Startpagina Varkens

Boerenbond teleurgesteld dat opkoopregeling in varkenssector niet wordt gekoppeld aan stikstofvermindering

Op vrijdag 24 juni besliste de Vlaamse regering principieel om de opkoopregeling voor varkens goed te keuren. Boerenbond en het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) spoorden de Vlaamse regering eerder al aan om hun gezamenlijk voorstel tot opkoopregeling te honoreren. Al blijft het cruciaal dat de stikstofemissies die door de opkoopregeling verminderd worden, de stikstofreductietaakstelling voor de varkenssector verlichten.

Leestijd : 2 min

Op 9 februari schoven Boerenbond en ABS een gezamenlijk crisisactieplan voor de varkenssector naar voor. “Een speerpunt in dit actieplan was een snelle, vrijwillige opkoopregeling voor de noodlijdende Vlaamse varkenssector in functie van de stikstofproblematiek. Aan dit voorstel was steeds de voorwaarde gekoppeld dat de stikstof die verdwijnt met deze bedrijven, ervoor moet zorgen dat de reductiedoelstellingen voor de blijvers lager en dus haalbaarder worden. De Vlaamse regering ging vandaag in onze vraag tot uitkoopregeling, maar neemt daarbij niet de consequente verdere stap door ook de stikstofvermindering van deze maatregel in rekening te nemen. Dit is bijzonder teleurstellend.”

Stikstofvermindering doorrekenen

“Als het de Vlaamse regering ook écht te doen is om het verminderen van stikstof, dan is het niet meer dan logisch om deze maatregel, die zal leiden tot concrete stikstofvermindering, mee te nemen in de totale stikstofrekening”, zegt Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens. Samen met ABS hamerde Boerenbond op een regeling waarbij de varkensbedrijven met de zwaarste stikstofimpact eerst in aanmerking zouden komen voor een snelle en vrijwillige opkoopregeling.

Diepe crisis en onzekerheid

De varkenssector in Vlaanderen zit reeds geruime tijd in een diepe crisis omwille van verschillende redenen: de Afrikaanse varkenspest, de marktverstoring ten gevolge van de coronapandemie, de historisch hoge veevoederprijzen en de sterk toegenomen varkensproductie in landen zoals Spanje en Denemarken. “Daarnaast kampt de lokale varkenssector met de wurgende onzekerheid door de aanslepende stikstofdiscussie. Varkensbedrijven die omwille van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) geen toekomst meer hebben moeten volgens ons de kans krijgen om zich vrijwillig te laten uitkopen voordat de definitieve PAS er is”, besluit voorzitter Ceyssens.

Boerenbond

Lees ook in Varkens

Vier jaar Klimrek-project met klimaatscans bij melkvee, akkerbouw en varkens

Melkvee Binnen het Klimrek-project werd eerst een klimaatscan ontwikkeld voor de melkveehouderij. Daarna volgden akkerbouw en de varkenshouderij. Binnen elke sector stonden pilootboeren mee aan de wieg van het klimaattraject voor hun sector. Alle gegevens van hun bedrijven zorgden ervoor dat een werkbare en gedragen tool op poten gezet kon worden die voor de hele sector bruikbaar is.
Meer artikelen bekijken