Meer en betere Vlaamse wijnen op de kaart

Wijnbouw, zoals in West-Vlaanderen, kent meer en meer bijval.
Wijnbouw, zoals in West-Vlaanderen, kent meer en meer bijval. - Foto: LV

Voor de wijnsector in ons land was 2018 een recordjaar, een grand cru met bijna 2 miljoen liter.

Door weersomstandigheden was 2019 minder succesvol, de productie daalde met 25 % tot ongeveer 1,5 miljoen liter (waarvan de helft in Vlaanderen).

De verdeling: 46 % mousserend, 39 % wit, 13 % rood en 2 % rosé. In 2017 was dat nog maar 1 miljoen liter.

Henegouwen kampioen

Die productievermindering is te verklaren door de late vorst in de tweede helft van april en door de felle zon in de zomermaanden, waardoor de druiven verbrandden of verschrompelden. In de zomer leden sommige wijnbouwers ook schade door de hagelbuien.

Ook al kromp de totale productie, het aantal wijnbouwers en bebouwde hectares nam toe met respectievelijk 13 en 14,5 %. Dat blijkt uit cijfers die de FOD Economie bekend maakte. In totaal bebouwden 154 wijnbouwers in 2019 meer dan 441 ha in België.

Terwijl Vlaanderen en Wallonië bijna evenveel produceerden (elk ongeveer 750.000 liter), ligt het aantal wijnbouwers in Vlaanderen aanzienlijk hoger dan in Wallonië (114 tegen 40). Hetzelfde geldt voor het aantal bebouwde ha (270 tegen 171).

Op provinciaal niveau is Henegouwen met 420.000 liter de productiekampioen, gevolgd door Limburg (292.000 liter) en Namen (171.000 liter).

Vlaams-Brabant heeft dan weer de meest actieve wijnbouwers (29), gevolgd door Limburg (27) en West-Vlaanderen (22). Nog dit: het rendement (liter per ha) bedroeg in 2018 4.111 liter en in 2019 ‘slechts’ 2.687 liter.

Toegekende VLIF-steun

Tot vandaag was er nog geen extra promotie via VLAM, die wel in contact staat met de vzw Belgische Wijnbouwers. De reden is dat er voldoende verkoop is, waardoor extra promotie (voorlopig nog) niet nodig is. VLAM wordt wel nauw betrokken bij eventuele initiatieven voor de verdere promotie van onze Vlaamse en Belgische wijnbouw.

Wijnbouwers kunnen ook een beroep doen op VLIF-steun, op de Verzamelaanvraag terug te vinden bij de rubrieken ‘wijnstokken’ of ‘teeltmateriaal wijnstokken’. Er werd de voorbije 5 jaar geen vestigingssteun aan wijnbouwers gegeven. In de periode 2015-2019 ging het in totaal om bijna 140.000 euro VLIF-steun. Het Departement Landbouw en Visserij houdt hier ook alle cijfersgegevens bij.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent