Startpagina Droogte

Versoepeling captatieverbod in West-Vlaanderen

De voorbije dagen waren wisselvallig. Hierdoor werd de watervoorraad tijdelijk aangevuld. Om dat extra water maximaal te laten benutten, heft gouverneur Decaluwé tijdelijk het captatieverbod in het merendeel van West-Vlaanderen op. De versoepeling gaat onmiddellijk in.

Leestijd : 2 min

Verspreid over West-Vlaanderen viel er gemiddeld 30 l water per m². Het opgebouwde neerslagtekort door de lange droogte is zeker nog niet weggewerkt. Wel kreeg de provincie op een paar dagen tijd veel regenwater beschikbaar. Dat water dringt echter niet snel genoeg in de harde, droge bodem. De buffermogelijkheden zijn beperkt en grondwaterreserves vullen zich trager aan. Het waterpeil in de kwetsbare waterlopen van West-Vlaanderen steeg.

Het streefpeil van de IJzer is met 22 cm overschreden (3,36 m TAW). In normale omstandigheden betekent dit dat het overtollige water in zee wordt geloosd.

Niet overal een versoepeling

In een persbericht stelt de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé evenwel dat het peil in in het Blankaartbekken nog kritisch laag is. Het captatieverbod blijft er dus van kracht. Het huidige peil van 2,47 m TAW is ver verwijderd van het streefpeil van 2,70 m TAW en is nog steeds kritisch laag. Ook de afgesloten meanders van de Leie en de Schelde zijn logischerwijze door één zware regenbui nog niet terug op peil. Het kleine en ecologische zeer kwetsbare stelsel van de Bornebeek verdient ook blijvende bescherming.

In het Blankaartbekken blijft het captatieverbod van kracht, alsook voor het stelsel van de Bornebeek en de afgesloten meanders van de Leie en de Schelde.
In het Blankaartbekken blijft het captatieverbod van kracht, alsook voor het stelsel van de Bornebeek en de afgesloten meanders van de Leie en de Schelde. - Beeld: Prov. West-Vlaanderen

“We bieden maximaal maatwerk en houden rekening met heel wat parameters. Ik ben overtuigd dat de landbouw goed gebruik zal maken van de mogelijkheid om opnieuw water te capteren uit het waterlopenstelsel. Wel hoop ik dat het besef dat we nu te afhankelijk zijn van regenval almaar sterker wordt. Er blijft nood aan structurele oplossingen voor meer waterberging en doordachte landbouw die rekening houdt met de waterbeschikbaarheid”, stelt Decaluwé.

Opnieuw zomers weer op komst

Het wateroverschot is tijdelijk. Voor volgende week is opnieuw zomers weer voorspeld. Met de aankomende nieuwe hitte volgen wellicht snel nieuwe beperkingen in watergebruik .

Een tijdelijke opheffing van het captatieverbod laat toe de strategische watervoorraden terug aan te vullen. Het biedt mogelijkheden een reserve aan te leggen voor de komende periode. Dit is cruciaal om de akkerteelt veilig te stellen, die over enige tijd irrigatie nodig heeft.

Er lopen verschillende initiatieven om structureel onze watervoorraad te vergroten. De maand mei was uitzonderlijk droog waardoor de opbouwde reserves onverhoopt snel daalden. Door heel wendbaar en dynamisch met de besluitvorming te schakelen, wordt tegemoet gekomen aan een aantal onvoorspelbare variabelen in het waterbeheer zoals neerslag.

Zie hier voor een overzicht van de actuele maatregelen.

Anne Vandenbosch

Lees ook in Droogte

Droogtecommissie stelt versoepeling oppompverbod voor

Akkerbouw De Droogtecommissie in Vlaanderen heeft voorgesteld om het verbod om water op te pompen uit onbevaarbare waterlopen, aan te houden. De captatieverboden op de bevaarbare waterwegen in het IJzerbekken en op de Moervaart kunnen wel op de schop, met uitzondering van de plaatsen waar er nog blauwalgen zijn.
Meer artikelen bekijken