Luchtkwaliteit in 2018 beter dan 10 jaar geleden

Actueel

De voorbije jaren is de uitstoot van heel wat vervuilende stoffen afgenomen. De luchtkwaliteit in 2018 was beter dan een tiental jaar geleden. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) stelt een duidelijke daling vast van fijn stof, stikstofdioxide, zwaveldioxide en zware metalen.

Het project Educatief pakket fruitbelevingscentrum in de stroopfabriek wil schoolkinderen terug in contact brengen met het Haspengouws fruit en de verwerking ervan.

Vijf plattelandsprojecten en een half miljoen investeringen voor het Haspengouwse platteland

Actueel

Waterbeheer, een belevingsvol buurtplein, efficiënt gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, bodembeheer en een educatief project rond fruit zijn de thema’s van vijf plattelandsprojecten in kader van Leader die samen 530.000 euro zullen investeren in Haspengouw. Dat heeft de Plaatselijke Groep Haspengouw beslist.

De stad Gent bezit verschillende landbouwgronden en stuurt sterk aan op privatisering.

Meer dan honderd organisaties, academici, boeren en burgers vragen moratorium op de verkoop van Gentse publieke gronden

Actueel

Meer dan dertig organisaties en honderd academici, burgers en boeren roepen de stad Gent ter verantwoording over de massale verkoop van landbouwgronden in publiek eigendom. Dit doen ze via een open brief gericht aan de burgemeester en verschillende schepenen die gisteren werd verstuurd. Ze stellen dat er nood is aan een maatschappelijk debat over de toekomst van landbouwgronden in publiek eigendom, want publieke grondposities zijn onmisbare instrumenten in de aanpak van een aantal grote maatschappelijke uitdagingen, waaronder niet in het minst duurzame voedselproductie.

Er bestaan verschillende systemen waarbij men de spuitboom (hydraulisch) uit- en  dichtklapt.

Demonstratie getrokken spuittoestellen zet diverse systemen op een rijtje

Mechanisatie

Dit jaar werden op de Werktuigendagen verschillende demonstraties gegeven. Zo organiseerde AgriBevents samen met het PCLT een demo over getrokken spuitmachines. De bezoeker kreeg op die manier een compact en objectief overzicht van de verschillende machines.

Na afronding van onderzoek is de Europese Commissie tot de bevinding gekomen dat Bonduelle, Coroos en Groupe CECAB gedurende meer dan 13 jaar aan een kartel deelnamen voor de levering van bepaalde soorten groenteconserven aan detailhandelaren en/of horecabedrijven in de Europese Economische Ruimte.

Zware geldboetes voor prijsafspraken groenteconserven

Recht

De Europese Commissie heeft op 27 september 2019 Coroos en Groupe CECAB beboet met in totaal 31 647 000 euro geldboetes wegens inbreuken op de EU-mededingingsregels. Aan Bonduelle is geen geldboete opgelegd omdat het zelf het bestaan van het kartel aan de Commissie heeft onthuld.

Landgoed Weeberg bekroond met prestigieuze ‘Baillet Latour Prijs voor het Leefmilieu 2019’

Actueel

In het open agrarisch gebied van Leefdaal en Neerijse is het Landgoed Weeberg bekroond met de Baillet Latour Prijs voor het Leefmilieu door Karel Pinxten, Voorzitter van SBNL-V en baron Jan Huyghebaert, voorzitter van het Fonds Baillet Latour. Rodolphe de Liedekerke nam de prijs in ontvangst voor de samenkomst van landbouw en natuur op het domein. Onder andere door aanplant van grasstroken en vele kilometers hagen worden de habitats van talrijke diersoorten hersteld.

Volgens de Europese fractie van Groen is de risicobeoordeling van pesticiden in de EU niet op orde.

Groen: Europese risicobeoordeling pesticiden loopt mank

Actueel

Er schort iets aan de manier waarop de lidstaten van de Europese Unie en de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) beoordelen of pesticiden waarvoor een markttoelating wordt gezocht kankerverwekkend zijn. Dat zegt Europees parlementslid Petra De Sutter (Groen). Ze haalt een studie aan waaruit maandag moet blijken dat de risicobeoordeling van slechts drie van de tien onderzochte pesticiden op een correcte manier is verlopen.

