Startpagina Edito

We kunnen ‘het’, op Agribex 2023

Aan de vooravond van Agribex hadden we een gesprek met Marc Devriese, COO van Fedagrim, de organisator van deze landbouwbeurs. Uit dit interview onthouden we dat de landbouwer kan bijdragen aan het redden van het klimaat. Op Agribex maakt hij kennis met technieken die hiervoor vandaag al beschikbaar zijn.

Leestijd : 2 min

Marc Devriese was nagenoeg zijn hele professionele loopbaan actief in de landbouwmechanisatie. Terwijl tijdens zijn carrière de focus lag op het commercieel introduceren van nieuwe technieken en producten, verschoof zijn aandacht ruim een jaar terug meer naar wat deze technieken te bieden hebben aan de Belgische landbouwer en loonwerker.

Het uitwerken van een mechanisatiedossier voor Fedagrim bleek voor hem heel boeiend. Het verruimde zijn blikveld. Heel enthousiast vertelde hij ons wat koolstoflandbouw, precisielandbouw, autonome voertuigen, robots en telematica kunnen bieden voor de landbouwsector. Zie hiervoor het interview op p. 12.

Krachtdadig gaf hij mee dat voornoemde technieken al beschikbaar zijn en op Agribex 2023 gepresenteerd worden. Het gaat dus niet om verre toekomstmuziek, maar om oplossingen die vandaag de dag praktijkrijp zijn en die gecommercialiseerd worden op de beursvloer van Agribex.

Marc Devriese wees ons in zijn uiteenzetting ook op een knelpunt waarmee de landbouwmechanisatie worstelt voor de verdere ontwikkeling en introductie van oplossingen, namelijk het wetgevend kader. Dit zeker voor wat de inzet van autonome voertuigen betreft. Dat geldt echter ook voor stikstofreducerende technieken. Fabrikanten ontwikkelen dus oplossingen die de landbouwsector graag omarmt, maar waarvoor een wettelijk toepassingskader ontbreekt. Hopelijk valt deze noodkreet niet in dovemansoren bij onze beleidsmakers.

Inzetten op duurzame technieken en de juiste keuzes maken voor investeringen, is een gouden raad die Marc Devriese meegaf, zowel aan de boer als aan de loonwerker. Hij wees ons op de gespannen relaties die hij merkt tussen boer en loonwerker en tussen loonwerkers onderling. Meer wederzijds respect is hier wenselijk. De loonwerker investeert voor de boer en verdient het niet om in een onderlinge concurrentiestrijd te komen.

Laten we vooral met z’n allen hoopvol en enthousiast naar Agribex gaan, ieder met zijn eigen motivatie, om elkaar te ontmoeten of om nieuwe, duurzame technieken te ontdekken waarmee we bijdragen aan een betere maatschappij en aan een beter klimaat.

Tim Decoster

Lees ook in Edito

Edito: Herwonnen veerkracht na een belabberd gevoel

Edito Een belabberd gevoel... dat overheerste nadat het stikstofdecreet was gestemd door het Vlaams parlement. Gelukkig toonde de sector in een recordtijd weer zijn veerkracht en zagen we de voorbije week overal spontane acties opduiken.
Meer artikelen bekijken