Startpagina Milieu

Impactanalyses over Natuurherstelwet zijn bijna klaar

In november 2023 sprak een meerderheid van de EU-lidstaten zich uit voor een compromisvoorstel over de Natuurherstelwet. In de landbouwproblematiek komt de Natuurherstelwet ook voor. De laatste versie ervan wordt momenteel bestudeerd.

Leestijd : 2 min

In de commissievergadering Leefmilieu van het Vlaams Parlement op dinsdag 30 januari zei Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) dat de laatste versie van de Natuurherstelwet voorgelegd is aan 2 bureaus om tot een globale impactanalyse te kunnen komen. De analyse van deze socio-economische impact door advocatenkantoor Deloitte en de ecologische impactanalyse zitten volgens de minister in de laatste fase van afwerking. Het is nu nog wachten op de finalisering er van.

Stemming

Volgens Demir zal de stemming in het Europees Parlement eind februari plaatsvinden. De Europese lidstaten zullen zich er dan in april over uitspreken. Dat maakt volgens de Vlaamse minister van Leefmilieu dat er nog enige tijd is om de Vlaamse positie te bepalen en dit in te brengen in de Belgische coördinatie.

“Natuurherstel werkt”, benadrukt minister Demir. “Het is een speerpunt van ons beleid in het kader van klimaatadaptie. Alles rond de Blue Deal, veen, natuur herstellen, heel het saneringsplan, het natuurherstelplan zijn verbonden met natuurherstel.”

Vlaanderen doet wat moet

Los van Europa doet Vlaanderen alles wat nodig is, vindt de minister. Ze stuurde daarbij een sneer in de richting van commissielid Mieke Schauvliege (Groen) wegens de tegenstem van deze partij tegen het stikstofakkoord. Voordien polste Schauvliege de minister naar een update over de stand van zaken in verband met de impactanalyse en de positiebepaling van Vlaanderen.

Demir gooide de interpellante voor de voeten dat zij de eerste minister is die impactanalyses maakt. In het verleden is dat op Vlaams niveau nooit gebeurd. Demir zegt dat zij altijd aan Europa gevraagd heeft om een natuurherstelwet te maken die werkt op het terrein en die niet tegenwerkt.

Zodra de impactanalyses er zijn zal Demir de Vlaamse positie bepalen. Maar ze heeft bedenkingen bij de vaststelling dat de premier van de regering al een standpunt heeft ingenomen dat een voldongen feit inhoudt.

Natuur in slechte staat

Schauvliege bracht in herinnering dat de Natuurherstelwet de achteruitgang van de Europese natuur een halt wil toeroepen en natuur in slechte staat geleidelijk aan wil herstellen. Volgens een recente studie van het Europees Milieuagentschap (EMA) scoort België zeer slecht op vlak van de instandhouding van Europees belangrijke habitattypes. Maatregelen voor natuurherstel zijn voor ons land dus geen overbodige luxe.

De grote Europese milieuorganisaties en de Belgische biodiversiteitscoalitie hebben het compromisvoorstel onthaald als een positieve ontwikkeling die verdere steun verdient.

Ons land heeft zich die dag onthouden bij de stemming. Daardoor heeft de Vlaamse Regering volgens de mening van Schauvliege de Vlaamse Regering een gezamenlijk Belgisch standpunt gesaboteerd. “Op die manier werd ons land, maar ook Vlaanderen, monddood op Europees niveau.”

Fons Jacobs

Lees ook in Milieu

BBL: “Eurpese Raad wil Green Deal laten vallen”

Milieu Een gelekte nota van de Europese Raad geeft zicht op de strategische prioriteiten die de lidstaten naar voor willen schuiven voor de nieuwe Europese Commissie. Volgens Bond Beter Leefmilieu (BBl) blijkt uit de gelekte nota dat regeringsleiders alle aandacht voor de biodiversiteit- en klimaatcrisis overboord willen gooien. Dat zou een ontmanteling van de Europese Green Deal betekenen.
Meer artikelen bekijken