Startpagina Akkerbouw

Akkerbouw

Akkerbouw

Regeneratieve landbouw moet concreter en beter meetbaar

Akkerbouw De huidige voedselproductie legt een zware druk op natuur en klimaat. Nieuwe, duurzamere voedseloplossingen zijn daarom hard nodig. Een van die mogelijke oplossingen is regeneratieve landbouw. Loekie Schreefel keek voor zijn promotie-onderzoek naar wat regeneratieve landbouw is en hoe je het kan toepassen.
Meest recent Bekijk al het nieuws >

Abonneer u

Ontvang Landbouwleven bij u thuis, met toegang tot alle artikels op de website, onze gespecialiseerde weermodule en noteringen van landbouwmarkten.

Ik abonneer me

Hoe wintergranen optimaal bemesten?

De voorbije maand bemonsterde de Bodemkundige Dienst van België (BDB) heel wat tarwe- en gerstpercelen voor het opstellen van bemestingsadviezen. Uit de bodemanalyses blijkt dat de nitraatvoorraden gemiddeld relatief laag zijn, al zijn hier ook zeer grote verschillen tussen percelen waar te nemen.

DCM krijgt noodtoelating voor Tutavir in tomatenteelt

DCM krijgt een noodtoelating om Tutavir te verdelen in de Belgische tomatensector en beantwoordt hiermee de vraag van de Belgische tomatenkwekers. Tutavir vmaganaf 15 maart 2023 gedurende 120 dagen gebruikt worden tegen Tuta absoluta (tomatenmineermot) in de tomatenteelt, onder bescherming in België.

Nieuwe maatregelen in IPM-checklist

Sinds dit jaar zijn er een aantal nieuwe maatregelen van kracht binnen de IPM-checklist. Met deze maatregelen wil de overheid de waterkwaliteit verbeteren (door o.a. puntvervuiling en drift te beperken/voorkomen) en de verdere verspreiding van een aantal schadelijke onkruiden (o.a. knolcyperus en doornappel) een halt toeroepen. In dit artikel gaat het Departement Landbouw en Visserijper in op de nieuwe maatregelen.

Waterexperten geven advies op maat van je bedrijf

Langere droogteperiodes en hevigere regenbuien zorgen ervoor dat land- en tuinbouwbedrijven zich moeten aanpassen aan de veranderende klimaatomstandigheden. Water is niet altijd voorradig, maar wel altijd noodzakelijk voor een succesvolle teelt. Om hun bedrijfsvoering aan te passen, kunnen land- en tuinbouwers een beroep doen op de Waterpeilers, waterexperten uit het Europese Life ACLIMA-project.

Hogere opbrengst kan kostenstijgingen opvangen

Naar jaarlijkse gewoonte presenteerde Ilse Eeckhout tijdens de PCA-dag de kostprijsanalyse van de aardappelteelt in het voorbije jaar. Daarnaast blikte ze vooruit op het komende seizoen.

Meest gelezen

Nieuw hydrocultuursysteem voor drie dicht gezaaide gewassen

Telers van bladgewassen in vollegrond kampen de laatste jaren met meer productieverliezen, veroorzaakt door grondgebonden ziekten en schimmels. Dat is niet anders in de teelt van dicht gezaaide gewassen, zoals veldsla. Maar omschakelen naar hydrocultuur, zoals gebeurt in de teelt van kropsla, blijkt niet evident.

“Nog veel werk, maar we doen naarstig voort”

Belpotato.be ontstond in 2020 met een duidelijk doel: de toekomst van de Belgische aardappelsector garanderen. Dat is nodig in deze tijd vol uitdagingen. Tot nu werd heel wat verwezenlijkt. Zo werd de gedragscode voor contracten geüpdatet, en zal die in 2023 verder verfijnd worden. In 2023 zal Belpotato zijn rol vervullen met betrekking tot MAP 7 en de nieuwe EU-regelgeving fyto.

Zal de corridor in de Zwarte Zee standhouden?

In Europa blijft de onzekerheid over de aanvoer van granen uit Oekraïne aanhouden. Er bestaan immers vraagtekens over het standhouden van de graancorridor in de Zwarte Zee en over de nieuwe oogst in Oekraïne in 2023.