Agridagen2020: Blij om elkaar terug te ontmoeten, maar stikstofakkoord overheerst gesprekken

Agridagen

De organisatoren van de Agridagen kunnen terugblikken op een geslaagde editie. Er waren dan wel minder bezoekers dan in 2020, de standhouders bleken erg tevreden over de contacten. Ook enkele ministers vonden de weg naar deze sympathieke beurs. Zoals te verwachten viel, was het stikstofakkoord een dominerend gespreksthema.

Kersvers Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns benadrukt het belang van het openbaar onderzoek in kader van het stikstofdossier.

Minister Brouns gelooft in de kracht van het openbaar onderzoek én in innovatie

Agridagen

De nieuwe minister van Landbouw Jo Brouns toonde zich al na 3 dagen in zijn nieuwe ambt op de Agridagen in Ravels, middenin het belaagde Turnhouts Vennengebied. De luisterbereidheid van de minister naar de zorgen van de landbouwers was alvast groot. “Ik geloof in de kracht van het openbaar onderzoek omtrent PAS én in innovatie.”

Artan van de Janshoek, van fokker/eigenaar Jan Gorssen, wint de Gouden Piétrain 2021.

Artan van de Janshoek van Jan Gorssen wint Gouden Piétrain-award

Agridagen

De Vlaamse Piétrainfokkerij (VPF) bekroont jaarlijks een uitmuntende beer. Artan van de Janshoek, van fokker en tevens eigenaar Jan Gorssen, krijgt de titel van Gouden Piétrain 2021.

«Landbouwbedrijven worden gemiddeld groter en zijn daardoor kapitaalsintensiever”, zeggen Wim Vranken  en Vincent Van Zande van Crelan.

‘Land- en tuinbouw reageren heel veerkrachtig op crisissen’

Actueel

Over het algemeen is de huidige financiële toestand van de Belgische landbouwbedrijven (ondanks de aanhoudende mediaberichten over het stikstofakkoord, gestegen kostenstructuur…) redelijk goed te noemen. Dat zeggen Wim Vranken en Vincent Van Zande van bank Crelan aan de vooravond van de Agridagen, de vakbeurs voor intensieve veeteelt en mechanisatie op erfniveau die dit jaar in Ravels wordt georganiseerd.

In een volière vertonen de kippen meer diergedrag, maar de ammoniakuitstoot is er hoger dan in een verrijkte kooi.

We focussen nu vooral op welzijn, gezondheidspreventie en milieu

Pluimvee

Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel staat al 26 jaar in voor onderzoek en advisering rond pluimvee. Momenteel worden er zo’n 13 projecten tegelijk uitgevoerd. De focus van die projecten veranderde over de jaren heen regelmatig naargelang wat mensen belangrijker gingen vinden.

Depot Weelde blijft de unieke locatie van de Agridagen, deze keer ook met een uitzonderlijk timing.

Aftellen naar een uitzonderlijke lente-editie van de Agridagen

Agridagen

De Agridagen kregen – door corona – een andere plek op de beurskalender. Alhoewel mei een drukke periode is op het land, is ook de drang om elkaar terug te ontmoeten groot. De organisatie is dan ook verheugd om meer dan 200 exposanten te noteren voor deze vierde editie in Weelde Depot. Bovendien is er ook een goed gevuld randprogramma voorzien.

De vierde editie van de Agridagen wordt van 20 tot en met 22 mei georganiseerd.

Vierde editie van de Agridagen verschuift naar eind mei

Agridagen

De kogel is door de kerk: de vierde editie van de Agridagen wordt niet geannuleerd, maar verschuift naar 20 tot en met 22 mei. De organisatoren beslisten dit met instemming van het merendeel van de standhouders. Het aftellen naar een blij weerzien kan beginnen!

De Agridagen in Ravels zijn elke keer een fijne ontmoetingsplaats voor alle actoren uit de land- en tuinbouwsector.

Geen Agridagen in maart, rondvraag of er interesse is voor weekend in mei

Actueel

De organisatoren van de Agridagen in Ravels hebben met spijt in het hart beslist om geplande editie van 4 tot en met 6 maart 2022 niet te laten doorgaan. Uiteraard is dat het gevolg van de coronapandemie. Bij standhouders wordt er nu gepolst of er voldoende interesse is om de Agridagen van 20 tot en met 22 mei te laten plaatshebben.

Gust Van De Perre uit Kasterlee sleepte met Jolien Vd Driehoek de kampioenstitel in de wacht in de categorie koeien vanaf 44 maanden.

Gust en Jef Van De Perre scoren tijdens prijskamp Belgisch witblauw op de Agridagen

Agridagen

Voor het eerst kreeg het bestuur van de CRV-afdeling Antwerpen Vlees de kans om tijdens de Agridagen een prijskamp voor stamboekvee van het Belgisch witblauw ras te organiseren. Een groep enthousiastelingen sloeg de handen in elkaar en organiseerde een fraaie keuring.

Pieter Verstraete werd bekroond tot de beste van de Flanders Junior Show 2020.

Pieter Verstraete is de derde kampioen van de Flanders Junior Show

Agridagen

Bij de opstart van de Agridagen in 2016, zag ook de Flanders Junior Show het levenslicht. Ook bij de succesvolle derde editie van de beurs was de Junior Show een vaste waarde.

Stephanie Van Weyenberg (ILVO) demonstreerde de nieuwe tool IKM-NET tijdens de Agridagen.

Administratieve vereenvoudiging voor melkveehouders dankzij IKM-Net

Agridagen

IKM-NET is de eerste tool die werkt via het nieuwe datadeelplatform DjustConnect. Voor de 4.000 melkveehouders, aangesloten bij Integrale Kwaliteitszorg Melk (IKM), betekent dit een sterke vereenvoudiging van hun administratieve lasten.

