Heel wat te beleven tijdens de Werktuigendagen komend weekend

De volgende editie van de Werktuigendagen bieden volgens de organisatoren weer een vertrouwd concept, maar met nieuwe, frisse accenten. Hiermee wijzen ze onder meer naar de demonstratie om groenbedekkers te vernietigen. Deze gaat door op zaterdagvoormiddag om 10u30 ter hoogte van de Stropstraat.

Demo groenbedekker

De organisatoren kwamen met dit initiatief op de proppen en het kreeg onmiddellijk veel bijval in de sector. Alle beschikbare plaatsen werden snel ingevuld door een demomachine. Elf werktuigcombinaties zijn aangemeld. Zij kunnen drie werkgangen demonstreren en gedurende het hele weekend blijven de machines ter plaatse, zodat de bezoekers het resultaat van het werk en de bijbehorende machine kunnen blijven aanschouwen. Beursvoorzitter Georges Van Keerberghen wijst erop dat de ‘Werktuigendagen’ met dit initiatief inspelen op de verduurzaming van de landbouw. Dat mag volgens hem ook wel eens getoond worden aan het grote publiek. In het verlengde van de opstelling ‘vernietigen groenbedekkers’ zijn 20 commerciële mengsels groenbemester te zien.

Event Manager Gunther De Mey legt uit dat komend weekend demonstraties binnen drie sectoren worden gegeven, te weten akkerbouw, tuinbouw en groenonderhoud. Een terrein van 120 ha is hiervoor voorzien waar hoofdzakelijk maïs en suikerbieten geoogst wordt én talrijke demonstraties met grondbewerkingsmachines, afgewisseld met zaai-, bemestings- en spuittechniek. “Als campagnebeeld is er voor komende beurseditie voor ‘Actie’ gekozen., en dit om de dynamiek van onze land- en tuinbouwsector te laten zien”, bemerkt Georges Van Keerberghen fijntjes.

Dit aspect zal perfect tot uiting komen op zaterdagnamiddag als alle aanwezige hakselaarmerken op hetzelfde veld gaan demonstreren op een perceel aan het uiteinde van de Maalderijstraat omstreeks 15u.

Provinciale fokveedag

Op zaterdagnamiddag om 12u zijn de Werktuigendagen voor de zesde maal het toneel van de provinciale fokveedag. Naast de stallen van de Schoolhoeve Axelwalle zal zich een spannende strijd ontwikkelen tussen de allermooiste dieren van Oost-Vlaanderen. De zwartbonte en de roodbonte Holsteins komen samen in de ring. De prijskamp is opgesplitst in ongekalfde vaarzen, gekalfde vaarzen, jonge en volwassen koeien.

Irrigatie en fertigatie

Om tegemoet te komen aan de grote vraag naar informatie rond irrigatie en fertigatie wordt hierover via geleide bezoeken uitleg gegeven tijdens de Werktuigendagen. Het PCG en Vlaams watercoördinator Bart Debussche zullen toelichting geven rond de wetgeving en de mogelijkheden en knelpunten hiervan.

De verzamelplaats voor deze geleide bezoeken is de stand van het PCG, die centraal gelegen is op het tuinbouwveld. Zowel op zaterdag en zondag, in de voormiddag (11.00u) als in de namiddag (14.30u) gaan de bezoeken door.

Park & Tuin

Op het terrein achter het Moriaanshoofd, vlakbij de hoofdingang, richt de organisatie een Park & Tuin-zone in, met onder meer demonstraties van gazonmaaiers en zelfs boomwerken. Je vindt er ook boomzagen, trailers en hakselaars. Spektakel gegarandeerd, want gedurende de ganse dag zullen 8 sporters van Timbersports er aan de slag gaan met bijl en kettingzaag. Onder invloed van Timbersports groeide houthakken de voorbije jaren uit tot een echte topsport, waarbij kracht, uithoudingsvermogen en de perfecte omgang met materiaal essentieel zijn.

BK Bietstoten

Tijdens de beide beursdagen van de Werktuigendagen wordt doorlopend en tot 16u door 17 firma’s samen het BK Bietstoten georganiseerd. Alle bezoekers kunnen proberen om een suikerbiet zo ver mogelijk te stoten. Er zijn verschillende categorieën: mannen/vrouwen onder 18 jaar, mannen/vrouwen boven 18 jaar en het beste team.

De prijsuitreiking is voorzien om 17.00u. De presentatie wordt verzorgd door Mieke Verniest, Schoonste Boerin van Vlaanderen 2017. Plaats van gebeuren is de arena op de hoek van de Maalderijstraat en Kattedoornstraat.

Oldtimers

De oldtimershow van de Werktuigendagen kan opnieuw op heel wat bijval rekenen! Maar liefst 400 oldtimertractoren werden ingeschreven. Deze 2-jaarlijkse happening wint iedere editie aan enthousiasme bij zowel de deelnemers als de bezoekers.

Zaterdag zullen er vanaf 11.00u op de terreinen rond de Schoolhoeve doorlopend demonstraties zijn van maïs hakselen, alsook van het maaien, schudden en harken van gras.

Net zoals bij de moderne machines zal de maïs afgevoerd worden in de silagewagens van destijds en aan de kuil worden aangebracht.

Verder zullen er op zaterdag 2 rondritten plaatsvinden op de terreinen van de Werktuigendagen. Om 11.00u en om 14.00u zal een bonte stoet van tractoren een beperkt aantal standen bezoeken.

Ook op zondag oogt het programma veelbelovend. Naast de verschillende grasdemonstraties en het maïs hakselen, is er het Belgisch Oldtimer Ploegkampioenschap waarvoor 25 deelnemers zijn aangemeld. Verder zal een externe jury de Belgisch Oldtimer Tractor Award (BOTA) toekennen. Maar liefst 110 verschillende 1-cilindertractoren en -motoren dingen mee naar de prijzen.

Om 14.30u is er het defilé op het oldtimerterrein met een deskundige uiteenzetting van de levende encyclopedie Piet Verschelde, die van elke tractor zijn verhaal zal maken.

Kortom, het wordt voor de machineliefhebbers een weekend genieten, met zowel de nieuwste als de historische machines op één evenement!

Praktisch

De Werktuigendagen gaan door op zaterdag en zondag 23 & 24 september 2017, beide dagen van 9u tot 18u op de Axelwalle 14 in Heurne-Oudenaarde.

De toegangsprijs voor één dag bedraagt € 13, met een verminderingskaart betalt men nog € 6. Kinderen onder de 12 jaar hebben gratis toegang tot de terreinen.

Tel secretariaat: 09/390.86.71

Noodnummer: 09/390.82.41

T.D.

Meest recent

Meest recent