Joost Dewicke (Nieuwpoort) : ‘Beregening was zelfs al nodig voor de opkomst’

Landbouwer Joost Dewicke beregent al weken in Nieuwpoort.
Landbouwer Joost Dewicke beregent al weken in Nieuwpoort. - Foto: LV

Het is droog, kurkdroog. En dat laat zich weer sterk voelen. Voor het derde jaar op rij kloppen we hitte- en warmterecords. In maart en april regende het nauwelijks, en ook in mei bleven de droog staande pluviometers smeken om wat water, maar die smeekbedes worden niet verhoord. Ook de voorbije dagen regende het niet of nauwelijks en ook de voorspellingen beloven weinig of geen beterschap.

Heel lage debieten

Zo was april overal in Vlaanderen een droge en warme maand. Dat zorgde op veel plaatsen voor een duidelijke daling in zowel oppervlakkige als diepere bodemverzadiging. Momenteel variëren de waargenomen debieten van wat lager dan normaal tot heel laag voor de tijd van het jaar. Heel lage debieten doen zich vooral voor in het zuidoosten van Vlaanderen en in het uiterste westen van West-Vlaanderen.

De opgelegde captatieverboden in alle provincies richten zich momenteel vooral naar landbouwers. “Dat is geen gemakkelijke boodschap op het moment dat zij hun gewassen zien verdorren, maar het is ook in hun eigen belang”, stelt Patrick Meire, bioloog en waterhuishoudingsexpert Universiteit Antwerpen.

Maar voor de primaire voedselproductie is voldoende water meer dan nodig. “Het instellen van zo’n captatieverbod komt dan nog bovenop de hindernissen die land- en tuinbouwers ondervinden door de coronacris”, stelt Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond.

Alternatieve oplossing

Boerenbond roept de overheid nu op om werk te maken van een alternatieve oplossing voor de sector. “We rekenen erop dat de overheid op korte termijn extra inspanningen levert om de getroffen boeren tegen een betaalbare prijs alternatieve waterbronnen aan te reiken. De economische gevolgen voor onze bedrijven zijn groot en de onderzekerheid door de coronacrisis wordt nog groter”, zegt Sonja De Becker.

De landbouworganisatie zegt dat ze 2 jaar geleden al verschillende voorstellen heeft gedaan om de beschikbaarheid van water voor land- en tuinbouw te verhogen. “We stellen vast dat het lang duurt voor er op het terrein echte resultaten worden geboekt.” Daarbovenop stelt Boerenbond dat boeren en tuinders al jarenlang maatregelen nemen om zich beter te wapenen tegen de droogte, zoals waterbuffering, druppelirrigatie, verbetering van de bodemkwaliteit...”

“Gewassen op kleigrond in de kustpolders snakken naar water”, zegt ook Hendrik Vandamme, voorzitter Algemeen Boerensyndicaat. “De waterlopen in de Polder staan vol, de zoutgehaltes zijn OK en de kanalen - de slagaders van de polders - blijven water aanvoeren van verderop. Zonder irrigeren valt er dit jaar niks te oogsten”, stelde Hendrik Vandamme op sociale media.

Preventief beregenen

Joost Dewicke uit Nieuwpoort is al weken aan het beregenen. Het gemengd bedrijf telt een 60-tal runderen van het witblauwe ras en 60.000 legkippen. In de akkerbouw heeft hij 120 ha met suikerbieten, tarwe, maïs, vlas en aardappelen. Nog nooit zag je in de streek zoveel DEMA-installaties, voor de bereging van verschillende teelten.

“We zijn al voor Pasen gestart met beregening, nog nooit eerder meegemaakt. Dat was nodig voor de opkomst, van onder meer de suikerbieten, het vlas en de maïs. En later ook voor de aardappelen. Wie dat niet heeft gedaan en nu nog moet starten, is te laat. We zijn in verschillende teelten al bezig met een tweede ronde, tot het ons wordt verboden.” Onder meer voor vlas en aardappelen is die irrigatie meer dan nodig.

Aanleg bufferbekkens

Het resultaat is duidelijk zichtbaar. “Door de beregening zijn de teelten nu onder controle. Maar of dat voldoende zal zijn, is nog maar de vraag. Wie niet beregende, zal helemaal geen opkomst hebben.” Joost gaat ook af en toe bij collega’s helpen. “De vraag is groot. We hebben eerst gewerkt op de eigen velden. We doen wat we kunnen.”

Hij begrijpt het oppompverbod wel, maar hoopt dat overheden meer inzetten op bijvoorbeeld de aanleg van meer bufferbekkens. “Heel wat water uit de polders is de voorbije weken nog naar zee gestroomd. Dat water voldoende bufferen, had ons ellende bespaard. Ik hou ook niet van algemene maatregelen. Het is belangrijk om elke toestand doelgericht aan te pakken.” En wie denkt dat je zomaar kan overstappen naar een andere teelt kent niks van landbouw. “Maar het doet je wel nadenken.”

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent