Startpagina Melkvee

IBR vastgesteld bij runderen in West-Vlaanderen

Op 17 januari werd op een rundveebedrijf in West-Vlaanderen een haard van Infectieuze Boviene Rhinotracheïtis (IBR) gedetecteerd. FAVV en DGZ contacteren mogelijk betrokken bedrijven en nemen maatregelen in het kader van een verhoogd risico voor IBR. Het is uiterst belangrijk dat elke veehouder en elke dierenarts waakzaam is voor klinische symptomen die kunnen wijzen op IBR, vooral in de regio Aartrijke, Jabbeke, Torhout en Zedelgem.

Leestijd : 3 min

Infectieuze Boviene Rhinotracheïtis is een virale ziekte van de bovenste ademhalingswegen. Besmetting gebeurt vooral door neus-aan-neuscontacten. Aankopen van subklinisch besmette dieren vormt het voornaamste risico. Eenmaal besmet is een rund levenslang drager van het virus. IBR veroorzaakt schade door economisch verlies en handelsbeperkingen.

IBR wordt ook wel ‘Canadese griep’ genoemd. De ziekte wordt veroorzaakt door een herpesvirus dat de bovenste luchtwegen van runderen aantast. Begin jaren ‘70 van vorige eeuw werd de ziekte geïmporteerd vanuit Canada. In België is het virus nog algemeen verspreid in onze rundveestapel. Ook in onze buurlanden komt IBR frequent voor. IBR is niet besmettelijk voor de mens.

IBR heeft economische gevolgen voor de rundveehouder, door de productiedaling bij de subklinische vorm en de verliezen bij een uitbraak. Daarnaast kunnen landen die vrij zijn, of een door de EU erkend bestrijdingsprogramma ingediend hebben of toepassen, invoerbeperkingen opleggen voor levend vee, sperma en producten van dierlijke oorsprong.

Aangifteplichtig

Klinische IBR is aangifteplichtig. Een veehouder die bij één of meer runderen van zijn beslag ziekteverschijnselen van IBR vaststelt (koorts, ademhalingsproblemen, verwerping, …) moet zo snel mogelijk een klinisch onderzoek laten uitvoeren door zijn bedrijfsdierenarts. Deze neemt monsters en maakt ze voor virologisch onderzoek over aan een erkend laboratorium voor dierziektebestrijding. De analysekosten worden gedragen door het Sanitair Fonds. Zodra de onderzoeksresultaten de verdenking bevestigen, moet het FAVV geïnformeerd worden.

Het beheer van een haard (aantonen virus) moet volgens de huidige wetgeving gebeiren door het FAVV, waarbij contactbedrijven in samenspraak met DGZ worden opgespoord en op de haard onder andere noodvaccinatie kan worden toegepast. Bij gevallen van IBR-insleep (aantonen antistoffen wildvirus) identificeert DGZ bedrijven met verhoogd risico op basis van epidemiologisch onderzoek. Deze bedrijven worden op individuele basis gecontacteerd door DGZ en krijgen de opdracht een (gerichte) steekproef en/of tankmelkonderzoek uit te voeren. Het epidemiologische onderzoek omvat onder meer diercontacten (aan- en afvoer), bedrijven in de regio, eventueel deelname aan verzamelingen (bv. prijskampen) en linken door erfbetreders.

Verhoogd risico

In de provincie West-Vlaanderen is er een sterke toename van het aantal bedrijven met een verhoogd risico. De voorbije 3 maanden heeft DGZ verschillende bedrijven gecontacteerd om acties te nemen in het kader van het verhoogde risico. Het doel van die acties is het snel opsporen van IBR om verdere verspreiding binnen het bedrijf te vermijden en om de verspreiding naar andere bedrijven te voorkomen.

Naar aanleiding van de nieuwe haard in West-Vlaanderen, vraagt DGZ aan de hele sector en alle erfbetreders om uiterst alert te zijn, in het bijzonder in de regio Aartrijke, Jabbeke, Torhout en Zedelgem. Naast een goede bioveiligheid is vaccinatie onder de huidige wetgeving nog steeds een mogelijke manier om IBR tegen te gaan. Bespreek dit best samen met de bedrijfsdierenarts.

Symptomen

De symptomen van IBR zijn een verminderde eetlust, een waterige, slijmerige neusuitvloei, hoge koorts en verwerpingen. Vooral de subklinische vorm is belangrijk omdat deze - naast een productiedaling - een immuniteitsdaling veroorzaakt, waardoor de dieren vatbaarder zijn voor andere infecties.

Er bestaat geen echte therapie voor IBR omdat het om een virusinfectie gaat. Een acute IBR-uitbraak kan alleen symptomatisch behandeld worden door het geven van bijvoorbeeld ontstekingsremmers.

DGZ

Lees ook in Melkvee

Meer artikelen bekijken