Startpagina Aardappelen

Covid-19 dwingt ook internationale aardappelbeurs Interpom in Kortrijk tot een jaar uitstel

Kortrijk Xpo en initiatiefnemer Belgapom hebben beslist om de internationale aardappelbeurs Interpom uit te stellen naar november 2021. “Het persoonlijk contact staat centraal, zeker op onze beurs. En als dat moeilijk is, is het beter om de beurs uit te stellen”, zegt afscheidnemend Belgapom-secretaris Romain Cools.

Leestijd : 3 min

Interpom ontvangt 326 exposanten en 19.500 bezoekers uit 49 landen. Het internationale karakter van , de centrale rol van de beurs als hartelijke ontmoetingsplaats voor aardappelprofessionals, de vele degustaties, de intensieve voorbereidingstijd voor een event van deze omvang en de onzekerheid inzake internationaal reisverkeer zijn factoren die de organisatie hebben doen beslissen om in het belang van alle stakeholders te verplaatsen naar november 2021. Dat is dan een paar luttele weken voor de geplande Agribex-beurs in Brussel, die voor begin december 2021 staat gepland.

Editie komt te vroeg

Een groeiend aantal exposanten en partners geeft ook aan dat november 2020 té vroeg komt om optimaal van de heropleving van de conjunctuur te kunnen genieten. Vanuit directies / hoofdkantoren in het buitenland is er een verbod op (inter)nationale zakelijke verplaatsingen, beursdeelnames en bezoeken. Op dit moment zijn bedrijven in de aardappelsector zich vooral aan het reorganiseren in het kader van een heropstart. De coronacrisis heeft een bijzonder grote impact gehad op de aardappelketen in ons land en erbuiten. Vooral de wereldwijde lockdown heeft ertoe geleid dat wereldwijd een deel van de beschikbare aardappelen niet konden verwerkt worden.

Gelukkig konden die via voedselbanken, export, gebruik als dierenvoeder en als grondstof voor groene energie alsnog aangewend worden. Het is ook nog niet duidelijk hoe het nieuwe seizoen zal evolueren, al treedt er een zeker herstel op in heel wat markten. Intussen bouwt Europa en dus ook zijn aardappelsector verder aan een steeds duurzamere wereld. De nakende Green Deal en aardappelbewaring zonder chemische kiemremming zijn enkele illustraties die aantonen dat in 2021 haar rol van ontmoetingsplatform in geschiktere omstandigheden zeker zal kunnen waarmaken en zo ook de noodzakelijke relance zal helpen stimuleren.

Reacties

Marc van Herreweghe (voorzitter Belgapom): “Uitzonderlijke tijden eisen uitzonderlijke beslissingen. De aardappelketen gaat zijn verantwoordelijkheid in deze niet uit de weg, ook al moeten we door deze moeilijke tijden. Als sector federatie blijven we uiteraard volop ondersteunen en kijken we uit naar de volgende editie in november 2021”.

Romain Cools (secretaris Belgapom): “De aardappelketen is per definitie een sector waarbij persoonlijke contacten op nationaal en internationaal niveau voor alle betrokken operatoren van groot belang is. is veel meer dan een vakbeurs, het is ook een internationale ontmoeting van duizenden aardappelprofessionelen. Indien de Belgische en internationale bezoekers deze persoonlijke contacten niet kan garanderen, dan lijkt het ons op vandaag de beste beslissing om de beurs met een jaar uit te stellen. Ik ben ervan overtuigd dat de editie in november 2021 meer dan ooit een bouwsteen zal zijn van een sterke, dynamische en duurzame Belgische en Europese aardappelketen.”

Annick Pycarelle (Kortrijk Xpo) : “Wij hadden de beurs heel graag georganiseerd om de sector te ondersteunen maar een representatief aanbod van de markt op is belangrijk voor de bezoekers en exposanten. Het is dan ook met grote spijt en pijn in het hart dat we samen met Belgapom deze beslissing hebben genomen tot uitstel naar 2021. Gezien de huidige context is dit nu een juiste en verantwoorde beslissing. Wij danken onze exposanten, partners, leveranciers en bezoekers voor hun vertrouwen in onze organisatie en hopen op hun begrip voor de afhandeling en verplaatsing van hun deelname naar de uitgestelde datum. Van onze kant zullen wij dit extra jaar optimaal gebruiken om in 2021 een topevent neer te zetten en om zowel exposanten en bezoekers de kwaliteit en gezelligheid te bieden die de sector van ons gewoon is”.

Opzet van beurs blijft behouden

De opzet van de beurs blijft behouden, enkel de datum wijzigt van november 2020 naar 28, 29 & 30 november 2021. Deze uitgestelde editie wordt hybride: de fysieke ‘on-site’ beurs wordt aangevuld met een interactief online platform (denk aan matchmaking via AI, productenpagina’s, afsprakenmodules, videoconference faciliteiten, seminars live & on demand, mobile app…enz).

Vanaf 2022 herneemt dan verder haar tweejaarlijkse periodiciteit in de pare jaren in Kortrijk Xpo.

Nog dit : zal in afwachting van zijn editie in 2021 vanaf november een regelmatige webinar opzetten, waarbij marktevoluties en innovaties in de keten zullen worden belicht. Meer info hierover binnenkort op www.interpom.be.

Lieven Vancoillie

Lees ook in Aardappelen

Gemiddelde productie in de NEPG zone geplaagd door kwaliteitsproblemen

Aardappelen De laatste 4 maanden waren geen rustige tijd voor de aardappelproductie. Ondanks de moeilijke weersomstandigheden wijzen de eerste opbrengstramingen op een terugkeer naar de meerjarige gemiddelden. De NEPG schat dat telers ongeveer 23 miljoen ton primeurs en aardappelen zullen oogsten. Dit is 1,3 miljoen ton meer dan in 2022 en gelijk aan de productie van 2021. Aardappelplaag zal ook een grote impact hebben op de oogst van 2023. 
Meer artikelen bekijken