Startpagina Melkvee

Nieuwe vzw streeft naar minder gebruik van antibiotica

De kwaliteitsborgingssystemen Belpork, Belplume en IKM Vlaanderen hebben de overkoepelende structuur AB Register vzw opgericht om het gebruik van antibiotica in varkens, pluimvee en melkvee te registreren en verder in te perken.

Leestijd : 2 min

Om antibioticumresistentie tegen te gaan moet het gebruik ervan sterk verminderen. De dierlijke sector besloot om die uitdaging zelf aan te gaan, en verbond zich ertoe concrete doelstellingen te halen tegen het jaar 2020. Om die te halen startte Belpork in 2014 met het antibioticummonitoringsysteem ‘AB Register’. Over de laatste stand van zaken leest u hier.

In samenwerking met de het kenniscentrum voor antibiotica bij dieren, vzw Amcra, deed het systeem de afgelopen jaren aan datacollectie, datacontrole en ontwikkeling van een methodologie voor rapportering aan varkenshouders.

In 2016 begonnen ook de pluimveehouders gebruik te maken van AB Register, via Belplume. In 2017 volgde IKM Vlaanderen, dat AB Register introduceerde in de melkveesector. In het najaar van 2018 start het systeem er definitief.

Om een goede samenwerking te verzekeren verenigden de drie kwaliteitsborgingssystemen hun gemeenschappelijke belangen omtrent antibioticagebruik in één overkoepelende structuur: AB Register vzw. Om het gebruik van antibiotica te verminderen zal de vereniging veehouders sensibiliseren en benchmarkrapporten uitsturen.

De voornaamste taak van de vzw blijft echter de rigoureuze registratie van het antibioticumgebruik bij de veehouders. De vereniging zet dan ook de bestaande samenwerking met de overheid in het kader van Sanitel-Med voort.

De raad van bestuur bestaat uit Renaat Debergh (BCZ, namens IKM Vlaanderen), Johan Van Bosch (NVP, namens Belplume), Anneleen Vandewynckel (Fenavian, namens Belpork), Paul Cerpentier (ABS, namens Belpork), Michael Gore (Febev, namens Belpork), Wouter Wytynck (Boerenbond, namens Belplume), Laurien Van Heupen (coördinator), Yvan Dejaegher (BFA, namens Belpork, voorzitter), Hendrik Van den Haute (ABS, namens IKM Vlaanderen), Roel Vaes (Boerenbond, namens IKM Vlaanderen) en Eddy Leloup (Milcobel, namens IKM Vlaanderen).

DC

Lees ook in Melkvee

Is doornappel(zaad) toxisch voor melkvee?

Melkvee Doornappel is een zeer giftige plant die ook voorkomt in weiden. Zo bestaat het gevaar dat runderen via hooi of voordroog zaden opnemen. Maar wat is het risico op vergiftiging?
Meer artikelen bekijken