BelOrta wil op de internationale hoogdag van de appel met name pendelaars en automobilisten wijzen op de positieve kwaliteiten van de appel.

BelOrta viert internationale appeldag met een appeltje voor onderweg

Actueel

Fruitveiling BelOrta deelt maandag appels uit aan pendelaars en automobilisten. De aanleiding? De internationale dag van de appel. Maandag 21 oktober staat wereldwijd in het teken van de International Apple Day. Reeds sinds 1990 word deze mondiale appel-hoogdag gevierd met verschillende appelgerelateerde evenementen en wedstrijden over de hele wereld.

De Mestbank gaat vanaf november intensief controleren op correcte toepassing van de teeltvrije zone.

Mestbank pakt overtredingen in teeltvrije zone strenger aan

Akkerbouw

De Mestbank maakt dit jaar bij overtredingen in de teeltvrije zone direct proces-verbaal op. De afgelopen twee jaar controleerde de Mestbank intensief al op overtredingen, maar bleef de straf meestal beperkt tot een aanmaning. In 2019 werden 148 landbouwers aangemaand om de wetgeving correct na te leven, goed voor een inbreukpercentage van 39% op alle gecontroleerde akkerlandpercelen.

Vaccinatie leidt meestal snel tot een verbetering van het dierenwelzijn in de kudde,  maar de aantasting kan wel (latent) aanwezig blijven.

Rotkreupel beter voorkomen dan genezen

Schapen

Rotkreupel is binnen de schapenhouderij een vrij frequent voorkomend probleem, maar het is een probleem waar niemand graag over spreekt. Eenmaal een bedrijf ermee te maken krijgt, is het bijzonder moeilijk om er vanaf te geraken. De leuze ‘beter voorkomen dan genezen’ is hier dan ook bijzonder op haar plaats.

40% VLIF-steun voor windturbines en voor bovengemiddelde klimaatinvesteringen

Economie

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) heeft de lijst van investeringscodes aangepast, om land- en tuinbouwers aan te moedigen extra te investeren in technologieën die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits: “Sinds 1 oktober 2019 kunnen land- en tuinbouwers aanspraak maken op een VLIF-steun van 40% voor investeringen in nieuwe technologie die sterk bijdraagt aan de klimaatuitdaging.”

Het sentiment in de varkenshouderij leeft op.

Conjunctuur landbouw blijft bijna gelijk

Economie

De conjunctuurindex van de Vlaamse land- en tuinbouw blijft in het najaar van 2019 nagenoeg gelijk, na een lichte stijging in het voorjaar. De index staat op 82. De tevredenheid over de afgelopen zes maanden is toegenomen van 73 naar 82, maar het optimisme over de komende zes maanden daalt van 90 naar 82. Achter deze cijfers gaat een grote variatie schuil. De varkenssector leeft bijvoorbeeld op, vooral door de betere marktomstandigheden in de voorbije zes maanden.

Crevits benadrukt dat een harde Brexit de landbouw pijn kan doen, maar dat de Vlaamse regering maatregelen treft om de pijn te verzachten.

Vlaamse regering houdt vinger aan brexit-pols

Economie

De Vlaamse regering wil de ontwikkelingen in het brexit-dossier zo nauw mogelijk opvolgen en niets aan het toeval overlaten. Daarom is de kerngroep van de Vlaamse Brexit Taskforce maandagochtend in het Errerahuis in Brussel bijeengekomen om een stand van zaken op te maken. Vlaanderen wil een 'no deal'-scenario absoluut vermijden, maar wil zich op alles voorbereiden. Volgens landbouwminister Hilde Crevits wordt ook de landbouw gesteund.

Volgens Demir past een gepland grootschalig kippen- en varkensbedrijf niet bij het landschap.