De beurs trok ruim 5.000 mensen meer dan in 2016.

Derde editie Agridagen trekt ruim 20.000 mensen

Economie

De derde editie van Agridagen in Ravels heeft ruim 20.000 bezoekers getrokken. In 2016 trok de eerste editie nog 15.000 bezoekers, en in 2018 passeerden 18.500 mensen de poorten. Het aantal exposanten groeide eveneens. “We zijn een groeiverhaal”, aldus beursmanager Gunther De Mey, “en gaan zeker verder met de beurs!” De sleutel tot succes ligt volgens hem in het lokale, ‘eigen’ karakter van de beurs, en de aanwezigheid van steeds meer dieren.

Federaal minister Nathalie Muylle (CD&V) benadrukt het economische belang van de landbouw voor België.

Minister Muylle ziet te weinig ambitie in EU-begroting

Economie

Federaal minister Nathalie Muylle heeft bij de opening van landbouwbeurs AgriDagen gepleit voor een stevigere EU-begroting. Zonder voldoende geld wordt het volgens haar onmogelijk om de vergaande ambities van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) waar te maken. De regering staat volgens Muylle alvast klaar om de sector verder te ondersteunen.

Vranken hoopt dat de politiek begrijpt dat de landbouw wat duurzaamheid betreft al grote stappen gezet heeft. Het klassieke model van het houden van het witblauwe ras, werkt voor veel bedrijven niet meer.

Interview Wim Vranken (Crelan): Consument zit niet te wachten op 138 concepten in de winkel

Agridagen

Crelan verbond zich als hoofdsponsor aan de AgriDagen in Ravels, waar de veeteelt een hoofdrol speelt. Landbouwverantwoordelijke Wim Vranken van de bank ziet de sector evolueren. Ondernemers moeten vooral durven inspelen op de veranderende wereld om hun heen. “De wet van Darwin geldt uiteindelijk wel. Wie zich niet aanpast, redt het niet.”

De Belgische pluimveehouderij is de afgelopen 10 jaar fors gegroeid.

Kip wint nationaal en internationaal aan belang

Agridagen

Daar waar de varkenshouderij en vleesveehouderij eerder onder druk staan, groeit en bloeit de pluimveesector. Het aantal vleeskippen in België nam in de afgelopen 10 jaar toe met 64%, zo blijkt uit cijfers van het departement Landbouw en Visserij. De groei dicht bij huis past bij een wereldwijde trend.

Het koppel trouwde in 2008 en nam het landbouwgedeelte van Joeri zijn ouders over.

Eigen bezoekdagen betrekken consumenten meer bij het boerderijleven

Agridagen

Je kan jaarlijks wachten op de ‘Dag van de Landbouw’ om je bedrijf in de kijker te zetten. Boerderij en vleeshandel Van Loo echter, konden toen net niet. “Daarom organiseerden we onze eigen bezoekdagen in kader van onze nieuwe rundveestal en ons 10-jarig bestaan”, vertelt Ann Dieleman. Zo wilden ze de consumenten een blik geven achter de schermen van hun gemengd landbouwbedrijf.

Ingrid en Eric Van Gestel in de nieuwe kraamafdeling.

Eric Van Gestel, schepen van Landbouw én varkenshouder: ‘Drukke combinatie is niet evident’

Agridagen

Eric Van Gestel is zowel varkenshouder als schepen van Landbouw in Ravels. Hij is dus de perfecte gesprekspartner in het kader van de komende vakbeurs Agriflanders. “Enkel met een goede organisatie en ondersteuning van het thuisfront kan je deze combinatie volhouden.”

De voormalige militaire loodsen worden al voor de derde keer ingepalmd door de Agridagen.

Totaalforum voor de veehouderij op een unieke locatie

Agridagen

De derde editie van de Agridagen in Ravels belooft opnieuw een succes te worden. Intussen reserveerden 222 standhouders een plekje in de voormalige militaire loodsen van Weelde Depot in Ravels. Het concept blijft hetzelfde als bij de voorgaande edities: op een professionele én gezellige manier kennismaken met de nieuwste producten en diensten binnen de veehouderij.

Op vrijdag 28 februari komen we te weten wie de winnaars zijn van de DZG  Bioveiligheid Awards 2020.

Vermijd spreiding van ziektes binnen je rundveebedrijf

Agridagen

De aankoop van dieren vormt een groot risico op insleep van infecties. Neem bij aankoop van dieren dus steeds de nodige voorzorgen. Bioveiligheid gaat echter ook over het beperken van spreiding van infecties bínnen het bedrijf.

Agridagen in Ravels, een totaalforum voor de veehouderij

Agridagen

Agridagen: Provincie Antwerpen op zoek naar nieuwe landbouwers

Agridagen

Land- en tuinbouwers worden steeds meer geconfronteerd met nieuwe uitdagingen en nieuwe technologieën. De Provincie Antwerpen zoekt samen met haar praktijkbedrijven naar geschikte en haalbare praktijkoplossingen.

Ook deze editie vinden er weer heel wat interessante seminaries plaats, met voor elk wat wils.

Agridagen gaat verder op ingeslagen weg

Beurzen

Twee jaar geleden vond de eerste editie van de vernieuwde Agridagen in Ravels plaats. Alle betrokkenen toonden zich tevreden op de nieuwe locatie in Weelde (Ravels). Een volgende editie dit jaar kon dus niet uitblijven. De gouden beurscombinatie van standhouders-seminaries wordt ook dit jaar voortgezet.