Startpagina Milieu

Bijna 86.000 ton afvalbanden ingezameld in 2022

Vorig jaar werd in België 85.844 ton aan afvalbanden ingezameld. Dat is 4.500 ton meer dan de nieuwe banden die op de Belgische markt kwamen. Slechts 0,19% van de ingezamelde banden belandde in de verbrandingsoven, de overige 99,81% kreeg een nieuw leven, vooral dan in vorm van granulaat of kleine rubberkorrels. Dat blijkt uit het jaarverslag van Recytyre, het beheersorganisme dat instaat voor de inzameling en recyclage van gebruikte banden.

Leestijd : 2 min

Van de bijna 86.000 ton ingezamelde afvalbanden, ingezameld in bijna 5.000 inzamelpunten, onderging liefst 99,81% volgens Recytyre een matariaalvalorisatie, wat wil zeggen dat materiaal dat als onbruikbaar wordt beschouwd opnieuw bruikbaar wordt gemaakt. Daarmee wordt de minimumnorm van 85% ruim gehaald.

Het overgrote deel van de ingezamelde banden (91,37%) werd verwerkt tot granulaat: kleine rubberkorrels die de basis vormen voor onder meer geluids- en trillingsisolerende vloeren en wanden en atletiekpistes. De overige banden kregen een nieuw loopvlak (4,6%) of kwamen nog in aanmerking voor de occasiemarkt (3,1%).

Recytyre erkent dat een aantal subdoelstellingen, zoals 10% hergebruik of 10% loopvlakvernieuwing, nog niet gehaald worden. "Via enerzijds een financiële stimulans voor de operatoren om ingezamelde banden meer en beter te sorteren, en anderzijds bewustmakingsacties en economische prikkels zullen we op korte termijn de transportsector aanmoedigen om meer te opteren voor loopvlakvernieuwing", zegt Recytyre-topman Chris Lorquet in het jaarverslag.

Silobanden

Oude autobanden worden in de landbouw al eens gebruikt voor het afdekken van silo’s. Metaaldraadjes uit oude autobanden kunnen zo in het voer van landbouwdieren terechtkomen. Volgens DGZ is dat één van de belangrijkste oorzaken van vroegtijdige sterfte bij runderen.

Van 2013 tot 2018 was er een project van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), waarbij landbouwers hun autobanden goedkoop konden laten afvoeren. Toen werd ongeveer 17.800 ton silobanden afgevoerd. Momenteel moeten landbouwers zelf betalen om silobanden af te voeren.

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) overweegt voorlopig geen verbod op silobanden, maar wil wel met de landbouworganisaties bekijken welke maatregelen er kunnen genomen worden. Meer daarover lees je hier.

Belga/FVDL

Lees ook in Milieu

Meer artikelen bekijken