Startpagina Granen

Dubbele echo’s over de wintergerstoogst

De oogst van de wintergerst is ondertussen afgerond, zelfs de oogst van de tarwe is al aangevat. Landbouwleven hield een belronde om enkele meningen over de voorbij gerstoogst te verzamelen.

Leestijd : 2 min

Zoals altijd hoor je ook dit jaar dubbele meningen: ontevredenheid en tevredenheid over de opbrengsten. Proefveldhouders die we spraken waren best enthousiast over de opbrengstcijfers die ze noteerden. Uiteraard moet hier de kanttekening gemaakt worden dat deze proefvlakken op de beste zones van het veld liggen zonder schaduw- of randeffecten en bij een nauwgezette teeltopvolging.

Bij de praktijkboeren die we spraken, waren de echo’s niet unaniem positief. Er zit verschil in regio’s en tussen percelen (vaak bodemvochthoudend gerelateerd). Over de hectolitergewichten bij oogst was zeker niet iedereen tevreden, maar dit valt moeilijk te veralgemenen, net zoals de opbrengstcijfers. We horen rendementen die een zeer sterke spreiding kennen van 5 ton tot ruim boven de 10 ton. Vermoedelijk zullen veel percelen een rendement halen rond de 7 ton en meer.

Eind juni werden de eerste percelen wintergerst geoogst, soms te snel bij onvoldoende rijp graan en hogere vochtgehaltes. Wie iets langer kon wachten – uiteindelijk waren de weersomstandigheden er ook naar – en op het einde van de eerste week van juli of aan het begin van de tweede week van juli kon dorsen, werd onmiddellijk geconfronteerd met lagere vochtgehaltes.

Hoge bladluisdruk

Een echo uit de praktijk die we optekenden, was de lichte ontevredenheid over de prestaties van de hybride wintergerst. Verwacht wordt dat deze rassen bij extremere weersomstandigheden – waarbij we denken aan de droge periode van half mei tot eind juni – toch beter presteren.

Vermoedelijk zit de verklaring bij de hoge bladluisdruk die de graangewassen dit seizoen gekend hebben. Vele klassieke wintergerstrassen bezitten tolerantie voor het dwergvergelingsvirus overgebracht door bladluizen. De hybride variëteiten die vandaag op de markt zijn, beschikken doorgaans nog niet over deze eigenschap.

Daarnaast is er het vermoeden dat vele gerstpercelen te laat of niet zijn behandeld tegen bladluizen. In het afgelopen najaar was de druk zeer hoog, waardoor vaak 2 tot zelfs 3 maal behandeld moest worden. Al vermoeden we dat er niet vaak 3 keer gespoten is. Dat kan verklaren waarom de opbrengsten van de hybride wintergerst dit jaar de telers iets minder bekoren.

Koolzaad en wintertarwe

De maaidorsers waren op sommige plaatsen nog maar enkele dagen uit het veld en konden naar het koolzaad en hier en daar al naar de wintertarwe. De eerste echo’s duiden ook hier op wisselende resultaten. Sterke verschillen tussen percelen en de variatie in grondsoorten worden ook hier genoemd. De eerst geoogste tarwepercelen kampten met hoge vochtgehaltes en onrijp stro.

Billijke vergoeding

Ondertussen is ook de jaarlijks geactualiseerde lijst van graanrassen (gerst, tarwe, triticale, rogge, spelt, haver) beschikbaar met het nieuwe tarief voor de billijke vergoeding te betalen op de geproduceerde hoeveelheden hoevezaad - campagne 2023-2024. De actuele uitgebreide rassenlijst kun je bekijken via www.seedabel.be/hoevezaad. In tabel 1 geven we de billijke vergoeding per graansoort weer.

29-3405-Anne-web (2)

Tim Decoster

Lees ook in Granen

Impact hagelbuien en uitbreiding bladziektes bij wintertarwe

Granen Het Landbouwcentrum Granen gaf woensdag 24 april een overzicht van de toestand van wintergranen op hun waarnemingspercelen tijdens de eerste helft van deze week. Zo wordt er meer dan enkel bladziekten waargenomen: lokaal werd de impact van enkele hagelbuien duidelijk. Op vlak van ziekteaantasting breidden bladseptoria en bruine roest afgelopen week verder uit en ook gele roest breidde lokaal uit.
Meer artikelen bekijken