1 op 4 bosbomen is beschadigd

De beuk was 1 van de 3 meest beschadigde boomsoorten in 2020.
De beuk was 1 van de 3 meest beschadigde boomsoorten in 2020. - Foto: Pixabay

Beuk, zomereik en Corsicaanse den waren de meest beschadigde boomsoorten in 2020, met respectievelijk 34%, 30% en 30% beschadigde bomen. Er is ook een groep ‘overige loofboomsoorten’ met een hoog aandeel beschadigde bomen.

Veelheid aan factoren beïnvloedt de bosgezondheid

Tot 1995 steeg het aandeel beschadigde bosbomen in de Vlaamse bosvitaliteitsindex. Tussen 2000 en 2008 was er sprake van een verbetering. Maar na 2008 nam het aandeel beschadigde bomen weer geleidelijk toe. In 2013 werd er een afname van het percentage beschadigde bomen genoteerd, gevolgd door een lichte toename in 2014 en 2015. Ook in 2016 werd er een lichte verbetering waargenomen, maar die werd weer gevolgd door een toename van het aandeel beschadigde bomen in 2017 en 2018. Het totaal aandeel beschadigde bomen nam in 2020 verder toe.

Een veelheid aan factoren beïnvloedt de bosgezondheid: onder meer atmosferische deposities, klimaatwijziging, bosbeheer, natuurlijke factoren zoals insecten en schimmels. Bij beuk wordt de variabiliteit van het bladverlies ook bepaald door de mastjaren. Een mastjaar is een jaar met hoge zaadproductie. Doorgaans gaat dit gepaard met een verminderde bladbezetting. 2020 was zo’n mastjaar, zowel bij beuk als bij zomereik.

Heviger stormen en langdurige droogteperiodes

Als gevolg van klimaatverandering wordt onder meer gevreesd voor de kans op hevigere stormen en langdurige droogteperioden. Beide kwamen in de laatste 3 jaren in Vlaanderen voor. Felle stormen brachten in maart en juni 2019 en ook in februari 2020 schade toe aan bomen in verschillende proefvlakken. Droogte, in combinatie met hittegolven, veroorzaakte opvallende droogtesymptomen.

Verschillende loofboomsoorten vertoonden bladverkleuring en vervroegde bladval. De opeenvolgende droge zomers werkten insectenaantastingen in de hand (bijvoorbeeld schorskevers en eikenprocessievlinders). De boomsterfte bleef in het bosvitaliteitsmeetnet beperkt. Buiten het meetnet veroorzaakte de droogte de afgelopen jaren ernstige problemen en sterfte bij fijnspar, maar lokaal ook bij den, beuk en gewone esdoorn.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent