Startpagina Pluimvee

Landsbond Pluimvee vecht ministerieel besluit over kalkoenen aan

De Landsbond Pluimvee, de sectororganisatie voor pluimveehouders, heeft na overleg met de Vlaamse kalkoenenhouders, een verzoekschrift neergelegd bij de Raad van State tot vernietiging van het ministerieel besluit van 22 december 2023 van de Vlaamse regering tot vaststelling van de minimumvoorschriften voor de bescherming van kalkoenen.

Leestijd : 3 min

De Vlaamse regering heeft op 22 december 2023 een ministerieel besluit goedgekeurd voor de vaststelling van de minimumvoorschriften voor de bescherming van kalkoenen.

Zonder overleg

“Onze organisatie heeft altijd de gewoonte gehad om in overleg tot een consensus te komen, maar bij het tot stand komen van dit besluit zijn noch wij, noch de kalkoenhouders zelf, ooit betrokken geweest”, aldus Chris Dhondt, voorzitter van de Landsbond Pluimvee. “Bovendien is dit besluit nefast voor heel wat zaken, alsook – hoe contradictorisch het ook mag klinken – voor wat het dierenwelzijn zelf betreft”.

Niet wetenschappelijk onderbouwd

“Het besluit voorziet maatregelen die het welzijn van de dieren voor ogen zou moeten houden. Uit de genomen maatregelen blijkt echter - en vele zijn zelfs niet eens wetenschappelijk onderbouwd - dat er gehandeld is met onvoldoende kennis van zaken. Zelfs in die mate dat bepaalde maatregelen net een negatieve impact zouden hebben op vlak van dierenwelzijn.“

Niet geluisterd naar de SALV

“Dat noch onze organisatie, noch één of meer kalkoenhouders betrokken zijn geweest bij het tot stand komen van dit besluit, vinden we echt onbegrijpelijk. Terwijl het net de kalkoenhouder zelf is die het gelag zal moeten betalen. Alsof een elektriciteitsfirma plots haar boekhoudster stuurt om bij u thuis de elektriciteit te installeren in uw nieuwbouwwoning. Zelfs het advies met betrekking tot het ontwerp van besluit door de Strategische Adviesraad Landbouw – Visserij (SALV) van 8 december 2023 hebben ze naast zich neergelegd.“

Volgens de SALV is het mogelijk dat bepaalde maatregelen eerder contraproductief zullen zijn inzake dierenwelzijn, bijvoorbeeld de effecten van verlichting op stress of van platformen en zitstokken op de incidentie van borstblaren.

Het voorstel wil een beperking invoeren van de groeisnelheid. De groeisnelheid zou niet hoger mogen zijn dan 100 g per dag voor hennen en 135 g voor hanen. Dit zal volgens de SALV leiden tot honger en agressie onder de dieren (en dus minder dierenwelzijn), tot economische schade en tot een lagere coëfficiëntie in het voedergebruik.

De verplichte afzondering van alle kalkoenen die verwond zijn door verenpikken of kannibalisme is volgens het advies van de SALV in de praktijk niet haalbaar.

Strenger dan de buurlanden

Bovendien hebben verschillende maatregelen volgens de Landsbond Pluimvee financiële en onwerkbare consequenties. De Vlaamse kalkoensector telt slechts 28 professionele bedrijven, vooral gelegen in West-Vlaanderen en is in grote mate afhankelijk van naburige landen voor zijn voortbestaan. “Doordat de Vlaamse regelgever zich strenger opstelt dan de buitenlandse EU-lidstaten - zoals Nederland, Duitsland en Denemarken welke ook kalkoenhouderijen kennen en vele malen strenger is dan de rest van de wereld - wordt gevreesd dat de Vlaamse sector zal uitdoven. Indien dit besluit niet vernietigd wordt, zal er enkel een verschuiving van de productie van kalkoenvlees naar het buitenland zijn. Wat hebben we dan gewonnen op vlak van dierenwelzijn, duurzaamheid en economie?”, vraagt voorzitter Chris Dhondt zich af.

Gelijk speelveld nodig

“Bovendien heeft de Europese Commissie recentelijk aan de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) de opdracht gegeven om tegen 31 december 2025 een technisch rapport en wetenschappelijk standpunt op te maken met betrekking tot het welzijn van kalkoenen in de veehouderij, een basis waarop de Europese Commissie dan geharmoniseerde wetsvoorstellen zal kunnen maken. Als we dierenwelzijn echt naar een hoger niveau willen tillen is het cruciaal dat we eindelijk eens een gelijk Europees speelveld creëren en de import bannen van producten die hieraan niet voldoen“, besluit Chris Dhondt van de Landsbond Pluimvee.

Filip Van der Linden

Lees ook in Pluimvee

Meer artikelen bekijken