Startpagina Bieten

Eerste kaart bladziekten

De eerste kaart van bladziekten bij bieten is gepubliceerd. Er werden waarnemingen gedaan op 63 velden.

Leestijd : 1 min

De eerste kaart van bladziekten bij bieten is gepubliceerd. Er werden waarnemingen gedaan op 63 velden. De eerste symptomen van bladziekten werden waargenomen, maar geen van de velden bereikte de behandelingsdrempel. Alle percelen worden daarom groen weergegeven op de kaart, wat betekent "Afwezig of drempel niet bereikt".

U kan de evolutie van de bladschimmelziekten via de kaart via KBIVB volgen.

Het KBIVB raadt aan om de aanwezigheid van bladschimmelziekten te controleren door 50 bladeren, verspreid en willekeurig uit het veld genomen over het perceel, aandachtig te bekijken. Een behandeling wordt aanbevolen zodra de spuitdrempel voor één van de ziekten bereikt is. Een blad wordt als aangetast beschouwd als ten minste één vlek op het blad wordt waargenomen. De schadedrempels tot 20 augustus voor de verschillende ziekten zijn als volgt: 5% aangetaste bladeren voor cercospora en ramularia, en 15% aangetaste bladeren voor witziekte en roest.

Lees ook in Bieten

Opgepast voor nachtvorst in de bieten

Bieten Het KMI en verschillende klimaatmodellen kondigen voor de komende dagen minimale grondtemperaturen die 's nachts tot lager dan - 4°C kunnen dalen. Het Bieteninstituut geeft enkele aanbevelingen voor de suikerbietenteelt.
Meer artikelen bekijken