenbond zijn heel voorlopig, want 2020 is nog niet afgelopen en de oogst is nog volop bezig voor een aantal producten”, stelt Vlaams minister Hilde Crevits. “Niettemin geven de tussentijdse resultaten meestal al een goede inschatting van de rendabiliteit van onze bedrijven.”

2020 wordt getekend door enkele hindernissen. “In de voorbije jaren hadden we meerdere keren overvloedige regen, late voorjaarsvorst, langdurige droogte, hitte. En in 2020 was het weer warm en droog op bepaalde momenten. Daarbovenop kwam nog eens de coronacrisis, die de land- en tuinbouwsector ook niet spaart.”

Uitbetaling in december

De cijfers verschillen heel sterk tussen de verschillende sectoren. Voor fruitteelt bijvoorbeeld wordt een omzetstijging van 34 % verwacht, terwijl er voor akkerbouw sprake is van een afname van 18 %. En dan is er nog de coronacrisis. Het Departement Landbouw & Visserij is momenteel bezig met de behandeling van de covidsteunaanvragen.

“De definitieve cijfers kan ik vandaag niet geven. We hebben wel een zicht op het aantal ingediende aanvragen”, stelt Vlaams landbouwminister Hilde Crevits. In totaal dienden aardappeltelers 428 steunaanvragen in en vanuit de sierteeltsector werden 135 aanvragen ingediend.

Terugloop VLIF-aanvragen

Niet verwonderlijk dat Covid-19 ook een grote invloed heeft op de investeringen. Eén van de indicatoren hierbij is het aantal aanvragen bij het VLIF (Vlaams Landbouwinvesteringsfonds). “Daar zien we inderdaad een daling over de aanvraagperiodes van dit jaar. Voor de eerste blokperiode werd voor 12 % minder geïnvesteerd ten opzichte van 2019, voor de laatste blokperiode is dit 17 % minder. Zoals altijd bij crisissen zien we dus dat de investeringsbereidheid in de sector een beetje afnam.”

Lieven Vancoillie

Lees ook in Covid 19

Belgische nertsenbedrijven zijn vrij van corona

Covid 19 Na de vaststelling van heel wat coronagevallen bij nertsenbedrijven in enkele Europese landen stelde het FAVV een onderzoek in bij Belgische nertsenbedrijven. Gelukkig werden er geen Covid-19-besmettingen vastgesteld. De komende maanden worden de bedrijven verder gemonitord.
Meer artikelen bekijken