Startpagina Edito

Edito: Mooie waardering, maar met bezorgdheden

De sector glunderde na de mooie score die de Vlaamse land- en tuinbouw kreeg in het imago-onderzoek van VILT. Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn.

Leestijd : 2 min

Het Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw (VILT) doet al 25 jaar onderzoek naar het imago van de (Vlaamse) landbouw. Recent maakte het centrum de resultaten van de enquête van eind 2022 bekend. Het was een prettige vaststelling dat de Vlaamse land- en tuinbouw de hoogste waarderingsscore ooit kreeg van ‘de Vlaming’. De sector behaalde immers met 7,5 op 10 een mooie ‘onderscheiding’ om in examentermen te spreken (klik hier voor alle resultaten). In de algemene media bleef het hierover vrij stil. Positief nieuws kan hen blijkbaar maar weinig bekoren...

Eind 2022... dat betekende dus crisis op meerdere fronten. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne woog ferm door op de burger zijn portemonnee. De energieprijzen bereikten ongeziene pieken en een gevulde boodschappenkar was duurder dan ooit. Er werd in die periode zeker extra nagedacht over voedselonafhankelijkheid. Dat deed men ook al tijdens de coronacrisis. We schreven het al eerder: zo’n crisissen blijken dikwijls snel vergeten als die consument aankopen doet... Wat de burger ook denkt over de sector of van de landbouwers verlangt of vereist, de prijs speelt de grootste rol als men voor het winkelrek staat, zeker bij de enorme inflatie van dat moment. Uit de VILT-enquête blijkt bijvoorbeeld dat Vlamingen tegenover 5 jaar geleden, minder bereid zijn om milieu- en diervriendelijke producten te kopen wanneer ze daar meer voor moeten betalen. En milieu... dat is nu net een van die heikele punten waar de politiek de mond van vol had/heeft.

Landbouw en milieu zaten toen trouwens wel elke dag in het nieuws... herinner je de voorstellen voor een verstrengd mestactieplan en natuurlijk het vermaledijde stikstofdossier. In de enquête werd daarom ook gepolst naar de houding van de Vlaming over stikstof. Daaruit blijkt dat 1 op 2 onder hen overtuigd is dat de landbouwsector meer moet doen om zijn stikstofuitstoot te doen dalen. Daar kunnen we mee leven, de sector zál dat ook doen. 35% is echter van mening dat de overheid vergunningen mag stopzetten van landbouwbedrijven die een te grote impact hebben op natuur en 32% vindt dat de veestapel te groot is. Dat zijn toch wel verontrustende cijfers.

Jongeren gaven landbouw de laagste score. Ze zijn weinig positief over en weinig geïnteresseerd in landbouw. Natuur en industrie krijgen voor hen voorrang op landbouw. Ook dat is een verontrustende evolutie. De toekomst van onze landbouw hangt immers af van de kansen en mogelijkheden die jonge boeren hier in Vlaanderen zullen krijgen. Hopelijk moeten deze jonge enquêtedeelnemers daar dan niet over oordelen!

Anne Vandenbosch

Lees ook in Edito

Edito: Europese theorie versus Vlaamse praktijk

Edito De theorie van het Europese politieke beleid botst wel eens met de Vlaamse realiteit. Het is jammer dat het vaak maar blijft botsen en dat oplossingen ver weg liggen. Er gaat zo niet enkel kostbare tijd verloren, maar ook motivatie en kennis.
Meer artikelen bekijken