Startpagina Melkvee

Voorkom problemen volgende winter door nu te vaccineren tegen blauwtong

Vaccinatie is de enige manier om zowel runderen als schapen tegen de gevolgen van het blauwtongvirus te beschermen. DGZ adviseert om nu vaccinaties uit te voeren.

Leestijd : 2 min

Vorig jaar werd er in verschillende departementen van Frankrijk melding gemaakt van nieuwgeboren kalveren die zwak en blind waren en vaak na enkele dagen stierven. Al gauw werd de link met een blauwtongbesmetting tijdens de dracht gelegd en werden de nodige onderzoeken uitgevoerd om dit te bevestigen. Het merendeel van deze aangetaste kalveren testte positief op PCR voor serotype 8.

Bij rundvee circuleert serotype 8 eigenlijk al sinds 2015 terug in Frankrijk en sinds vorig voorjaar ook opnieuw in ons land, bij schapen is er voorlopig geen melding van ziektesymptomen. Daarnaast staat ook serotype 4 voor de deur. Vaccineer daarom nu nog voor blauwtong, indien mogelijk zowel voor serotype 8 als serotype 4 en blijf alert voor de symptomen.

Wat zijn de symptomen bij rundvee?

Afwijkingen aan de foetus waren ook in ons land tijdens de vorige blauwtongepidemie in 2007-2008 een belangrijke oorzaak van economische verliezen. De foetussen vertoonden hersenwaterzucht, blindheid en misvormingen aan de kop en de poten. Andere symptomen zijn bij runderen eerder zeldzaam, maar indien je één van de onderstaande ziektetekens bij je dieren opmerkt, is het altijd belangrijk om je bedrijfsdierenarts te contacteren zodat hij monsters voor onderzoek kan nemen.

Een typisch verschijnsel bij blauwtong is dat de grote hersenen geheel of gedeeltelijk afwezig zijn.
Een typisch verschijnsel bij blauwtong is dat de grote hersenen geheel of gedeeltelijk afwezig zijn. - Foto: DGZ

Mogelijkesymptomen die wijzen op blauwtong bij jongvee en volwassen rundvee:

- Kortstondige temperatuursverhoging

- Stuwing van de oogslijmvliezen

- Zweervorming in de muil

- Oedeem, vaak ter hoogte van de voorpoten waardoor de dieren moeilijk voortbewegen

- Onderhuidse bloedingen en rode stuwing op de uier

Wat zijn de symptomen bij schapen?

Schapen zijn gevoeliger voor het blauwtongvirus waardoor de ziekte vaak ernstiger verloopt. Het sterftepercentage bij schapen liep bij de vorige epidemie hoog op. Voorlopig is er geen melding van ziektesymptomen bij schapen, maar schapenhouders zijn best alert voor onderstaande ziektetekens:

- Hoge koorts

- Zwelling van de kop en lippen door oedeem

- Zweervorming in de muil

- Soms een blauwverkleurde tong

- Ontsteking ter hoogte van de kroonrand van de klauwen

Beperk economische verliezen door vaccinatie

Vaccineren is en blijft de enige manier om uw dieren te beschermen tegen de gevolgen van blauwtong en om de economische verliezen te beperken. Aarzel niet en maak een afspraak met je bedrijfsdierenarts om de vaccinatie uit te voeren. Zeker als je bij jouw dieren symptomen merkt zoals die hierboven beschreven zijn, luidt het advies: contacteer je bedrijfsdierenarts en stuur monsters in voor onderzoek.

Lees ook in Melkvee

Meer artikelen bekijken