Startpagina Melkvee

DGZ looft grote sprong voorwaarts in IBR-bestrijding

Het leidt geen twijfel dat de Vlaamse veehouders samen met hun bedrijfsdierenarts tot nu toe een zeer sterk parcours hebben gereden in de bestrijding van IBR. Half april 2020 hebben zowat 11.120 Vlaamse rundveebedrijven het IBR-vrije statuut gekregen (I3 of I4) wat overeenkomt met meer dan 92% van alle rundveebedrijven.

Leestijd : 3 min

Dat dit veel inspanningen heeft gevraagd staat buiten kijf. Bovendien komt het er in deze fase op aan voldoende aandacht te hebben om te voorkomen dat er opnieuw insleep van het virus zou zijn. Let dus op bij aankoop van dieren, hou de bioveiligheidsmaatregelen hoog en zet de positieve trend verder!

DGZ zet alvast de recente cijfers én de aandachtspunten voor op een rijtje.

Proficiat aan veehouders en dierenartsen

Op 15 april 2020 hebben meer dan 92% van alle Vlaamse rundveebedrijven het statuut I3 of I4 gekregen. Als sector mogen we met reden trots zijn op dit resultaat. Nog iets meer dan 7% bedrijven met I2-statuut blijven over, wat neerkomt op 858 bedrijven. Op dierniveau kunnen we stellen dat meer dan 90% van alle Vlaamse runderen behoren tot bedrijven die vrij zijn van IBR. Als kanttekening houdt dit wel in dat nog meer dan 9% van alle runderen – dat zijn 105.165 dieren - aanwezig is op een van de resterende I2-bedrijven. Dit betekent dat er onder deze I2-bedrijven nog een aantal grote bedrijven zijn met veel dieren.

Tabel 1: Overzicht verdeling IBR-statuten op bedrijfs- en dierniveau op 15 april 2020
Tabel 1: Overzicht verdeling IBR-statuten op bedrijfs- en dierniveau op 15 april 2020 - Bron: DGZ

Hoe staat het met het opsporen van IBR-dragers?

In de afgelopen screeningcampagnes werden op de resterende I2-bedrijven sedert 2017 in totaal nog 36.871 IBR-drager-dieren teruggevonden op 1.993 I2-bedrijven. Op 15 april 2020 waren er van al deze dragers nog 12.705 dieren in leven verdeeld over 420 I2-bedrijven. Enerzijds houdt dit in dat van de 858 I2-bedrijven die er dit jaar nog zijn, er 438 vlot kunnen doorgroeien naar I3 en hier ook aan werken. Anderzijds zien we dat er op 175 I2-bedrijven van de 420 bedrijven waar nog dragers zijn, meer dan tien IBR-drager-dieren aanwezig zijn. Deze ‘probleem’-bedrijven krijgen de verdere ondersteuning en begeleiding die nodig zijn om de verdere stappen te zetten richting IBR-vrij statuut.

Wees alert: herinsleep van IBR-virus blijft een reëel risico!

Sedert de aanvang van 2020 tot 9 april 2020 hebben 25 bedrijven hun IBR-vrije status verloren. Op 21 ervan ging het om herinsleep van het virus. Ook in 2019 was dat op 33 bedrijven van de in totaal 59 bedrijven met statuutverlaging het geval. Op meer dan 80% van deze bedrijven heeft herinsleep van het virus te maken met onveilige aankoop van dieren.

Tabel 2: Overzicht verlies IBR-vrije status tot 9 april 2020
Tabel 2: Overzicht verlies IBR-vrije status tot 9 april 2020 - Bron: DGZ

De belangrijkste aandachtspunten blijven: let op met de aankoop van dieren en beperk aankoop, pas quarantaine en andere bioveiligheidsmaatregelen correct toe en voer zowel een eerste als een tweede aankooponderzoek uit. Voorop in het voorkomen van (her)insleep staat bioveiligheid. Toch raadt DGZ vrijwillige vaccinatie op sommige risicobedrijven aan, altijd in overleg met de veehouder en de bedrijfsdierenarts én na een grondige risicoanalyse. Vaccinatie kan immers de gevolgen van een IBR-(her)insleep zeker helpen beperken.

Koen De Bleecker, dierenarts DGZ

Meer weten over de aanpak van IBR op uw bedrijf? Contacteer je bedrijfsdierenarts om een plan van aanpak op te stellen of de helpdesk van DGZ op tel. 078 05 0523 of e-mail: helpdesk@dgz.be.

Lees ook in Melkvee

Meer artikelen bekijken