Startpagina Akkerbouw

Akkerbouw

Akkerbouw

Provincie Oost-Vlaanderen geeft subsidies aan innovatieve landbouwprojecten

Akkerbouw De provincie Oost-Vlaanderen kende in 2021 in totaal 98.750 euro subsidies toe aan 4 innovatieve projecten in de land- en tuinbouw. “De projecten stimuleren lokaal en sociaal geïnspireerd ondernemerschap met lokaal voedsel en kringloopdenken als uitgangspunt”, aldus gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Platteland
Meest recent Bekijk al het nieuws >

Abonneer u

Ontvang uw wekelijkse krant Landbouwleven, 24 uur per dag toegang tot de digitale editie en exclusieve voordelen.

Ik abonneer me

Welke suikerbietrassen zaaien in 2022?

Een goede rassenkeuze maken kan een grote invloed hebben op de teeltpraktijken die je later in het seizoen uitvoert. Kies ook voor tolerante of resistente suikerbietrassen tegen specifieke ziekten. Zo ben je conform met de IPM-richtlijnen.

Agrivoltaics: tegelijk bieten en energie oogsten

Schapenhouder Herman Verberckmoes liet onderzoekers van KU Leuven en Innovatiesteunpunt dit voorjaar zonnepanelen plaatsen op zijn bietenveld. Het combineren van landbouwgrond met het opwekken van elektriciteit heet agrivoltaics, een systeem dat het aandeel groene energie afkomstig van zonnepanelen sterk kan doen stijgen.

Bladschimmelziekten in bieten herkennen: enkele tips

Nadat de bietenteelt is opgestart, is het nuttig om de teelt goed op te volgen op plagen en ziekten. De juiste ziekte herkennen in het veld is echter niet evident. De 4 belangrijkste ziekten zijn cercospora, witziekte, roest en ramularia, maar er kunnen ook andere ziekten opduiken. “Een loep meenemen naar het veld is zeker een goede tip”, klinkt het.

Voederbieten: nuttig in de rotatie, mits goede rassenkeuze

De voederbiet is helemaal terug van weggeweest. Aan de areaalstijging is te zien dat de landbouwer steeds meer de voederbiet kiest in zijn rotatie. “Met reden, de voederbiet is een waardige teelt. Zeker in de Antwerpse Kempen, waar nog veel monocultuur maïs staat, is de voederbiet welkom”, vertelt Gert Van de Ven, onderzoeker aan de Hooibeekhoeve. Een goede rassenkeuze is cruciaal, en daarom werden rassenproeven aangelegd.

Meest gelezen

Belgapom: terug een prijs voor Bintje

Ook nu, op 17 december, noteerde Belgapom, een prijs van 130 euro/ton (zonder btw) voor de variëteiten Fontane en Challenger. Voor Bintje bedraagt de prijs zonder btw 150 euro/ton.

Nieuw stikstofarrest zet plan ruilverkaveling in Gooik stop

De omstreden ruilverkaveling in Gooik komt er voorlopig niet. De Raad van State vernietigde, op vraag van Natuurpunt, het ministerieel besluit dat de ruilverkaveling ‘nuttig’ verklaarde. Ook heel wat boeren hadden bezwaren ingediend. Een van de redenen is de stikstofproblematiek. Het bewijst nog maar eens dat een definitieve PAS heel dringend nodig is.

Dries en Patrick Hoste experimenteren met quinoa in het Quilo-project

Elke teler heeft wel zijn eigen teelttechnieken om de quinoateelt te doen slagen op hun bedrijf en bijbehorende bodem. Zo ook zoon Dries en vader Patrick Hoste, die een familiaal akkerbouwbedrijf uitbaten in Aalter. Ze beschrijven hun activiteiten als hobbyboer. “Maar we zijn wel een duo dat volledig in quinoa gelooft, na onze ervaringen”, klinkt het.