Startpagina Droogte

Ook einde captatieverbod in Vlaams-Brabant

Na de regenval van de afgelopen maanden en het feit dat de meeste landbouwgrond op dit ogenblik voldoende water bevat en niet bijkomend bevloeid moet worden, heeft het provinciale droogteoverleg van Vlaams-Brabant onder voorzitterschap van gouverneur Jan Spooren beslist om het captatieverbod met onmiddellijke ingang op te heffen.

Leestijd : 1 min

In augustus stelde de gouverneur voor het hele grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant een verbod in om tijdens de droogte water uit waterlopen op te pompen. Enkel op de onbevaarbare waterlopen Demer en Zenne, en op de bevaarbare waterwegen behorende tot het ambtsgebied van De Vlaamse Waterweg werd een uitzondering gemaakt.

Deze maatregel was noodzakelijk omdat de toestand van verschillende ecologisch kwetsbare waterlopen achteruit ging en verschillende waterlopen dreigden droog te vallen.

De opheffing van het captatieverbod ging gisteren – op 23 november – van kracht.

Ook in enkele andere provincies (Limburg, West-Vlaanderen...) werd dit verbod de voorbije weken opgeheven.

Lees ook in Droogte

Droogtecommissie stelt versoepeling oppompverbod voor

Akkerbouw De Droogtecommissie in Vlaanderen heeft voorgesteld om het verbod om water op te pompen uit onbevaarbare waterlopen, aan te houden. De captatieverboden op de bevaarbare waterwegen in het IJzerbekken en op de Moervaart kunnen wel op de schop, met uitzondering van de plaatsen waar er nog blauwalgen zijn.
Meer artikelen bekijken