Bijna 6.000 vaststellingen van zwerfvuil en sluikstort tijdens ‘Week van de Handhaving’

Bijna 6.000 vaststellingen van zwerfvuil en sluikstort tijdens ‘Week van de Handhaving’

Tussen 4 en 10 oktober hebben 194 Vlaamse gemeenten deelgenomen aan de Week van de Handhaving van Mooimakers, het samenwerkingsverband tussen de OVAM, Fost Plus en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Zeven dagen lang was er in de betrokken gemeenten een verhoogde aandacht voor zwerfvuil en sluikstort. Verspreid over heel Vlaanderen waren er bijna 500 acties waar meer dan 2.000 mensen aan deelgenomen hebben.

Die acties hebben duidelijke resultaten opgeleverd. Zowel het aantal GAS-vaststellingen (3.001), aanmaningen (2.391), PV's (340) en de cameraregistraties (441) verdubbelden in vergelijking met de Week van de Handhaving van één jaar eerder. “Het blijft zeer spijtig dat dergelijke handhaving vandaag de dag nog steeds noodzakelijk is, maar het zijn cijfers waar we erg tevreden mee zijn”, zegt Els Gommeren, coördinator bij Mooimakers.

Pakkans

Mooimakers liet ook de impact van de campagne op de mentaliteit en inzichten van de bevolking onderzoeken. Uit dat onderzoek blijkt onder meer dat Vlamingen de pakkans reëel achten voor personen die zwerfvuil dumpen of sluikstorten. Bijna 4 op 10 houdt er rekening mee dat het achterlaten van afval hen op een sanctie kan komen te staan. Procentueel steeg dit aantal van 33 naar 39  % in vergelijking met vorig jaar. 63  % gaf ook aan iemand in zijn of haar directe omgeving te zullen aanspreken mocht die persoon afval op de grond gooien.

Nagenoeg alle Vlamingen (96  %) vinden het vanzelfsprekend dat er sancties op het achterlaten van zwerfvuil en sluikstorten staan. Voor 8 op 10 Vlamingen mag daar een alternatieve straf tegenover staan, 45  % vindt een geldboete op zijn plaats. De actie heeft zijn doel dus zeker niet gemist”, leidt Els Gommeren af uit de cijfers.

Belga

Meest recent

Meest recent