Startpagina Akkerbouw

Akkerbouw

Akkerbouw

Meest recent Bekijk al het nieuws >

Abonneer u

Ontvang Landbouwleven bij u thuis, met toegang tot alle artikels op de website, onze gespecialiseerde weermodule en noteringen van landbouwmarkten.

Ik abonneer me

Digitaal proefveldbezoek vanavond

Traditioneel organiseert de Vlaamse overheid begin juni een bezoek aan haar proefplatformen. Dit jaar zal dit omwille van de coranamaatregelen een digitale variant zijn.

Grondwaterstanden zeer laag ondanks regen

De afgelopen weken daalden de absolute freatische grondwaterstanden en vertonen 30% van de locaties zeer lage peilen, naast 55% van de locaties met lage peilen. Bij ongeveer 85% van de locaties was de grondwaterstand dus onder het normaal niveau.

Ducarme schiet verzoek verlenging CIPC-gebruik af

De uiterste gebruiksdatum voor het aardappelbewaarmiddel CIPC, 30 juni, blijft gewoon staan. De federale landbouwminister Denis Ducarme (MR) staat verlenging tot en met 14 juli niet toe. De EU staat verlenging toe en het besluit staat in schril contrast tot buurlanden Nederland en Frankrijk, waar is gekozen voor verlenging tot september. Romain Cools van Belgapom zegt ronduit boos te zijn over de lakse houding van de federale overheid.

Meest gelezen

Kwalitatieve groenteteelt met minder stikstofuitstoot

Een studie van ondermeer het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) toont aan dat er meer ambitieuze maximale bemestingsnormen en bemestingsadviezen voor sla, prei, spinazie, wortelen en spruiten, mogelijk zijn. En dit zonder dat de opbrengst voor de landbouwer en de kwaliteit van de groenten in het gedrang komt.

Nieuwe beheersingstechniek tegen xanthomonas in spruiten en kolen

Voor de spruiten- en kolenteelt is een opmerkelijke nieuwe beheersingstechniek in de maak tegen de bacterieziekte xanthomonas. Daarbij worden bacteriofage (lees: bacterie-etende) virussen ingezet die alleen die specifieke, schadelijke plantbacteriën te lijf gaan. “Na 7 jaar onderzoekswerk in laboratoria en proefserres is de methode al een eerste keer uitgetest in een volleveld proefomgeving, op 3 locaties in Vlaanderen. De resultaten zijn veelbelovend: we meten 15 tot 20% minder infectie met één behandeling. Dat percentage kan naar verwachting nog hoger. De Europese goedkeuring als nieuw gewasbeschermingsproduct vergt wel een lange, lastige procedure”, zegt Johan van Vaerenbergh (ILVO). Er wordt nog gezocht naar groentetelers met besmette kolen die het onderzoek tegen een veldproefvergoeding vooruit willen helpen.

ABS: Compensatie droogte en zonnebrand 2019 zwaar onder de maat

Voorzitter Hendrik Vandamme van ABS vindt dat de regering veel te weinig budget heeft vrijgemaakt voor het vergoeden van boeren die vorig jaar getroffen zijn door droogte en zonnebrand. “Bovendien sluit men met de keuze voor amper 9 teelten een groot aantal zwaar getroffen boeren onterecht uit van steun.” Boerenbond vindt het jammer dat het budget laag bleef, maar begrijpt de gehanteerde criteria wel.

Akkerbouwgewassen boekten grote productiestijging in 2019

Volgens de definitieve productieraming van de landbouwteelten voor 2019 waren er voor de meeste akkerbouwgewassen grote productiestijgingen ten opzichte van 2018. Dit komt vooral doordat 2018 een slecht jaar was ten gevolge van de droogte. De stijging ten opzichte van het vijfjaarlijkse gemiddelde was minder groot.