Startpagina Vleesvee

Stagnerende prijzen voor witblauw

Coevia vzw leverde deze week op 22 augustus zijn analyse van de markt voor Belgisch witblauw rundvee.

Leestijd : 1 min

De prijs voor kalveren is status quo en varieert van 750 tot 950 euro voor een goed kalf. 875 euro is de gemiddelde norm. Deze prijs is inclusief btw. Er is volgens Coevia sprake van een prijshoudende markt met een aanbod dat kleiner is of gelijk aan de vraag.

Bij de BWB-koeien bleven de prijzen deze week ook status quo. De gemiddelde prijs gaat van 3,70 tot 4,00 euro/kg levend gewicht. De richtprijs voor geslacht gewicht is 5,65 tot 6,25 euro/kg, met enkele pieken tot 6,30 euro/kg voor goed afgewerkte koeien en premiumkwaliteit (S+). Er is een verschil van 0,05 tot 0,10 euro hoger waar te nemen als de koe jonger is dan 5 jaar. Deze prijs is exclusief btw. De markt is flauw, met een aanbod dat groter dan de vraag.

Ten slotte bleef volgens Coevia de prijs bij de stieren eveneens gelijk. De prijs schommelt rond de 4 tot 4,35 euro per levende kg of 6,10 tot 6,40 euro per geslacht gewicht. 6,35 euro/kg wordt als norm genomen. Een prijs van 6,43 euro/kg (S +) wordt gehanteerd, indien geleverd wordt onder een specifiek label (coöperatie, zuigelingen, minder dan 700 kg). Bij stieren onder de 20 maanden is een verschil van 0,05 tot 0,10 euro hoger waar te nemen. Deze prijzen zijn exclusief btw. De markt voor stieren is stabiel, met een aanbod dat gelijk is aan de vraag (evenwicht).

Coevia

Lees ook in Vleesvee

Meer artikelen bekijken