Startpagina Varkens

Elias: opnieuw een Virgo-zoon in de spotlights

De Virgo-generatie krijgt langzaam maar zeker mythische proporties in de geschiedenis van de Piétrain-fokkerij. Deze keer behaalt zijn zoon Elias de toppositie in het nakomelingenonderzoek.

Leestijd : 4 min

We hebben dit seizoen in het nakomelingenonderzoek met een uitzonderlijke situatie te maken. Het gebeurt immers zelden dat 6 nestbroers van 1 worp zich allemaal op één KI-centrum bevinden.

’Brothers in arms’ op één KI-centrum

Maar liefst 6 van de 7 gemeten beren van zeug Beaty van fokker Luk Vermeiren doorstonden bij de bedrijfsprestatietest (BPT) – toen ze iets meer dan 5 maanden oud waren – de selectie van KI Vansteenlandt (zie tabel 1). Als diezelfde broers ook nog eens uitblinken in het nakomelingenonderzoek van de selectiemesterij, dan hebben we echt iets bijzonders.

Vorig seizoen was het Elmo die met een indrukwekkende index van 152,2 punten als eerste van het nest opviel.

Dit seizoen is het zijn broer Elias die de aandacht trekt, met uitzonderlijke prestaties in het nakomelingenonderzoek (zie tabel). Hij behaalde niet alleen het predicaat Optimal Prime, maar ook de hoogste index van het seizoen met 154,6 punten.

10-FWS-web (2)

Gezien de consistente BPT-metingen onder de nestbroers van Elias (zie tabel 1) is de opvallende uniformiteit in de groei van zijn nakomelingen eigenlijk niet geheel onverwacht. Bovendien is hij, net als zijn broer Elmo, ook stressresistent. Met uniforme groei, stressbestendigheid en een hoge fokwaarde voor bigvitaliteit (132), is Elias een robuuste beer, wat ook te zien is aan zijn stevig beenwerk.

10-Bedrijfsprestatietoets-web

Verband uniformiteit en robuustheid

Binnen het Centrum voor Huisdiergenetica en Selectie van de KU Leuven is men volop aan het onderzoeken wat het verband is tussen uniformiteit en robuustheid, en de genetische achtergrond hiervan. Zo bleek er een duidelijk verband te bestaan tussen de uniformiteit van de groei en kenmerken zoals staartbijten, kreupelheid en uitval. Al deze kenmerken bleken erfelijk en genetisch gecorreleerd te zijn.

In samenwerking met de Vlaamse Piétrain Fokkerij vzw (VPF) worden momenteel fokwaardes ontwikkeld die verband houden met uniformiteit van varkens, zoals de variatiecoëfficiënt (CV) en de standaarddeviatie (SD). Zo werd er reeds een experimentele fokwaardeschatting bepaald voor de SD van de levensgroei en hieruit bleek Vardan, de grootvader van Elias, ook echt een topper te zijn. De CV van de mesterijgroei van de 27 nakomelingen van Elias scoorde bij de 2,4% laagste van de populatie. Een lagere CV betekent een uniformere mesterijgroei.

Als we daarnaast dezelfde oefening maken voor de Autofom-index (ook wel MBI genoemd), die een maat voor de karkaskwaliteit en type van het varken is, merken we dat de nakomelingen van Elias ook hier heel goed scoren qua uniformiteit. De CV voor de MBI zit bij de nakomelingen van Elias namelijk bij de 11% laagste (dus meest uniforme).

Kijken we vervolgens naar de nieuwe fokwaarde ‘Levenskracht’ (maat van overleving), die sinds eind 2023 officieel ingevoerd werd bij VPF, dan merken we dat Elias met 115,7 punten duidelijk beter scoort dan het gemiddelde van de populatie. We stellen bovendien vast dat stressnegatieve beren (zoals Elias) ook gemiddeld een paar punten hoger scoren op Levenskracht dan de stresspositieve, alhoewel dit verschil niet altijd significant blijkt te zijn volgens de statistiek.

Gouden greep voor de Gouden Piétrain?

Op het moment van het schrijven van dit artikel zijn de prestaties van de nakomelingen van de 4 andere broers (Erwin, Emir, Edel en Eos) ingevoerd in de database van het stamboek, en ook deze zijn veelbelovend. De verwachtingen voor de berekening van het volgend seizoen, over 2 maanden, zijn dan ook hoog gespannen. Na het winnen van de Gouden Piétrain 2023 met de beer Dezlin kunnen we nu al zeggen dat KI Vansteenlandt opnieuw een gouden greep gedaan heeft bij fokker Vermeiren.

Deze laatste ligt met het winnen van de eerste 2 seizoenen van de editie 2024 opnieuw op kop. Leuk detail is dat de 2 broers met de hoogste fokwaardeschatting in het huidige en vorige seizoen dezelfde vader Virgo hebben als de Gouden Piétrain 2023 Dezlin. De Virgo-generatie krijgt zo langzaam maar zeker mythische proporties in de geschiedenis van de Piétrain-fokkerij.

Ook KI Clincke laat van zich spreken

Opvallend in de tabel met de top van de actieve berenzijn ook de 2 zonen van de beer Zuzi, Erik en Elvis van het Loonderhof bij KI Clincke in Ruiselede, gefokt door Stijn Coenen uit Grootloon. Deze staan op kop in het Optimal-segment, waarmee de dominantie van fokker Luk Vermeiren hier lijkt doorbroken te worden. Leuk detail is dat de vader van deze beren dan weer gefokt werd door Vermeiren en nog steeds actief is bij KI Vansteenlandt. Maar ook in het Optimal Prime-segment (zie op www.vpfo.be) vinden we 2 beren van KI Clincke, gefokt door oude bekende Edward Van Esch uit Tienen.In dit segment wordt er eveneens hard aan de weg getimmerd door de collega’s van het partnerschap Vermeiren-Vansteenlandt.

Jürgen Depuydt (VPF)

Lees ook in Varkens

Meer artikelen bekijken