Startpagina Melkvee

Fedagrim en Preventagri waarschuwen voor mestgasgevaar

Mestgassen dreigen landbouwers steeds meer voor problemen te stellen. Prevent Agri ziet hoe langer hoe meer ongevallen, en wijt dat aan de toenemende schaalvergroting en strengere milieuwetgeving. Samen met Fedagrim ontwierp het een praktische en overzichtelijke brochure.

Leestijd : 3 min

De brochure ‘Veilig omgaan met mestgassen’ toont aan de ene zijde een varkens- en aan de andere zijde een melkveebedrijf. Aandachtspunten bij mestwerkzaamheden staan aangegeven op de overeenkomstige plaats op het bedrijfsoverzicht. Zo willen de partners, Fedagrim en Prevent Agri, veehouders niet alleen sensibiliseren, maar hen ook een leidraad voor de juiste werkwijze aanreiken.

Hulp halen, niet helpen

“Tot op de dag van vandaag bestaan er geen veiligheidsvoorschriften. Daar hopen wij met onze brochure iets aan te doen”, vertelt Robin De Sutter van Prevent Agri. Ook sensibiliseren blijft belangrijk, benadrukt de heer De Sutter. “Veehouders zijn zich doorgaans onvoldoende bewust van de risico’s. Het gaat tien keer goed, het gaat honderd keer goed, maar als het eens misgaat, zijn de gevolgen desastreus. En het zijn altijd de mensen die het dichtste bij je staan die je er gaan willen uithalen.”

Die hulpvaardigheid kan je naasten duur te staan komen. Meer dan de helft van de dodelijke slachtoffers van mestgassen zijn mensen die anderen of dieren probeerden te redden. Je beschermt dus niet alleen jezelf, maar ook je naasten door het risico zo klein mogelijk te houden.

“Vandaag bestaan er geen veiligheidvoorschriften”, vertelt Robin De Sutter van Prevent Agri.
“Vandaag bestaan er geen veiligheidvoorschriften”, vertelt Robin De Sutter van Prevent Agri.

Waarom nu meer?

Waarom gebeuren er nu meer ongevallen met mestgassen dan vroeger? Naast de schaalvergroting haalt de heer De Sutter ook de strengere milieuwetgeving aan. “Bijmengen van spuiwater bijvoorbeeld werd vroeger niet gedaan, nu wel. Emissie-arme stallen moeten klimaatopwarming tegengaan. Helaas merken we dat zo’n strenge milieuwetgeving vaak lijnrecht tegenover arbeidsveiligheid staat.”

De heer De Sutter legt uit: “Je kan zoveel mogelijk inkapselen, maar de technische maatregelen daarvoor zijn niet perfect. Er worden toch gassen gevormd, die plotsklaps vrijkomen bij het openen. Afdekken en inkapselen heeft in mijn ogen dus geen toegevoegde waarde. Ik wijt daaraan een deel van de verantwoordelijkheid.”

Stallenbouw

De stallenbouwers aangesloten bij Fedagrim maken zich zorgen over de beperkte mogelijkheden tot verluchting. Wat kan er gedaan worden om de wetgeving aan te passen? Ze nemen zich voor een gezamenlijk standpunt in te nemen en dit aan te kaarten.

Een ander probleem voor de sector is betonrot. Onder invloed van mestgassen vormt betonrot sneller een probleem in mestkelders. Doorzakkende roosters, waarbij de dieren in de mestkelder terechtkomen, zijn een mogelijk gevolg. Ook hier geldt: hulp halen, niet helpen.

Samenwerking

“Dit is de derde keer dat we intensief samenwerken”, meldt Gert Van Thillo van Fedagrim. “Eerder hebben we al de brochures ‘Veilig gebruik van landbouwmachines’ en ‘Signalisatie op landbouwvoertuigen’ gelanceerd.”

In plaats van een droge tekst kozen de partners voor deze visueel aantrekkelijke aanpak. Ze lieten 800 brochures drukken, en stellen ze ook digitaal ter beschikking, voor koeien en varkens. Een veiligheidsaudit aanvragen om de risico’s op uw bedrijf aan te pakken kan nog steeds op de website van Prevent Agri.

D.C.

Lees ook in Melkvee

Gemiddeld melkveebedrijf verliest 1.500 euro per maand bij hittegolf

Melkvee Landbouweconomen hebben langlopende productiecijfers van alle Vlaamse melkveebedrijven naast opgetekende weersfenomenen gelegd om de economische schade door hitte in kaart te brengen. Hitte kan een negatieve invloed hebben op de hoeveelheid melk die koeien geven en op de melksamenstelling. De economische schade kan oplopen tot 1.500 euro en meer per maand per bedrijf
Meer artikelen bekijken