Varkenshandel wereldwijd: meer opbrengst in Amerika, meer productie in China

China zou de komende jaren zelf instaan voor 95
% van de totale behoefte aan varkensvlees.
China zou de komende jaren zelf instaan voor 95 % van de totale behoefte aan varkensvlees. - Foto: LBL

Het is bekend dat in Europa de varkensprijzen sterk onder druk staan door het uitbreken van Afrikaanse Varkenspest in Duitsland. Ruim een maand ligt het uitvoer van Duits varkensvlees naar EU-landen stil. Daardoor kwam maar liefst 75.000 ton extra op de Europese varkensvleesmarkt, wat de prijzen gevoelig drukt.

Hypermoderne varkensbedrijven in China

In China wordt dan weer het ene na het andere record gebroken. Wereldwijd gaat 40 % van de export van varkensvlees naar China. Ook de binnenlandse productie, die door AVP sterk was teruggelopen, kruipt stilaan weer uit het dal. De stijgende productie in het binnenland en het grote volume import zette ook zwaar druk op de varkensprijzen in China.

Die stijgende productie in eigen land gaat de komende jaren alleen nog maar verder groeien. China bouwt op grote schaal hypermoderne varkensbedrijven, waar veel aandacht gaat naar bioveiligheid en genetica. Verwacht wordt dat de binnenlandse productie met 4 miljoen ton zal stijgen, waardoor de importbehoefte met 20 tot 30 % zou kunnen afnemen. Tegen 2024 zou China voor 95 % in de eigen behoefte van varkensvlees kunnen instaan. Ongetwijfeld zal dat grote gevolgen hebben voor de varkensmarkt wereldwijd.

Stijging opbrengstprijs in de Verenigde Staten

De Verenigde Staten dan. Rabobank schreef dat in september de opbrengstprijs van slachtvarkens in de VS met 24 % steeg. De binnenlandse vraag van supermarkten is goed door onder meer de arbeidsbeperkingen in slachterijen, wat het bemoeilijkt om de voorraad op peil te houden. Daarnaast is de vraag vanuit Mexico sterk toegenomen. Daar wil men de voorraad tegen het einde van het jaar op peil hebben. De VS verwacht dat de varkensprijs de komende weken boven het niveau van het voorbije jaar uitkomt.

Lieven Vancoillie-Rabobank

Meest recent

Meest recent