Landcommissie bepaalt vergoeding van stopzetting door pelsdierhouderijen

Alle 14 nertsenhouderijen in Vlaanderen stoppen.
Alle 14 nertsenhouderijen in Vlaanderen stoppen. - Foto: Pixabay

Dit vergoedingsstelsel moet in overeenstemming te zijn met de Europese regels aangaande staatssteun in de landbouwsector. Met het oog op goedkeuring door de Europese Commissie wordt het vooropgestelde stelsel aangepast. Daarbij wordt niet afgeweken van de doelstelling, met name een zo snel mogelijke stopzetting van deze productiemethodes, en dit met flankerende maatregelen en een vergoeding.

In elk dossier dienen 3 beslissingen genomen te worden (volledigheid – ontvankelijkheid – aanbod). De termijnen voor iedere beslissing zijn termijnen van orde en vastgelegd in het besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de vergoeding bij de bedrijfsstopzetting en bedrijfsreconversie van de pelsdierhouderijen en de eenden- of ganzenhouderijen. De landcommissie heeft de bedoeling zich maximaal aan de termijnen van orde te houden.

“Van de 14 overblijvende nertsfokkerijen hebben er 13 een aanvraag voor vergoeding voor stopzetting ingediend, 1 bedrijf heeft een aanvraag tot vergoeding voor reconversie ingediend. Voor 13 bedrijven loopt de aanvraag nog. Een bedrijf, ingediend via het Flankerend Beleid PAS heeft een aanbod ontvangen en aanvaard”, antwoordt Vlaams minister Ben Weyts op een schriftelijke vraag van parlementslid Els Sterckx (Vlaams Belang).

Begin volgend jaar aanbod

De meeste dossiers bevinden zich momenteel tegelijk in de fase van het aanbod. Voor alle aanvragen is de beslissing rond de volledigheid van het dossier al genomen. “In 9 dossiers is ook al de beslissing genomen over de ontvankelijkheid van de aanvraag. Voor 5 dossiers dient deze beslissing nog genomen te worden. De eerste dossiers omtrent het aanbod worden voorzien in het najaar van dit jaar.”

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent