Startpagina Werktuigendagen

Focus op bufferstroken, bodempaspoort en het vernieuwde VLIF

De Vlaamse overheid heeft opnieuw een gezamenlijke stand op de Werktuigendagen. Het departement Landbouw en Visserij belicht er enkele actuele aandachtspunten.

Leestijd : 2 min

Op de stand van het departement Landbouw en Visserijkrijg je onder meer info over bufferstroken langs waterlopen, over de ecoregeling bodempaspoort en over het vernieuwde Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).

Bufferstroken langs waterlopen

Bufferstroken spelen een belangrijke rol om verontreiniging van waterlopen te voorkomen: ze beperken de afspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen van het perceel. De aanleg van bufferstroken langs waterlopen vormt dan ook een belangrijk element van de conditionaliteit in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Je vindt er meer informatie over op de stand van de Vlaamse overheid.

Bodempaspoort

Via de ecoregeling ‘Bodempaspoort’ zetten we in op duurzaam bodembeheer. Het bodempaspoort toont je bodemgerelateerde informatie op een efficiënte, overzichtelijke en eenvoudige manier, en dat op perceelsniveau. Met deze gegevens kun je als landbouwer zelf een gericht datagedreven bodembeheer uitvoeren. Het helpt je om op termijn de bodemkwaliteit te verbeteren en de bodem te beschermen.

Vernieuwd VLIF

De voorwaarden voor VLIF-steun zijn in het nieuwe GLB 2023-2027 sterk gewijzigd. In het vernieuwde VLIF staat het ondernemerschap van de landbouwer centraal in de bedrijfsvoering en investeringen die hiervoor nodig zijn. Tegelijk zetten we maximaal in op administratieve vereenvoudiging van de voorwaarden.

Eén gezamenlijke stand

Net zoals bij de vorige edities staat de Vlaamse overheid op één stand. Je vindt het departement Landbouw en Visserij, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit (B3W) op standnummer 159 in de Maalderijstraat.

Het ILVO zal dit jaar zijn wetenschappelijke kennis delen met de bezoekers via 10 minuten-presentaties. Elk kwartier begint er een nieuw praatje door een ILVO-deskundige, over onderzoeksresultaten of -projecten die verrassend of veelbelovend zijn.

VLAM focust er op de voordelen van eiwitgewassen. Ook het team van Recht van bij de boer zal aanwezig zijn om zijn diensten kenbaar te maken om de korte keten te promoten.

AV

Lees ook in Werktuigendagen

Meer artikelen bekijken