Heb jij al gehoord van welzijnsvoeder?

Varkens

In Nederland is het gebruik van vezelrijk welzijnsvoeder al goed ingeburgerd. Dit welzijnsvoeder zorgt voor een verzadigend gevoel waardoor de zeugen rustiger zijn en minder stress ervaren. Hoe is de situatie in Vlaanderen? Masterstudente Kaat Bauwens doet een enquête.

Onder meer Vlaams landbouwminister Hilde Crevits steunt de wijnboeren.

Kwart meer Belgische wijnbouwers in 2020

Actueel

De totale Belgische wijnproductie in 2020 benadert die uit het topjaar 2018 en dat ondanks de late vorst in mei 2020 en de te hete zomer, wat leidde tot minder sappige druiven. Opvallend: het aantal wijnbouwers steeg sterk in 2020, met meer dan een kwart. Dat blijkt donderdag uit cijfers van de federale overheidsdienst Economie.

De administratie kan een afwijkend advies hebben, maar dan moet dat volgens de CD&V-minister gemotiveerd en op maat zijn , stelt minister Hilde Crevits.

Hilde Crevits: Administratie Landbouw moet advies op maat geven, geen standaardadvies

Actueel

Het is niet de bedoeling dat de administratie Landbouw standaardadviezen aflevert waarmee ze afwijkt van de nieuwe tijdelijke stikstofrichtlijnen van de Vlaamse regering. "Een afwijkend advies moet kunnen, maar dat moet dan zorgvuldig en gemotiveerd zijn. Loutere standaardzinnen zijn uit den boze". Dat heeft Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits in het Vlaams Parlement gezegd. Intussen heeft de landbouwadministratie haar standpunt in nieuwe adviezen ook al bijgestuurd.

Ook in België werden het afgelopen decennium een forse stijging van het aantal mycoplasma-infecties vastgesteld.

Mycoplasma bovis, een ongenode gast op tal van Belgische rundveebedrijven

Melkvee

Mycoplasma bovis is een bacterie die sinds de jaren 60 wereldwijd in opmars is. Ook België ontsnapt er niet aan: Veepeiler Rund en Arsia brachten namelijk aan het licht dat ongeveer een kwart van alle rundveebedrijven de voorbije jaren te maken kreeg met een mycoplasma-infectie. Het is dus zaak om mycoplasma snel te herkennen en, belangrijker nog, de kans op besmetting te verkleinen.

Door de hoge gemiddelde leeftijd blijft het aantal beroepstelers jaar na jaar dalen.

Boerenbond en Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant leiden startende tafeldruiventelers op

Actueel

De Vlaams-Brabantse tafeldruif heeft een onovertroffen reputatie. Helaas zijn er sinds begin 21ste eeuw nog maar een 10-tal beroepstafeldruiventelers actief in de Druivenstreek. Boerenbond en het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant zoeken kandidaten om professioneel tafeldruiventeler te worden.

Uit de eerste duurzaamheidsmonitor van Belbeef blijkt dat de vleesveehouderij knappe inspanningen doet inzake duurzaamheid.

Edito: Vleesveehouders scoren ook inzake duurzame productie

Edito

Vleesproductie ligt vandaag snel onder vuur. Ook inzake duurzame productie staan de betreffende sectoren meestal niet bovenaan het lijstje. Nochtans gebeuren er heel wat inspanningen. De eerste duurzaamheidsmonitor van Belbeef bevestigt dit.

In de graanvelden is ziektebehandeling en bemesting nu aan de orde.

Wordt 2021 een atypisch weerjaar?

Akkerbouw

Door de koude en natte maand mei (voorjaar) vertraagt alles op het veld, niet alleen bij ons, maar in heel Europa.

Het gebruik van biobrandstof uit palmolie is in België tussen 2019 en 2020 vertienvoudigd.

Palmolieproducenten dreigen om import van Belgische landbouwproducten op duurzaamheid te beoordelen

Actueel

Vanaf midden volgend jaar zal in biobrandstoffen voor de transportsector geen palmolie meer mogen zitten en dat zint de palmolieproducerende landen niet. Zij stuurden hierover een brief naar premier Alexander De Croo en andere leden van de regering en van de Europese Commissie. In het persbericht wordt zelfs gedreigd om ook de import van Belgische landbouwproducten te gaan beoordelen op hun duurzaamheid.

Het Steunpunt Korte keten wijst erop dat discrepanties in de wetgeving de groeikansen van korteketenondernemingen beknotten.

Krijgt de korte keten binnenkort een volwaardig bedrijfsmodel?

Nieuws van maatschappijen

Het Vlaams Parlement bespreekt op 2 juni een resolutie over de toekomst van de korte keten in de landbouw. Dat debat kan de doorbraak zijn naar een volwaardig bedrijfsmodel. Daarvoor is het noodzakelijk dat de overheid voldoende investeert in onderzoek, ondersteuning en communicatie rond korte keten maar ook de discrepanties in Vlaamse en federale wetgeving aanpakt, aldus het Steunpunt Korte Keten.

In de suikerfabriek in Tienen zullen de huidige diffusietrommels vervangen worden door een nieuw diffusietorenconcept dat tot de laatste nieuwe technologie behoort en toelaat om zeer energie-efficiënt te opereren met minder waterverbruik.

Vlaanderen kent 1 miljoen euro ecologiesteun toe aan Tiense Suikerraffinaderij

Actueel

Op voorstel van minister Hilde Crevits heeft de Vlaamse regering 1 miljoen euro ‘strategische ecologiesteun’ toegekend aan de Tiense Suikerraffinaderij.

EU-parlementslid Tom Vandenkendelaere:  Ik ben niet tegen een vrijhandelsovereenkomst tussen Europa en de Mercosur-landen, maar uitsluitend op voorwaarde dat die evenwichtig is.

Europarlementsleden eisen duidelijkheid over 1 miljard euro compensatiefonds voor boeren in kader van EU-Mercosur

Actueel

Tom Vandenkendelaere, Europees parlementslid voor CD&V en lid van de EU-landbouwcommissie, heeft in een brief aan de Europese commissie duidelijkheid geëist over de toezegging van een steunfonds van 1 miljard euro voor boeren die worden getroffen door het EU-Mercosurakkoord.

Dankzij een doorontwikkeling kwamen er enkele vernieuwingen bij Grimme stortbunkers.

RH-serie stortbunkers vernieuwd

Nieuws van maatschappijen

De Grimme stortbunkers van de RH- en de RH Combi-serie hebben bij de doorontwikkeling verschillende vernieuwingen mee gekregen.

VLAM zet met de Bio-VLAM producenten van bio extra in de kijker.

Vijf genomineerden strijden voor Bio-VLAM-award

Actueel

In het najaar wordt voor het eerst een Bio-VLAM-award uitgereikt. Deze award is een initiatief van de biosector in samenwerking met VLAM en zet gepassioneerde bio-ondernemers met oog voor innovatie en duurzaamheid in de kijker. De 5 genomineerden zijn bekend: Abinda, BelOrta-Earth, bioboer Mark Van Hove, La vie est belle en Vitale Rassen.

Om de schade die deze geïntroduceerde soort aanricht aan landbouw, natuur en recreatie te beperken, wordt de populatie van ganzen al jaren ingeperkt.

Gecoördineerde ganzenvangsten moeten natuurschade beperken

Actueel

De Canadese gans heeft zich in de afgelopen 20 jaar massaal voortgeplant in Vlaanderen. Om de schade die deze geïntroduceerde soort aanricht aan landbouw, natuur en recreatie te beperken, wordt de populatie al jaren ingeperkt. Dat gebeurt onder meer door het schudden van eieren en door bejaging.

Met de AMFER® technologie kan stikstof uit ruwe mest of digestaat teruggewonnen worden via stripping-scrubbing.

Flexibele technologie voor stikstof stripping-scrubbing uit mest en digestaat wint vierde Ivan Tolpe Prijs

Actueel

Het Nederlandse Colsen heeft met de AMFER technologie de Ivan Tolpe Prijs 2021 gewonnen. Met deze prijs wil het VCM, het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking vzw, een eerbetoon brengen aan wijlen Ivan Tolpe, dé West-Vlaamse pionier in mestverwerking.

Publireportage

KWS-Maïszaadservice in praktijk

KWS

KWS

Het heeft even geduurd, maar de maïs is op de meeste plaatsen gezaaid. Hopelijk de start van een verder goed groeiseizoen met op het eind een goede opbrengst. Dat is waar we met zijn allen voor in de weer zijn. Dat het niet altijd gaat zoals we zouden wensen, ervaren we maar al te vaak. Soms door factoren die we zelf niet in de hand hebben. Of waar we een keer mis zitten. Bij KWS staan we altijd paraat om te adviseren om het gewas zo goed mogelijk te doen groeien.

De insectenhandleiding werd gemaakt door Hogeschool VIVES, in samenwerking met Thomas More en met advies van de andere leden van het Strategisch Platform Insecten. De handleiding werd gefinancierd vanuit het Departement Landbouw en Visserij.

