Startpagina Economie

Europa molk in 2022 slechts iets meer dan in 2021

Raf Beyers, adviseur bedrijfsontwikkeling en risk management bij United Experts, overliep met ons de financiële wereldsituatie en de internationale zuivelmarkten.

Leestijd : 4 min

De rentes stijgen sinds begin februari terug. Ze trokken in de laatste week van de maand naar het hoogste punt sinds de jaarwisseling, toen de rente ook al een hoogtepunt aantikte.

Hoge kerninflatie

“Het klinkt misschien wat contradictorisch, maar de economische zorgen die wat zijn weggeëbd, baren de financiële markten momenteel net zorgen”, vertelt Raf Beyers. “De economische vooruitzichten, zeker ook rond het herstel van China, wijzen immers op een blijvend hoge kerninflatie. Kerninflatie is de inflatie zonder de volatiele voedsel- en energieprijzen. Economen van onder andere de Federal Reserve (FED) en de Europese Centrale Bank (ECB) gebruiken dat cijfer graag voor de bepaling van hun beleid.

We merken aan de recente rentestijgingen, dat de markten vrezen dat de rentes waarschijnlijk hoger opgetrokken zullen worden en langer zullen aanhouden om de arbeidsmarkt toch wat afgekoeld te krijgen. Waar men 3 weken terug nog met een piekrente van de FED van 4,9% rekening hield, denkt men eind februari al aan 5,3%. De vrees is aanwezig dat de grootste economische pijn vanwege de rentestijgingen nog moet komen.”

Ook de olieprijs blijft hardnekkig rond de 80 dollar schommelen, wat toch kan wijzen op economisch minder zekere tijden. De euro/US-dollar koerst deze week naar het laagste punt dit jaar. Amerikaanse bedrijven zijn aantrekkelijk en maken ook de dollar gevraagd.

De Global Dairy Trade (GDT)-veiling van 21 februari gaf een deel van de winst van de vorige veiling (7 februari) terug met 1,5% prijsdaling.

Stabiel Europees melkjaar

De Europese melkaanvoer van vorig jaar is intussen eindelijk bekend. De EU27 melkt over december nog 1% meer dan vorig jaar. “Het Europese melkjaar is dan ook, net als in de Verenigde Staten (VS), op te delen in de eerste jaarhelft rode aanvoercijfers en in de tweede jaarhelft groene aanvoercijfers”, legt Raf Beyers ons uit. “Dit maakt dat men in Europa over 2022 maar een verwaarloosbaar beetje meer heeft gemolken dan het jaar voordien. We kunnen stellen dat de Europese melkaanvoer voor het laatst heeft gepiekt in 2020 en dat deze nadien bijna stabiel gebleven is rond de 144.500.000 ton melk.”

We zien mooie groene aanvoercijfers voor Oostenrijk (+3%), België (+2,6%), Tsjechië (+1,4%), Polen (+2,2%), Nederland (+1%) en ook Ierland (+0,7%). Rode cijfers zijn veelal terug te vinden in zuidelijkere Europese landen: Kroatië (-5,5%), Bulgarije (-2,6%), Hongarije (-3,2%), Portugal (-3,1%), Spanje (-2,2%) en ook Frankrijk (-0,8%).

In Nieuw-Zeeland melkte men over januari, ondanks dat het veel te nat was op het Noordereiland, +1,9% tegenover vorig jaar. Beyers: “Kondigt dit een persistent einde melkseizoen aan bij de Kiwi’s? Dat kan, want de Nieuw-Zeelandse melkprijs is wel over de top heen, maar is naar hun normen nog altijd zeer aantrekkelijk om voor te melken. In de VS melkten veehouders met 0,6% meer koeien over januari +1,3% meer dan in januari 2022, maar wel 0,4% minder dan in januari 2021. Naar Amerikaanse normen is dit een milde melkaanvoertoename.

