Startpagina Droogte

Kustprovincie versoepelt de droogtemaatregelen

Het captatieverbod in het Blankaartbekken, het stroomgebied van de Bornebeek en de afgesloten meanders van de Leie en de Schelde wordt opgeheven. Dat beslist gouverneur Carl Decaluwé na advies van de betrokken waterbeheerders.

Leestijd : 2 min

De neerslag van de voorbije dagen was op sommige plaatsen overvloedig. Lokaal is er vorig weekend meer dan 100 liter per m² geregistreerd. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig. “Een verademing voor de waterlopen. De vraag naar bijkomend oppervlaktewater is in deze periode eerder beperkt. De vele neerslag zorgde ook voor een spectaculaire daling van de verziltingswaarden in de kustpolders. Het captatieverbod als uitzonderlijke maatregel is daardoor niet langer noodzakelijk”, zo stelt gouverneur Decaluwé.

Toch nog sterke knelpunten

Het opgebouwd neerslagtekort is nog niet volledig weggewerkt, lokaal zijn er nog sterke knelpunten. De grondwaterstanden zijn op heel wat plaatsen nog laag voor de tijd van het jaar. Het peil van de Blankaartvijver vult zich langzaam aan, maar is nog 16 cm onder streefpeil Het is van belang om er de eventuele waterinname te beperken tot het strikt noodzakelijke op korte termijn.

Waterkwaliteit blijft een aandachtspunt. Door de aanwezigheid van blauwalgen geldt nog steeds een captatieverbod op de Damse Vaart, de Koolhofvaart en Koolhofput, het kanaal Roeselare-Leie en het kanaal Ieper-IJzer.

Hoog tijd voor structurele ingrepen

Samen met het provinciaal droogteoverleg volgt een evaluatie van de aanpak in 2020. Het is alvast duidelijk dat het na vier opeenvolgende droge zomers hoogtijd is om werk te maken van structurele ingrepen die ons minder kwetsbaar maken voor komende droogteperioden.

LV-provincie West-Vlaanderen

Lees ook in Droogte

Droogtecommissie stelt versoepeling oppompverbod voor

Akkerbouw De Droogtecommissie in Vlaanderen heeft voorgesteld om het verbod om water op te pompen uit onbevaarbare waterlopen, aan te houden. De captatieverboden op de bevaarbare waterwegen in het IJzerbekken en op de Moervaart kunnen wel op de schop, met uitzondering van de plaatsen waar er nog blauwalgen zijn.
Meer artikelen bekijken