Startpagina Droogte

Hou zoveel mogelijk neerslag vast, sla het op of laat het infiltreren

Hoewel het vandaag overal regent, blijven - uitzonderingen niet te na gesproken - de hoeveelheden neerslag vrij beperkt. En ook de voorspelde hoeveelheden hemelwater voor komende dagen zullen niet bijdragen tot een structureel herstel van de droogtesituatie. Dat stelt de Vlaamse droogtecommissie. Sla de neerslag zoveel mogelijk op, stelt het departement Landbouw & Visserij.

Leestijd : 3 min

Ondanks de neerslag zijn de debieten op verschillende waterlopen lager dan normaal voor de tijd van het jaar. In de IJzer, Dender en Dijle zijn ze zelfs heel laag voor de tijd van het jaar. Ook op verschillende bovenlopen zijn de peilen en debieten heel laag. In een update stelt de Vlaamse droogtecommissie dat de grondwaterpeilen in Vlaanderen nog verder zijn gedaald: in 64% van de locaties zijn de grondwaterstanden heel laag en in 21% van de locaties zijn ze laag voor de tijd van het jaar.

Geen structureel herstel De voorspelde hoeveelheden neerslag zullen niet bijdragen tot een structureel herstel van de droogtesituatie, stelt de Vlaamse droogtecommissie. Op verschillende waterwegen in Vlaanderen worden waterbesparende maatregelen genomen (bv. gedeeltelijk dichtzetten watervangen, schutbeperkingen, instellen van hogere streefpeilen, …) ook gelden eerste diepgangbeperkingen voor de scheepvaart op de IJzer. In alle provincies geldt een captatieverbod op verschillende onbevaarbare waterlopen. De waterloopbeheerders nemen opstuwende maatregelen (verstelbare stuwen, zomermaaiing of slibruiming niet uitvoeren, verhogen aanslagpeil pompen…) om het oppervlaktewater zoveel mogelijk vertraagd af te voeren. Door het hoge drinkwaterverbruik werd de draagkracht van het productie- en distributiesysteem overschreden bij de Watergroep Mid-Oost en ontstonden problemen met de drinkwatervoorziening (in Duisburg (Tervuren) en delen van Overijse). Ook in andere bevoorradingsgebieden worden hoge verbruikscijfers waargenomen. In 42 gemeentes in Vlaams-Brabant geldt een verbod op het gebruik van drinkwater voor niet essentiële toepassingen. Spaarzaam omspringen met water Iedereen moet nu echt uiterst spaarzaam omspringen met water: de industrie, de landbouw, overheden, burgers. Dit geldt voor alle soorten water (grond-, leiding-, oppervlakte- en regenwater). Daarom stelt de Droogtecommissie voor om volgende niet essentiële toepassingen van water te vermijden: - het afspuiten van voertuigen, aanhangwagens en opleggers; - het vullen of bijvullen van zwem- en plonsbaden met meer dan 100 liter water; - het vullen of bijvullen van vijvers; - het bevoorraden van fonteinen; - het reinigen van verhardingen zoals straten, straatgreppels, voetpaden, terrassen, opritten, parkings en pleinen; - het besproeien van sportterreinen en festivalweiden; - het sproeien van velden en weiden; - het besproeien van grasvelden, parken en tuinen; - het besproeien en reinigen van daken, gevels, tenten, luifels. Water nu maximaal bufferen De Droogtecommissie roept ook op om de neerslag van de komende dagen maximaal te bufferen, op te slaan of te laten infiltreren. Dat is ook de oproep van het departement Landbouw & Visserij. Gezien de droogteproblematiek en de verwachte weliswaar eerder beperkt neerslag van komende dagen roepen we alle land- en tuinbouwers op om zoveel mogelijk water vast te houden, op te slaan of te laten infiltreren: denk bijvoorbeeld aan het sluiten van stuwtjes/(peilgestuurde)drainages (indien van toepassing) en daarnaast uiteraard opvangen van hemelwater in bassins of open putten. Het beheerniveau blijft behouden op niveau 2 (maatregelen afgestemd door de Droogtecommissie – code oranje). Lieven Vancoillie

Lees ook in Droogte

Droogtecommissie stelt versoepeling oppompverbod voor

Akkerbouw De Droogtecommissie in Vlaanderen heeft voorgesteld om het verbod om water op te pompen uit onbevaarbare waterlopen, aan te houden. De captatieverboden op de bevaarbare waterwegen in het IJzerbekken en op de Moervaart kunnen wel op de schop, met uitzondering van de plaatsen waar er nog blauwalgen zijn.
Meer artikelen bekijken