Demir weigert vergunning voor grootschalig pluimvee- en varkensbedrijf in Borgloon

Veeteelt

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft de vergunning voor de bouw en exploitatie van een grootschalig pluimveebedrijf met 180.000 slachtkippen in Borgloon geweigerd. Demir volgt naar eigen zeggen het advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC).

Corylus avellana Contorta heeft sterk kronkelende twijgen die naar alle kanten uitgroeien.

Hazelaars: noten van bij ons en zoveel meer…

Liefhebberstuin

Ook verlekkerd op noten? Goed nieuws, het notenseizoen staat weer voor de deur en dan kunnen we de noten tijdens een boswandeling gewoon oprapen van de grond. Vaak gaat het dan om hazelnoten, afkomstig van de hazelaar, die, in tegenstelling tot de okkernoot, inheems is in België en vaak terug te vinden is langs bosranden en boswegen.

Kinderboerderij Rivierenhof is Levend ErfgoedHof

Actueel

Steunpunt Levend Erfgoed vzw heeft de Kinderboerderij Rivierenhof onderscheiden met het kwaliteitslabel ‘Levend ErfgoedHof’ (LEH). Het erf aan de Parkweg in Antwerpen (Deurne) krijgt deze erkenning omdat het actief meewerkt aan het in stand houden van streekeigen landbouw- en neerhofdieren.

De aanvraag is grootschalig en houdt op geen enkele wijze rekening met de kwaliteiten van het landschap , stelt de minister.

Minister weigert vergunning voor megapluimvee- en varkensbedrijf in Borgloon

Actueel

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft de vergunning voor de bouw en exploitatie van een megapluimveebedrijf met 180.000 slachtkippen in Borgloon geweigerd. Demir volgt naar eigen zeggen het advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC).

Ook kleine jongens houden van oldtimers.

Oldtimerhappening Werktuigendagen verleidt alle generaties

Actueel

Een Normag NG23 van 1946, een Kramer KB 180 van 1958, of een Steyr 185 van 1956… Duizenden liefhebbers vergaapten zich aan al het moois op de Oldtimerhappening. Centraal op het tweejaarlijks evenement stonden de befaamde merken Porsche en Allgaier. Op het defilé is verder gebleken dat de oude, blinkende knarren het nog uitstekend doen.

In plaats van zijn bedrijf uit te breiden, maakt Henri Louvigny gebruik van de digitale media om meer toegevoegde waarde uit zijn bedrijf te halen.

Waalse vleesveehouder gaat digitaal om zich te onderscheiden en extra toegevoegde waarde te creëren

Veeteelt

Informaticus, veehouder, community manager,… Henri Louvigny uit het Luxemburgse Bougnimont heeft vele petten om op te zetten. Zijn kennis in de informatica heeft hem er recent toe gebracht om zijn manier van produceren te herzien, maar ook om zich te differentiëren. Henri wil zijn vlees commercialiseren zoals een wijnbouwer zijn wijn. Een gesprek met deze jonge ondernemende uitbater.

Paul Leenaerts bij de vergister: groene container (met motoren, warmtewisselaar, filters,…), reactor (grijze silo) en uiterst links daarvan een buis die schuim leidt naar een put die dienst doet als schuimopvang.

Melkveehouder Paul Leenaerts deelt zijn ervaring en kennis over zijn pocketvergister

Actueel

Sinds 2011 investeren heel wat veebedrijven in een kleinschalige vergister: een pocketvergister. Zo kunnen ze zelf in hun energie voorzien. Om de technologie zo optimaal mogelijk te benutten, zijn de projecten Pocketboer 1 en 2 opgestart. Eén van de leden van de kerngroep is melkveehouder en ervaringsdeskundige Paul Leenaerts.

DjustConnect is de datasnelweg voor boeren.

Vlaamse boeren delen data met DjustConnect

Actueel

Er is een nieuwe autostrade in Vlaanderen, niet van beton of asfalt, maar virtueel op het internet. De app DjustConnect wordt de draaischijf voor het delen van data in de agrovoedingsketen. Initiatiefnemers zijn het ILVO, Aveve, Boerenbond, CRV, DGZ en Milcobel. “Andere sectoren gaan volgen.”