Startpagina Agridagen

Minister Brouns gelooft in de kracht van het openbaar onderzoek én in innovatie

De nieuwe minister van Landbouw Jo Brouns toonde zich al na 3 dagen in zijn nieuwe ambt op de Agridagen in Ravels, middenin het belaagde Turnhouts Vennengebied. De luisterbereidheid van de minister naar de zorgen van de landbouwers was alvast groot. “Ik geloof in de kracht van het openbaar onderzoek omtrent PAS én in innovatie.”

Leestijd : 4 min

De Agridagen in Ravels zijn vrijdag 20 mei hun driedaagse gestart. Deze beurs heeft niet alleen een unieke locatie in de oude legerloodsen in Weelde depot, het gebied ligt ook in het fel door PAS gecontesteerde Turnhouts Vennengebied. Het is dan ook geen verrassing dat het stikstofakkoord en het openbaar onderzoek hét gespreksthema van de beurs waren.

Er hangen donkere wolken van het stikstofdossier boven de sector, maar iedereen is ook blij om elkaar te kunnen ontmoeten op de Agridagen.
Er hangen donkere wolken van het stikstofdossier boven de sector, maar iedereen is ook blij om elkaar te kunnen ontmoeten op de Agridagen. - Foto: AV

Speciale editie

Afscheidnemend voorzitter Georges Van Keerberghen was weliswaar verheugd dat de kersverse minister de weg naar Weelde Depot had gevonden. Federaal minister van Landbouw David Clarinval moest alsnog afhaken door het corona-overleg.

“Het was niet evident om deze beurs te verplaatsen van maart naar mei, maar toch tekenen hier 210 firma’s present”, aldus een trotse voorzitter tijdens de officiële opening. Hij verwees ook naar de moeilijke periode die er intussen door de oorlog in Oekraïne ontstond. “Deze oorlog bezorgt grote problemen van beschikbaarheid van producten én van turbulente prijsevoluties. Die gestegen kosten doorrekenen in de afzetprijzen van onze landbouwers is geen evidentie.”

Afscheidnemend voorzitter Georges Van Keerberghen is trots op het succes van deze speciale editie.
Afscheidnemend voorzitter Georges Van Keerberghen is trots op het succes van deze speciale editie. - Foto: AV

Weliswaar verwees Van Keerberghen ook naar het stikstofdossier dat in deze regio hard toeslaat en veel onzekerheid teweegbrengt voor zowel landbouwers als de hele agrovoedingssector. “Toch willen we met deze beurs een positieve boodschap brengen. Er zijn technologische en managementoplossingen. We willen hier tonen dat de sector niet bij de pakken blijft zitten en serieus zoekt naar innovatieve oplossingen.”

Sterk getroffen regio

Ook Walter Luyten, burgemeester van Ravels, ondersteunt de landbouwsector. “Ravels heeft 4.500 ha landbouwgrond. De landbouw is de levensader in onze gemeente, met 240 actieve familiale landbouwzetels en meerdere para-agrarische bedrijven. Ravels is een plattelandsgemeente die dankzij een vitale landbouwsector het economisch financieel draagvlak behoudt om een optimale dienstverlening te bieden aan haar burgers.”

De burgemeester vindt het dan ook verschrikkelijk dat deze sector in zijn regio een mokerslag krijgt door het stikstofakkoord. “Dit zal leiden tot sociale, economische, financiële en familiale drama’s”, stelt Luyten. “Inzetten op stikstofreductie: ja, maar niet ten koste van onze dorpsgemeenschap!” Ook de burgemeester rekent er op dat de inzet van innovatieve technieken – te zien op deze Agridagen – zullen helpen om de vooropgestelde doelen te bereiken.

Kracht van het openbaar onderzoek

Alle ogen waren natuurlijk gericht op kersvers minister Jo Brouns, die toegaf dat hij in een rollercoaster was beland sinds zijn aanstelling als Vlaams minister van Landbouw. “Ik ben fier dat ik dit mooiste politieke mandaat in Vlaanderen mag opnemen, maar ik besef dat de zorgen in de sector nooit zo groot waren dan vandaag. Meer dan ooit is het aan de politici om écht te luisteren naar deze zorgen. De stikstofdichtheid per hectare is groot in Vlaanderen en we zullen onze verantwoordelijkheid daarin nemen. Vandaag loopt het openbaar onderzoek in dit stikstofdossier. Zelden ging in Vlaanderen zoveel aandacht naar de waarde van zo’n openbaar onderzoek.”

Minister Brouns zat vrijdagochtend ook voor het eerst bij het ministeroverleg. Hij staafde dat ook minister-president Jambon dit openbaar onderzoek heel belangrijk vindt. Brouns deed dan ook een warme oproep om zeker alle zorgen, opmerkingen en suggesties in dit kader kenbaar te maken. “Zo kunnen we daar ernstig naar kijken en beoordelen zodanig dat we kunnen werken naar een sterk en rechtzeker kader, een robuust kader dat de toekomst voor de landbouwsector veilig stelt.” Brouns stelde in zijn speech dat hij nu al voorbeelden kent waarin duidelijk blijkt dat er een en ander nader zal moeten bekeken worden...

“Het is belangrijk om het doel voor ogen te houden dat het hier gaat over een duurzame toekomst. Duurzaam voor onze omgeving, maar ook duurzaam voor onze (jonge) boeren. Zij moeten perspectief hebben. Je zult als performant bedrijf maar de pech hebben om vlak naast een habitatgebied voor een kwetsbare soort te liggen...”

Brouns gelooft ook heel sterk in innovatie. “Maar op dit ogenblik wachten we nog steeds op een wetenschappelijk comité. Wanneer we willen dat de landbouwers inzetten op innovatie om stikstof te reduceren dan hebben we een comité nodig dat deze technieken valideert.”

Brouns wil zeker niet alle principes van het stikstofakkoord overboord gooien: “We zijn geen negationisten, we ontkennen niet dat er een stikstofprobleem is. Ik wil dat steden en gemeenten in de toekomst weer vergunningen kunnen afleveren die niet aangevochten kunnen worden!”

Anne Vandenbosch

Lees ook in Agridagen

Dezlin wint de Gouden Piétrain Award 2023

Agridagen De winnende beer in het selectiemesterijonderzoek van het jaar 2023 komt wederom van KI Vansteenlandt. De bekroning werd gerealiseerd in samenwerking met de befaamde fokker Luk Vermeiren. Deze keer kaapte hun prestigieuze beer Dezlin de Gouden Piétrain weg. De prijs wordt uitgereikt tijdens de Agridagen.
Meer artikelen bekijken