Denk aan brandveiligheid nog vóór het gebouw er staat

Het bouwen van een nieuwe constructie kan lang duren. Daarbij moeten normen nageleefd worden inzake preventie tegen brand.
Het bouwen van een nieuwe constructie kan lang duren. Daarbij moeten normen nageleefd worden inzake preventie tegen brand. - DJ

Het vernielen van gebouwen en machines, verlies van materiaal, oogst of opgeslagen voeder, vergiftiging of dood van het vee: een brand kan snel een landbouwbedrijf in gevaar brengen. Door talrijke maatregelen kan men misschien wel een dergelijk incident vermijden, toch moet men al van bij de constructie van een nieuw gebouw of een bijgebouw nadenken over brandpreventie. Deze maatregelen moeten beantwoorden aan de voorschriften van bijlage 6 van het koninklijk besluit van 4 juli tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie tegen...

Dit artikel is voor abonnees

Registreer u gratis om meer artikels per maand te genieten

Ik wil meer artikel lezen
Ik profiteer ervan
Ik ben abonnee en
heb een account
ik meld mij aan
Ik ben abonnee en
ik wil Landbouwleven online lezen
Ik schrijf mij in

Meest recent

Meest recent