Vlaamse overheid heeft insectenhandleiding klaar

Actueel

Eerder deze maand heeft de Europese Commissie beslist om gedroogde meelwormen toe te laten als voedingsproduct op de Europese markt. De perfecte timing voor de Vlaamse overheid om haar nieuwe insectenhandleiding te lanceren: Een handleiding voor insectenkwekers- en verwerkers richting een duurzame en voedselveilige insectenkweek.

Het nieuwe pakket maatregelen is ontworpen om het bedrijf te helpen een niveau van risicobeperking te bereiken.

Bayer kondigt 5-puntenplan aan om toekomstige Roundup-claims effectief aan te pakken

Actueel

Het concern Bayer kondigde een reeks acties aan om toekomstige rechtszaken rond Roundup aan te pakken. Het nieuwe pakket maatregelen is ontworpen om het bedrijf te helpen een niveau van risicobeperking te bereiken.

Ingro, een coöperatie van groentetelers voor de industrie, kocht een Agriplanter. Onder meer Vlaanderen, West-Vlaanderen en Taco (telersadviescoöperatie) verlenen steun aan het  initiatief.

Ingro wil met de nieuwe Agriplanter elk jaar 320 ha bloem- en spruitkool planten

Actueel

Ingro, een coöperatie van groentetelers voor de industrie, heeft de Agriplanter in gebruik genomen voor de bloem- en spruitkolenteelt. De bedoeling is om jaarlijks op verschillende locaties van aangesloten leden 320 ha te planten. “Zo kunnen we 2.500 à 3.000 arbeidsuren uitsparen”, zegt Luc De Waele, accountmanager bij Ingro.

In een conceptnota doet Steven Coenegrachts van Open Vld een reeks voorstellen om de angel uit de conflicten te halen. Zo wil hij intensieve landbouw en natuur van elkaar scheiden met een bufferzone.

Open VLD komt met voorstel om landbouw en leefmilieu te verzoenen

Actueel

Open Vld komt met een conceptnota waarin de partij oplossingen uitwerkt voor de voortdurende conflicten tussen landbouw en leefmilieu.

In 2019 ging de Youth Ag Summit nog ‘fysiek’ door in Brazilië.

Belgische kandidaat gezocht voor de Youth Ag Summit

Nieuws van maatschappijen

Bayer zoekt een goede Belgische kandidaat voor de Youth Ag Summit.

Onder meer de kiekendief wordt door beheerovereenkomsten beter beschermd.

VLM bereidt de inzet van de nieuwe beheerovereenkomsten voor

Actueel

De VLM bereidt de inzet van de beheerovereenkomsten in het GLB 2022-2027 mee voor. Die beheerovereenkomsten zullen thema's omvatten als soortenbescherming, bufferen en verbinden (randenbeheer), onderhoud kleine landschapselementen en botanisch beheer.

Sympthomen van met SBR aangetaste suikerbieten.

SESVanderHave brengt SBR-tolerante suikerbietvariëteiten

Nieuws van maatschappijen

De suikerbietziekte ‘Syndrome Basses Richesses’ of kortweg SBR maakt een opmars in Europa. Suikerbietveredelaar SESVanderHave heeft een genetische oplossing gevonden.

Rundveehouders doen heel wat inspanningen om hun runderen duurzaam te kweken.

Belbeef brengt duurzaamheid van Belgisch rundvlees in kaart

Actueel

De Belgische rundveehouders doen heel wat inspanningen om op een duurzame manier rundvlees te produceren. Dat moet blijken uit de eerste resultaten van de duurzaamheidsmonitor van Belbeef, de interprofessionele organisatie voor de Belgische rundvleessector. Zij vertegenwoordigt naar eigen zeggen 85% van het Belgische rundvlees.

Amazone brengt van zijn zelfrijdende spuitmachine een nieuwe generatie uit.

Nieuwe Pantera 4504 bij Amazone

Nieuws van maatschappijen

Amazone lanceert een nieuwe generatie van zijn zelfrijdende veldspuit. De nieuwe Pantera 4504 voorziet vooral in een verhoogd comfort en nauwkeurigheid

De stand van DeLaval op de laatste editie van Agribex.

DeLaval Benelux zegt af voor Agribex 2021

Actueel

Het management van DeLaval Benelux heeft, in goed overleg met haar Belgische dealerorganisatie, besloten om niet deel te nemen aan Agribex 2021. Deze beslissing is genomen omwille van de onzekere situatie met betrekking tot Covid-19 en de mogelijke invloed daarvan op grootschalige binnen evenementen.