Startpagina Edito

Edito: Nieuwe bezems vegen schoon…

Het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting, bij land- en tuinbouwers beter bekend onder de afkorting CVBB, was jarenlang dé begeleidende overheidsinstantie als het over bemesting ging. Vanaf nu wordt het wennen aan het nieuwe letterwoord B3W. De Begeleidingsdienst voor Betere Bodem- en Waterkwaliteit heeft dan wel een andere naam, maar heeft uiteindelijk hetzelfde doel: de waterkwaliteit verbeteren!

Leestijd : 2 min

Het CVBB, opgericht in 2011, kaderde binnen het flankerend beleid bij MAP4 van de Vlaamse Overheid. Het kreeg als hoofddoel het sensibiliseren en begeleiden van Vlaamse land- en tuinbouwers met betrekking tot duurzame bemesting. De verschillende praktijkcentra in de land- en tuinbouw en meewerkende instanties speelden een belangrijke rol bij uitvoering ervan op het terrein.

Gaandeweg evolueerde het CVBB naar een betrouwbaar aanspreekpunt. De sector kende het centrum vooral van de MAP-meetpunten, de waterkwaliteitsgroepen, maar natuurlijk ook van de individuele begeleiding, van de vele studiedagen en -avonden, de praktijk- en demodagen op het terrein en de talrijke artikels in de vakpers. Het CVBB ondersteunde onder meer campagnes zoals ‘Zeg niet te gauw, ’t steekt niet te nauw’. De bijhorende MAP-man, een herkenbare stripfiguur, toonde met eenvoudige slogans de weg naar een betere waterkwaliteit.

De voorbije jaren werd het – alvast naar de buitenwereld –wat stiller rond de werking van het CVBB. In het Vlaams regeerakkoord van september 2019 rezen vragen over de performantie van het centrum en werd een eerste oproep gedaan om in de toekomst een doeltreffender voorlichtings- en begeleidingssysteem op te zetten. Het leek het begin van een aangekondigde dood. Bij de voorbije jaarwisseling werd de subsidiekraan voor CVBB definitief dichtgedraaid. Minister Zuhal Demir schreef een overheidsopdracht uit. Deze werd binnengehaald door een nieuw consortium van 11 Vlaamse praktijkcentra, de BDB en het ILVO, aangestuurd door de VLM. De Begeleidingsdienst voor Betere Bodem- en Waterkwaliteit – het nieuwe letterwoord B3W – moet er nu voor zorgen dat land- en tuinbouwers de nutriënten op hun bedrijf beter benutten, met als doel de waterkwaliteit te verbeteren. Dit moet gebeuren via begeleiding, dialoog en het uitwisselen van ervaringen. B3W benadrukt dat het de wisselwerking tussen de landbouwers onderling wil bevorderen.

Je kunt je afvragen wat zo nieuw is aan deze aanpak… maar wanneer men met een nieuw elan aan bestaande doelen werkt, dan kan men grote stappen vooruit zetten. Positief vooruitkijken is dus de boodschap!

Anne Vandenbosch

Lees ook in Edito

Meer artikelen bekijken