Startpagina Akkerbouw

Akkerbouw

Akkerbouw

Gelijkenissen en verschillen in maatregelen voor akkerfauna in Europa

Akkerbouw In het voorjaar van 2021 werden de resultaten bekend gemaakt van een reeks diepte-interviews in verschillende Europese landen over de beheerovereenkomsten akkerfauna. Belangrijkste pluspunten, valkuilen en aanbevelingen werden verzameld. Vervolgens zijn die resultaten vergeleken en werd gezocht naar gelijkenissen en verschilpunten tussen de landen.
Meest recent Bekijk al het nieuws >

Abonneer u

Ontvang uw wekelijkse krant Landbouwleven, 24 uur per dag toegang tot de digitale editie en exclusieve voordelen.

Ik abonneer me

Grasland scheuren doordacht aanpakken

Gras is in Vlaanderen nog steeds de teelt met het grootste areaal. Jaarlijks wordt een deel van dat gras gescheurd en opnieuw ingezaaid met gras of met een andere teelt. Omdat grasland scheuren een risico inhoudt voor de waterkwaliteit, moet dat weloverwogen gebeuren.

Oekraïens conflict: de graansector houdt zijn adem in

De Russische invasie in Oekraïne heeft een duidelijke impact op de graanmarkt. Er is alvast sprake van verstoringen op de goederenstromen. Na de invasie stegen de graanprijzen en deze waren de laatste dagen erg volatiel. Coceral ijvert voor gecoördineerde maatregelen.

Beproeving van 5 chipsrassen: kwaliteit overwegend goed

In 2021 werden op 3 locaties in Vlaanderen rassenproeven aangelegd in het kader van het Programma Landbouwcentrum Aardappelen. Op 2 locaties, in Wannegem-Lede en Kortrijk, werden 5 chipsrassen beproefd. De netto-opbrengst +35mm bedroeg 41 ton/ha.

Transporteurs en stockeerders vrijgesteld van fytolicentie

Fytoweb meldt dat door een wijziging van de wetgeving als ongewenst neveneffect werd bekomen dat ook bedrijven die louter en alleen gewasbeschermingsmiddelen invoeren, uitvoeren, vervoeren of opslaan ten behoeve van derden, ook over een fytolicentie zouden moeten beschikken.

Meest gelezen

Dosis, tijdstip, type meststof en toedieningstechniek zijn ‘the key’ bij bemesting in prei

Hoe ideaal bemesten in prei? B3W zocht het uit bij 2 landbouwbedrijven. De conclusie? “Tijdig grondstalen nemen op het juiste tijdstip zorgt voor een bemesting aan een juiste dosis. Door te werken met ammomiumhoudende meststoffen met nitrificatieremmer kies je voor de juiste meststof. Door deze toe te passen met een juiste techniek als rijenbemesting heb je maximaal ingezet voor een juiste bemesting in prei.”

Lokale biologische reBel-chips vult gat in de markt

Sinds enkele weken heeft een nieuw merk van ambachtelijke chips zijn weg gevonden naar de winkelrekken met biologische producten. Het product is gemaakt door een coöperatie van boeren uit de regio Geer, die – zoals hun slogan het zegt – de dingen anders bekijken.

Geef tijdig eerste stikstoffractie in koolzaad

Het Praktijkpunt Landbouw uit Herent maakte eind februari terug zijn eerste koolzaadbericht van het huidige seizoen op. Ze kijken hierin vooral naar de bemesting die er spoedig aan komt.

Metaldehyde in slakkenkorrels: ‘Het is tijd voor actie, er bestaan oplossingen’

Al meerdere jaren bestaat het probleem dat metaldehyde wordt teruggevonden in het oppervlaktewater, en de situatie verbetert niet. Metaldehyde is onder andere een belangrijke actieve stof van slakkenkorrels. Inagro ging met behulp van een strooiproef op zoek naar manieren om ervoor te zorgen dat de korrels niet meer in de berm of waterloop terechtkomen.

Spruitkool: ‘We leren uit het vorige teeltseizoen’

De laatste spruiten zijn van het veld, het seizoen 2021 zit erop. Vorig jaar kon men weer een heel nat jaar noemen. Positief is dat de spruitkool hierdoor goed kon groeien. Door de nattigheid was er echter wel sprake van andere problemen, zoals uitspoeling van producten, te snelle groei en hogere onkruiddruk.