Startpagina Varkens

900 varkensboeren stappen eruit

Einde juni zette de Vlaamse regering een belangrijke stap om de crisis in de varkenssector in te dijken. Voor een uitkoopregeling voor varkensbedrijven met een impactscore van 0,5 % of meer is 200 miljoen euro voorzien. Er wordt gestreefd naar een gunstig fiscaal regime voor de stoppers.

Leestijd : 2 min

Vlaams landbouwminister Jo Brouns (cd&v) zei in dat verband in de landbouwcommissie dat het nu wachten is op de reactie van de Europese Commissie. De regeling ligt momenteel voor advies bij de Raad van State. Hij zegt tevreden te zijn met deze stopzetregeling voor de varkenssector. De vraag kwam overigens vanuit de sector zelf om enerzijds tegemoet te komen aan de noodzakelijke reductie van emissie en om anderzijds een kans te geven aan degenen die willen afbouwen of stoppen.

Gunstig fiscaal regime

Wat de fiscaliteit op de uitkoopsom die eventueel uitbetaald zal worden aan diegenen die hun bedrijfsactiviteit stopzetten betreft, zullen volgens de minister heel wat bedrijven worden belast in het regime van de personenbelasting. Zij zullen daar afzonderlijk op worden getaxeerd via een reeds bestaand bijzonder regime tegen de gemiddelde aanslagvoet van het laatste volledige jaar waarin het bedrijf belastbare beroepsinkomsten heeft gehad.

Brouns antwoordde dat op een vraag van volksvertegenwoordiger Bart Dochy (cd&v). Zij die hun activiteit hebben ondergebracht in een vennootschap zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting. “Er wordt met andere woorden gewerkt met een zo gunstig mogelijk fiscaal regime”, verduidelijkt minister Brouns.

3.500 varkensbedrijven

Binnenkort wordt een vooraankondiging verwacht van de Vlaamse Toezichtcommissie en de Raad van State. Daarin zal het reglement worden bekendgemaakt en zal men duidelijkheid krijgen over de voorwaarden. De Vlaamse regering heeft het besluit goedgekeurd en nu is er een maand tijd om daarop in te schrijven. Nadien volgt een behandelingsperiode en kan er worden overgegaan tot uitbetaling.

Sofie Joosen (N-VA) stelt dat er vandaag in totaal nog 3.500 varkensbedrijven actief zijn. 900 daarvan, of een kwart van het totaal, zouden in aanmerking komen voor de uitkoopregeling. De Vlaamse regering heeft een reductie voorgesteld van de varkensstapel van 30%. Dit is dus een flinke stap in de goede richting.

Zij is er van overtuigd dat met deze uitkoopregeling tegemoet wordt gekomen aan de noodkreten vanuit een sector die het al lang moeilijk heeft door de hoge voederprijzen en de lage prijzen voor varkensvlees. De regeling geeft overigens meer toekomstperspectief aan de boeren die verder willen doen.

Fons Jacobs

Lees ook in Varkens

Meer artikelen bekijken