Startpagina Actueel

Vierde Waals mestactieplan goedgekeurd

Op 16 februari keurde de Waalse regering de wijzigingen aan het Programma Duurzaam Stikstofbeheer (Pgda) definitief goed. Met deze update wil men de kwaliteit van het grondwater verbeteren door vermindering van nitraten uit de landbouw.

Leestijd : 2 min

De definitieve goedkeuring van de Pgda ‘versie 4’ besluit een procedure die in 2020 is gestart, na een formele kennisgeving aan Wallonië door de Europese Commissie (EC). De EC was namelijk van mening dat het Waalse ‘mestactieplan’, waarvan versie 3 dateert uit 2014, niet voldeed aan de criteria van de Europese nitraatrichtlijn.

Bovendien had de EC op 15 februari besloten om België voor het Hof van Justitie van de Europese Unie te dagen, omdat het onvoldoende maatregelen had genomen om de verontreiniging door nitraten van agrarische oorsprong in het oppervlakte- en grondwater in Wallonië te bestrijden. Ook Vlaanderen werd omwille van dezelfde redenen voor het Hof gedaagd. Zoals bekend, ligt het Vlaamse nieuwe mestactieplan – versie 7 – nog samen met het stikstofdossier op de regeringstafel.

Drie belangrijke maatregelen

“Aangezien de Pgda een programmaplan is, is de herziening ervan het resultaat van een proces van 2 jaar. Het omvatte verschillende fasen, waaronder een raadpleging van belanghebbenden, een milieu-effect-rapport en een openbaar onderzoek”, legt de Waalse minister van Leefmilieu Céline Tellier uit.

In de nieuwe versie zal men rekening moeten houden met de specifieke kenmerken van de bodem en zal men de verspreiding van stikstof hierop afstemmen. Op die manier moet men een overtollige input van stikstof en het risico van afvloeiing voorkomen. De Pgda omvat ook een stikstofbemestingregister ter controle op de naleving van de verspreidingsnormen. Ten slotte wordt de opslagtijd (buiten de stal) verkort om de impact op het milieu te verminderen.

“Deze herziening van de Pgda maakt het mogelijk om de normen rond de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit de landbouw aan te scherpen. Naast andere maatregelen om het grondwater te beschermen, moet dit nieuwe Pgda vooral de grondwaterkwaliteit in het gebied garanderen, de eutrofiëring en de risico's voor fauna en flora verminderen en tegelijkertijd voldoen aan de Europese eisen”, zegt Tellier.

Afstemming met GLB

“Er is vanaf het begin van de herziening overleg gepleegd met de landbouwsector om rekening te houden met de realiteit in het veld en om de maatregelen goed af te stemmen op de maatregelen die zijn ingevoerd via het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)”, aldus nog de minister.

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken