Vanaf 24 juli loofvernietiging in kader vermeerdering pootaardappelen

Het Departement bepaalt in overleg met de sector vanaf wanneer de loofdoding aanvangt.
Het Departement bepaalt in overleg met de sector vanaf wanneer de loofdoding aanvangt.

Het Departement Landbouw en Visserij deelt de loofvernietigingsdata mee in het kader van de vermeerdering van de pootaardappelen, zoals voorgeschreven in het ministerieel besluit van 5 november 2015 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen. In samenspraak met de sector heeft het Departement de data bepaald.

Elke teelt waarvan het loof niet vernietigd werd binnen de 20 dagen na de aanbevolen datum, zal worden geweigerd. Een afwijking kan steeds worden aangevraagd naargelang de ontwikkeling van de teelt en de weersomstandigheden.

Meest recent

Meest recent