Het prijsherstel dat te zien is bij vele zuivelgrondstoffen en het op dit niveau wat op en neer bewegen van de prijzen, lijken erop te wijzen dat de zuivelmarkten een bodem gevonden hebben. De melkprijzen lopen echter achter, waardoor het nog even kan duren vooraleer de melkveehouders die bodem merken.

Boterprijzen liggen kort bij elkaar

De Europese boterindex is de voorbije woensdagen in februari gestaag gestegen met 7% naar 4.758 euro/ton op 22 februari. Beyers: “Opvallend hierbij is dat voor eerst sinds september 2021 de boterprijs van de indexmakers in Nederland, Duitsland en Frankrijk nagenoeg gelijk is. Deze prijzen komen bijna bij elkaar door de stevige stijging van de Duitse en Nederlandse boterprijs en de lichte daling van de Franse boterprijs. Dit kan mogelijk te verklaren zijn omdat Duitse en Nederlandse boter momenteel zijn weg vindt naar de Franse markt.”

De Europese exportcijfers hebben het voorbije jaar rond gemaakt, met een 10% gedaalde boterexport van nog 190.000 ton. Vooral Nieuw-Zeeland (+14%), met een stevige boterexport van 448.000 ton, en de VS (+ 43%), met een bescheiden boterexport van 82.000 ton, profiteerden van de Europees gedaalde export. Boter was ook de enige winnaar op de voorbij GDT-veiling, met een prijstoename van 3,8% naar 4.650 euro/ton. “Opvallend op de GDT is dat het andere melkvetproduct, AMF (Anhydrous Milk Fat), net 2,6% daalde in prijs.”

Europese SMP- en WMP-export daalden

De Europese index voor mageremelkpoeder (Skimmed Milk Powder, SMP) is de voorbije 2 weken met 6% gestegen naar 2.577 euro/ton. “De Europese SMP-export daalde het voorbije jaar voor de derde keer op rij. Het voorbije jaar ging er 10% minder SMP de Europese grens over, namelijk 695.000 ton. Het dateert al van 2015-2016 dat Europa nog zo weinig SMP exporteerde”, herinnert Raf Beyers zich. Nieuw-Zeeland (+10%), met een SMP-export van 359.000 ton, compenseerde voor een stuk die mindere Europese export. De VS (-6 %) had het voorbije jaar ook een iets moeilijkere SMP-export van nog wel een heel stevige 831.000 ton.

Europa exporteerde het voorbije jaar ook 20% minder vollemelkpoeder (Whole Milk Powder, WMP). De Europese handel slaagde er het voorbije jaar in om nog 225.000 ton WMP te exporteren. In de WMP-export is Nieuw-Zeeland duidelijk baas, met ook wel 17% minder export het voorbije jaar, wat nog wel goed is voor 1.335.000 ton. “De sputterende Chinese poedervraag van het voorbije jaar is de oorzaak van de gedaalde internationale poederhandel”, weet Beyers. “Op de voorbije GDT-veiling deden de poeders het slecht, met prijsdalingen voor zowel SMP (-2,4%) en WMP (-2%). Ondanks deze prijsdaling van SMP op de GDT, is de prijs daar nog wel 2.600 euro/ton en ligt deze daarmee heel dicht in de buurt van de Europese SMP-index van de voorbije week.”

Naast het herstel van Europese boter en in mindere mate de poederprijzen zagen we sinds begin deze maand ook de kaasprijzen herstellen. Gouda (+15%) ging deze week naar 3.220 euro/ton, mozzarella hield het wat bescheidener (+8%) met 3.005 euro/ton en cheddar (+4,6%) noteerde 4.015 euro/ton.

Anne Vandenbosch

Lees ook in Economie

Voedermarkt in weken 22-23: Graanmarkt vergt opvolging

Granen De graanmarkt wordt geconfronteerd met diverse uitdagingen, voornamelijk gedreven door weersomstandigheden en geopolitieke factoren. Opvolging is noodzakelijk, aangezien deze uitdagingen een directe invloed kunnen hebben op de prijs en beschikbaarheid van graan op de wereldmarkt.
Meer artikelen bekijken