Startpagina Melkvee

IBR-programma voor rundvee: geleidelijke veranderingen vanaf 21 april

Het nieuwe Europese gezondheidsbeleid heeft belangrijke gevolgen voor het IBR-bestrijdingsprogramma, met onder andere een aanpassing van de regelgeving rond de statuten.

Leestijd : 2 min

Op 21 april ging het nieuwe Europese gezondheidsbeleid van start. Dat beleid zal zijn weerslag vinden in de wetgeving van de verschillende lidstaten en ook de Belgische wetgeving rond diergezondheid wordt daarop afgestemd.

Sinds 21 april worden de aanpassingen stapsgewijs doorgevoerd. DGZ zal alle veehouders en bedrijfsdierenartsen op de hoogte houden van de wijzigingen voor hun bedrijf en van eventuele acties die ze moeten ondernemen. Het uiteindelijk doel van dit alles is om uiterlijk tegen april 2027 het volledig IBR-vrije statuut voor België te hebben.

In grote lijnen zijn er binnen de nieuwe regelgeving 3 statuten: IBR-vrij (EU), IBR gE Negatief (al of niet met vaccinatie) en geïnfecteerde bedrijven (statuut ‘Besmet’). Tabel 1 geeft weer welk IBR-statuut je in de loop van 2021 zal ontvangen. Op termijn komen er ook nieuwe statuten voor handelaarstallen en bijkomende statuten voor afmestbedrijven.

IBR Vanaf 21apr21

Volgende stappen

De Belgische wetgeving wordt momenteel aangepast aan het Europese beleid. Dat is een ingrijpende operatie. Op een periode van enkele maanden tijd zullen DGZ en ARSIA geleidelijk aan de nieuwe statuten implementeren, mede met de invoering van de nieuwe regels voor het behalen en behoud van de IBR-statuten.

Bedrijven die nog niet vrij zijn (I2-statuut) werden de voorbije maanden aangemoedigd om zo snel mogelijk te evolueren naar het vrije statuut en een (geldige) screening uit te voeren voor 21 april met het oog op doorgroei naar I3. Tal van veehouders konden nog op die manier doorgroeien. Dat was echter niet voor alle rundveehouders en bedrijfsdierenartsen een haalbare kaart. Zij die nu nog stappen moeten zetten naar een IBR-vrij statuut zullen moeten voldoen aan de nieuwe regels.

DGZ brengt elke betrokken veehouder en bedrijfsdierenarts op de hoogte van het nieuwe statuut en eventueel van andere wijzigingen die van toepassing zijn voor hun bedrijf.

DGZ

Lees ook in Melkvee

Meer artikelen bekijken