Belgapom-prijzen bewegen niet

Aardappelen

De Belgapomnotering voor Fontane en Challenger bedraagt nog steeds 30,00 euro/ton (zonder btw) of 31,80 euro/ton (met btw). De marktstemming is stabiel, met een aanbod dat gelijk is aan de vraag. Er is geen notering voor Bintje met bestemming diepvries wegens een gebrek aan transacties. Voor andere bestemmingen wordt een prijs vastgesteld van €50,00 (ex. BTW) in een vaste markt.

EAPR is een wetenschappelijk platform dat in Europa alle aspecten van de aardappelketen bestrijkt.

Internationale conferentie rond aardappelonderzoek uitgesteld naar zomer 2021

Aardappelen

Na eerder uitstel werd een nieuwe datum vastgelegd voor de driejaarlijkse conferentie van het Europees aardappelonderzoek. Die grote aardappelconferentie verhuist naar juli 2021 en zal worden gehouden in Krakau (Polen).

Maternale antistoffen worden via de biest door het moederdier overgedragen naar het kalf om passieve immuniteit te creëren. Soms loopt dit fout.

Goede biestkwaliteit is geen garantie op bescherming

Melkvee

Naast antistoffen bevat biest componenten die de regulatie van de lichaamstemperatuur ondersteunen en de ontwikkeling van het kalf stimuleren, maar ook vitaminen en mineralen. Het doorgeven van deze onmisbare bouwstenen van moeder naar kalf kan op verschillende manieren fout lopen. Dit fenomeen heet failure of passive transfer (FPT).

Wereldreis opent ogen jonge Limburgse akkerbouwer

Akkerbouw

Akkerbouwer Willem Voncken (27) uit het Limburgse Eys heeft een uitgesproken mening over zijn eigen toekomst en die van de agrarische sector als geheel. “In dit gebied wordt al duizenden jaren lang op deze vruchtbare lössgronden akkerbouw bedreven en ik ga mijn grond niet opgeven om ergens anders in de wereld een groot akkerbouw bedrijf te beginnen.”

Triticale bezit een hoog opbrengstpotentieel en neemt in verschillende Oost-Europese landen na tarwe het grootste graanareaal in.

Triticale toont opbrengstpotentieel ook in 2020

Akkerbouw

Tijdens het groeiseizoen 2019-2020 werden door het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG) op 3 locaties rassenproeven in de triticale voorzien. Er werden relatief hoge korrelopbrengsten genoteerd. Die kan bekomen worden mits goede rassenkeuze en teelttechniek.

Koeien in een Fries landschap.

Rabobank: verdedig landbouwareaal en milieugebruiksruimte landbouw

Economie

Nederland moet de milieugebruiksruimte en het grondgebruik van de landbouw afschermen van de rest van de economie. Dat stelt de Rabobank in haar Visie Land- en Tuinbouw 2030. De milieugebruiksruimte moet volgens de bank binnen de landbouw gericht verdeeld worden, waarbij de grondgebonden landbouw voorrang krijgt.

Het charter werd gepresenteerd in Brussel. Links Dirk Van Thielen en Vlaams landbouwminister Hilde Crevits en uiterst rechts Katrien D’Hooghe.

BFA lanceert duurzaamheidscharter

Economie

De Belgische veevoedersector wil met 12 stappen fors verduurzamen. Zo moet een einde worden gemaakt aan met antibiotica gemedicineerd voer, wordt de methaanuitstoot beperkt en via een nieuw actieplan gezocht worden naar eiwitbronnen die de import van Zuid-Amerikaanse soja deels of geheel overbodig maken. Dat staat allemaal in het duurzaamheidscharter van BFA, de belangenorganisatie van de Belgische veevoedersector.

Het aantal vastgestelde jachtovertredingen blijft beperkt.

Jaarlijks gemiddeld 30 overtredingen tegen de jachtwetgeving in Vlaanderen

Actueel

De voorbije 5 jaar zijn jaarlijks gemiddeld 30 overtredingen tegen de jachtwetgeving vastgesteld. In die 5 jaar werden ook 165 jachtvergunningen ingetrokken en 171 jachtvergunningen geweigerd. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA), die Piet De Bruyn (N-VA) opvroeg.

Bij controles wordt ook een drone ingezet.

Sociale inspectie zet bij controle over uitgestrekte boomgaarden een drone in

Actueel

In de Europese actieweek tegen mensenhandel hebben politie en sociale-inspectiediensten vorige week acties gevoerd tegen economische uitbuiting in risicosectoren zoals transport, landbouw of nagelstudio's.

De melk komt van 455 lokale, Belgische melkveebedrijven die zich in een straal van 100 kilometer rond Bavegem bevinden.

Zuivelverwerker Inex krijgt koning Filip en koningin Mathilde op bezoek

Actueel

Volgende week woensdag 30 september krijgt zuivelverwerker Inex in Bavegem hoog bezoek over de vloer. Koning Filip en koningin Mathilde komen in hun rondrit door Oost-Vlaanderen eerst in de zuivelfabiek langs. Daar wordt onder meer een innovatieve pet-verpakking voorgesteld.

In 2018 kwam daar 37 ha en in 2019 ruim 43 ha bij in het kader van de agroforestry-subsidie voor de aanplant van bomen.

