Minder varkens en meer gevogelte: tendens houdt aan

De varkensstapel daalt verder en  bereikt zijn laagste niveau in 30 jaar.
De varkensstapel daalt verder en bereikt zijn laagste niveau in 30 jaar.

Met respectievelijk 14 en 28 miljoen leg- en slachtkippen was het Belgische pluimveebestand nooit groter dan wat geobserveerd werd in 2016. Tegenover 2015 steeg het bestand met 14%, tegenover 30 jaar geleden met 99%. Tegelijkertijd blijft de varkensstapel verder dalen en bereikt hij zijn laagste niveau in 30 jaar. Bij de gewassen stijgt de oppervlakte suikerbieten voor de eerste keer sinds 2011. Ook de aardappeloogst blijft sterk stijgen. Perenbomen nemen nu 9.500 ha in van de beplante oppervlakte, een stijging met 6% tegenover 2015.

 

Minder varkens

In de veeteelt zet de daling van het varkensbestand zich verder. Er zijn minder dan 6.180.000 varkens, het laagste niveau dat België gekend heeft in de laatste 30 jaar.

 

Meer pluimvee

Tegelijk is er een forse opkomst bij het pluimvee, zowel bij leg- als slachtkippen. Bij de slachtkippen werd nooit eerder zo’n groot bestand (28 miljoen) waargenomen in België (+19% tussen oktober 2015 en oktober 2016). Tegelijkertijd is er ook een forse stijging van kippenslachtingen. Bij de legkippen was er de afgelopen drie jaar een herneming, en het bestand van 14 miljoen legkippen bevestigt opnieuw die groei (+7% tussen 15 oktober 2015 en 15 oktober 2016). De stijgingen duiden op verschuivende investeringen, van de varkens- naar de pluimveehouderij.

 

Hogere oppervlakte suikerbieten, aardappelen en peren

Voor de eerste keer sinds 2011 daalt de oppervlakte van cultuurgrond voor suikerbieten niet, maar stijgt ze zelfs met 3.189 ha extra en bereikt 55.536 ha. Een stijging van 6%. Er blijft echter een aanzienlijke daling in vergelijking met 2011 van 6.663 ha, bijna 11%.

Bij de aardappelen is er een forse stijging, die de sterke stijgende tendens van de laatste jaren verderzet. In 40 jaar is de oppervlakte verdrievoudigd en bedraagt vandaag bijna 90.000 ha.

Ook bij de peren was er een stijging. De oppervlakte die met perenbomen beplant wordt, is in de afgelopen 20 jaar meer dan verdubbeld (+111%). Perenbomen nemen vandaag 9.500 ha in (grafiek 3), en werden in 2006 belangrijker dan appelen.

Meest recent

Meest recent