Startpagina Covid 19

‘Melkerijen vragen veehouders minder melk te produceren’

Zuivelfabrikanten vragen melkveehouders de melkproductie te verlagen vanwege de coronacrisis. Ze doen dat volgens de Waalse boerenorganisatie Fugea zonder harde cijfers over voorraden, afzet etc. op tafel te leggen. Productiebeperking bij individuele boeren neerleggen is volgens Fugea en ook ABS niet de juiste weg. Er moet volgens hen een collectieve en door de politiek gedragen productiesturing worden voorbereid.

Leestijd : 2 min

Het coronavirus zet de export en afzet van zuivelproducten aan de horeca onder druk, terwijl de vraag vanuit de supermarkten tijdelijk enorm is. Over het algemeen dalen noteringen terwijl volumes verschuiven. LDA overweegt volgens een bron volgende maand met 1,50 euro per 100 liter te verlagen. Bij Milcobel zou worden gedebatteerd over een verlaging met 2 tot 3 euro. Het bedrijf noemt dit speculatief en zelf zegt dat het nog veel te vroeg is over concrete bedragen te spreken. De markt is wel zichtbaar verslechterd, aldus het bedrijf, maar pas half april zal de Raad van Bestuur een oordeel gaan vellen over de melkprijs.

Melkveehouders hebben volgens Fugea brieven gekregen waarin wordt opgeroepen minder te produceren. Diverse melkveehouders die leveren aan Milcobel bevestigen het ontvangen van zo’n brief. LDA stuurde vooralsnog geen brief. Van andere melkerijen is het niet direct duidelijk. In de brief van Milcobel wordt niet expliciet vermeld hoeveel minder men zou moeten produceren. Wel staat in de brief ook dat de coöperatie alles op alles zal doen om dagelijks de melk op te halen, maar dat de beschikbaarheid van chauffeurs in het gedrang kan komen. Men waarschuwt dus dat door overmacht de melkophaling in het gedrang kan komen.

Oproep tot transparantie

De communicatie van zuivelfabrieken moet volgens Fugea worden verduidelijkt en gerechtvaardigd. Als de productie moet worden verminderd, dan moet duidelijk zijn met hoeveel en waarom. Bovenal moet een dergelijk verzoek worden gerechtvaardigd door harde cijfers (voorraden, marktomstandigheden, enz.). Voor melkveehouders is het volgens Fugea moeilijk te begrijpen waar de overschotten opeens vandaan komen als de warenhuizen leeg zijn en het aanbod niet volgt. Als door de exportstrategie van de zuivelfabrieken niet kan worden voldaan aan de binnenlandse vraag, moet ze volgens Fugea worden herzien.

Bovenal roept Fugea op tot een collectieve en politieke regulering van de melkmarkt. De situatie kan niet alleen door boerderijen worden opgevangen, aldus Fugea. Ze vindt hier bij ABS weerklank in Vlaanderen. Enerzijds moeten de verschillende spelers in de sector solidariteit tonen. Aan de andere kant is het volgens Fugea dringend nodig instrumenten in te voeren om de productie op Europese schaal door de overheid te reguleren (in plaats van te denken aan systemen voor overtollige opslag).

Zo ver gaat ABS nog niet. “Maar de overheid moet het ten minste voorbereiden, want de vooruitzichten voor de melkmarkt zijn niet positief”, zegt ABS-voorzitter Hendrik Vandamme.Steun voor vrijwillige vermindering (zoals 2016) kan wat Fugea en ABS betreft worden overwogen.

Jan Cees Bron

Lees ook in Covid 19

Meer artikelen bekijken