Vlaanderen blijft de licht groeiende agroforestry behartigen

Actueel

Boslandbouw of agroforestry blijft in Vlaanderen licht groeien. In 2018 kwam daar 37 ha en in 2019 ruim 43 ha bij in het kader van de agroforestry-subsidie voor de aanplant van bomen. Dat blijkt uit cijfers van landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) op een schriftelijke vraag van Open VLD’er Steven Coenegrachts.

Het gaat om rechtstreekse subsidies die zowel aan telers als aan opslagbedrijven ten goede kunnen komen.

Europa zet licht op groen voor steunpakket van 10 miljoen euro voor Waalse aardappeltelers

Aardappelen

De Europese Commissie heeft donderdag het licht op groen gezet voor een steunpakket van 10 miljoen euro voor de Waalse aardappelindustrie. Het gaat om rechtstreekse subsidies die zowel aan telers als aan opslagbedrijven ten goede kunnen komen.

SALV: nieuwe samenstelling, eind oktober wordt bekend wie de raad gaat leiden

Actueel

De SALV, de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij, is opnieuw samengesteld. Eind oktober worden de voorzitter en de ondervoorzitter aangewezen.

Milcobel is de grootste melkerij van ons land.

Milcobel handhaaft melkprijs op 27 euro

Nieuws van maatschappijen

Milcobel handhaaft voor augustus-leveringen een standaardprijs van 27 euro per 100 liter. Dit correspondeert met een reëel uitbetaalde melkprijs van 29,42 euro/100 l voor een gestandaardiseerde levering.

De wereldhandel in landbouwproducten zal minder snel groeien door de coronacrisis, is de verwachting.

Wereldwijde handel in voedsel en landbouwproducten fors toegenomen

Economie

De wereldwijde handel in voedsel en landbouwproducten is in de afgelopen 20 jaar meer dan verdubbeld. In totaal ging in 2018, het laatste jaar waarvoor cijfers beschikbaar zijn, voor 1,5 biljoen dollar (1.500 miljard dollar) aan dit type producten de wereld over. Dat blijkt uit een rapport van de wereldvoedselorganisatie FAO. Handel is volgens de FAO een cruciaal element van ons voedselsysteem.

Zonnebrand zorgt de voorbije jaren in de fruitsector voor de grootste schade.

Verantwoordelijkheid voor aangifte van schade bij ramp ligt bij individuele landbouwer of schadelijder

Actueel

Zonnebrandschade aan landbouwteelten, de verschuiving in verantwoordelijkheid van gemeente naar individuele schadelijder én de nieuwe weersverzekering: in de commissie Financiën werd op vraag van CD&V’er Bart Dochy druk gedebatteerd over een aantal rampen-onderwerpen. Tot nu toe hebben 72 gemeenten een aanvraag tot erkenning ingediend bij het Vlaamse rampenfonds.

Organisaties uit de korte keten (Voedselteams, Linked.Farm, Boeren&Buren, Lokaal en Wervel) zijn niet zo verlekkerd op de Lekker van bij Ons-initiatieven van Vlaams landbouwminister Hilde Crevits. Dat stellen ze in een open brief.

Collectief van Korte Keten lust ‘Lekker van bij Ons’-initiatief niet zo graag

Actueel

Organisaties uit de korte keten (Voedselteams, Linked.Farm, Boeren&Buren, Lokaal en Wervel)hebben over het initiatief ‘Lekker van bij Ons’ een open brief aan landbouwminister Hilde Crevits geschreven. We publiceren hem hieronder volledig.

In het oosten van Duitsland woedt AVP bij wilde varkens hevig.

Afrikaanse varkenspest aangetroffen bij 29 everzwijnen in oosten van Duitsland

Varkens

In het oosten van Duitsland, langs de grens met Polen, zijn 29 gevallen van Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen bevestigd, zo heeft het ministerie van Landbouw van de deelstaat Brandenburg woensdag gemeld.

Droogte en hevige regenval of hagel leidt jaarlijks tot de nodige schades.

Brede weersverzekeringen erkend voor premiesubsidie in 2021

Economie

Net zoals dit jaar voorziet de Vlaamse overheid ook volgend jaar in een premiesubsidie bij het afsluiten van een erkende brede weersverzekering in de land- en tuinbouwsector. Het Departement Landbouw en Visserij heeft de brede weersverzekeringen erkend die in 2021 in aanmerking komen voor een premiesubsidie.

Fonterra telt circa 10.000 leden.

Fonterra schrijft na moeilijke jaren weer zwarte cijfers

Nieuws van maatschappijen

Fonterra heeft in 2019 het resultaat na belastingen flink weten te verbeteren. Boekte de Nieuw-Zeelandse zuivelreus in 2018 nog een verlies van meer dan 350 miljoen euro, nu boekt het een winst van gelijke orde. De leden kregen bovendien een melkprijs die inclusief een dividend steeg met omgerekend circa 1,70 euro per 100 kg. De verbetering volgt op enkele jaren met dieprode cijfers en een groot reorganisatieprogramma.

De op zelfstandige basis aangestelde dierenartsen hebben de verplichting om de door de dienst Dierenwelzijn erkende opleidingen te volgen om de vereiste vakkennis en kwalificaties te onderhouden.

Vlaanderen betaalt dierenartsen die een door de dienst Dierenwelzijn erkende opleiding volgen

Actueel

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts wil elke vorm van dierenverwaarlozing en –mishandeling strenger aanpakken. Er komen meer controles door dierenartsen met opdracht (DMO’s). Wie als dierenarts een door de dienst Dierenwelzijn erkende opleiding volgt, krijgt hiervoor een forfaitaire vergoeding.