Moeilijke onkruiden in maïs bestrijden (deel 2)

Maïs

In een vorig artikel belichtten we de basisaanpak van een geïntegreerde onkruidbeheersing in maïs en gaven we belangrijke aandachtspunten mee.

Behandel onkruiden in maïs steeds in een jong stadium en combineer werkzame stoffen met een verschillend  werkingsspectrum.

Adviezen voor onkruidbestrijding in maïs (deel 1)

Maïs

Onkruidbestrijding is een belangrijk aandachtspunt in de teelttechniek van maïs. Wat onkruidbestrijding betreft, staat men voor tal van uitdagingen.

Verschillende gewassen binnen de vruchtwisselingsproef (2019) van de Hooibeekhoeve.

Werk met CSLIM om langetermijneffecten in te schatten

Maïs

De applicatie CSLIM is nuttig om de langetermijneffecten van teelten en organische bemesting op de organischestofdynamiek in de bodem te schatten. Dit is nuttig bij het werken aan een verbeterde bodemkwaliteit en aan een duurzame bedrijfsvoering.

De schoffelmachine met zaaibak.

Roterende schoffelmachine voor onkruidbestrijding en grasonderzaai in maïs

Maïs

Raf Goris uit de Zuiderkempen heeft een machine ontwikkeld met een roterende schoffel, waarbij gras onder kniehoge maïs gezaaid kan worden. De roterende schoffelwerking zorgt voor mineralisatie van de meststoffen in de bodem, waardoor de maïs extra nutriënten kan opnemen.

Rietzwenkgras gezaaid met pijpenzaaimachine aan 15 kg/ha, net vóór de maïszaai  (juni 2015).

Bezint eer ge begint met onderzaai van gras

Teelttechniek maïs

De vakgroep Plant en Gewas van de Universiteit Gent onderzocht 7 opeenvolgende proefjaren of de onderzaai van rietzwenkgras in maïs voordelen oplevert. Dit blijkt niet zo evident. Het slagen van de onderzaai is immers wisselvallig en redelijk onvoorspelbaar.

Koud en nat: kenmerkende begrippen in maïsseizoen 2021

Akkerbouw

Koud en nat zijn begrippen die de maïsteelt in 2021 perfect omschrijven. Dit geldt zowel voor het voorjaar, de zomer als het najaar.

In maïs wordt zowel de chemische, mechanische als combinatie chemisch/mechanisch onderzocht.

Onkruidbestrijding in maïs onderzocht

Akkerbouw

Omwille van het gekende virus kon er vorig jaar geen bezoek doorgaan aan de proefhoeve van de Universiteit Gent en Hogeschool Gent te Bottelare. Dit jaar konden beide instituten met inachtname van de nodige veiligheidsmaatregelen wel een bezoek organiseren.

Pak tijdig de  onkruidbestrijding in maïsvelden aan, is nog steeds het beste advies.

Efficiënte oplossingen op doorlevende onkruiden

Akkerbouw

In voorgaande artikels belichten we al de mogelijkheden van chemische onkruidbestrijding in maïs

Het zijn geen ideale weersomstandigheden om de maïsteelt in te starten.

Hoe diep maïs zaaien?

Akkerbouw

De uitzaai van maïs is gestart bij schrale weersomstandigheden met koude omgevings- en bodemtemperaturen.

Hooibeekhoeve had in 2020 een proef aanliggen in het kader van het demonstratieproject ‘4J Vruchtwisseling’ waarbij verschillende rij-afstanden met elkaar vergeleken werden.

Andere rijafstanden in maïs voordelig, maar geen garantie voor lager nitraatresidu

Akkerbouw

Vanwege de steeds hoger wordende druk op het milieu onderzoeken het Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV) en de Hooibeekhoeve meerdere opties om het nitraatresidu in de bodem te verminderen. Zo werd ook gekeken naar de rijafstand. Zo bevestigt een proef in 2020 dat na het scheuren van grasland een verkleinde rij-afstand vooral effect heeft op het zetmeelgehalte, en niet altijd op het nitraatresidu.

Een gelijktijdige zaai en onderzaai van groenbedekkers kan je doen omdat er geen invloed is van de rassenkeuze van maïs.

Tijdstip inzaai groenbedekkers beïnvloedt opbrengst maïs

Maïs

Groenbedekkers hebben heel wat voordelen, zoals het aanbrengen van extra organische stof in de bodem. Het tijdstip van inzaaien is echter van belang voor het welslagen van de teelt. LCV-onderzoeker Gert Van de Ven: “Gelijktijdige zaai of onderzaai heeft voordelen naar nitraatresidu toe.”

Door de selectie hebben de meeste van de huidige rassen een vrij goed stay-green karakter. Dit maakt het zeer moeilijk om zich enkel te baseren op de uitwendige visuele kenmerken van de gehele plant voor het bepalen van het optimale oogsttijdstip.

Opbrengstresultaten zeer vroege tot late kuilmaïsvariëteiten

Akkerbouw

Het CIPF, LCV, Carah en CPL-Vegemar voerden ook in 2020 uitgebreide post-inscriptie rassenproeven met zeer vroege tot late kuilmaïsvariëteiten voor het VarMaBel normaal netwerk. Het maïsteeltseizoen 2020 werd echter gekenmerkt door aparte weersomstandigheden die hun invloed hadden op het verloop van de rassenproeven.

Zowel qua opbrengst als qua kwaliteit van de maïsoogst in 2020 kon er een sterke variatie bestaan tussen regio’s en percelen.

Het was weer een bijzonder jaar om maïs te telen

Akkerbouw

Ook dit jaar werd weer een bijzonder jaar om maïs te telen. Na een natte winter kwamen regelmatig droge, hete perioden voor. Gelukkig viel hier en daar nog net op tijd de broodnodige regen. Zo droog het seizoen echter startte, zo nat en verzopen eindigde de oogstwerkzaamheden in sommige regio’s.

Rietzwenkgras onder maïs.

Problemen proberen oplossen of veroorzaken?

Akkerbouw

De maïsteelt is nog steeds veruit de grootste teelt in Vlaanderen. Het is dan ook belangrijk om stil te staan bij hoe we deze kunnen optimaliseren. In de vorige edities van Landbouwleven stonden reeds vele artikels over nieuwe inzichten om de productie te verhogen. Nieuwe zaai- en onderzaai technieken, zaaizaadcoatings, rijenbemesting en granulaattoepassingen kwamen reeds aan bod.

Ook in 2019 hadden de klimatologische omstandigheden een invloed op de maïsteelt.

Opbrengstresultaten zeer vroege tot late kuilmaïs-variëteiten

Akkerbouw

Net zoals in 2018 was 2019 een teeltjaar met uitdagende klimatologische omstandigheden. De verschillen tussen regio’s, en ook binnen percelen, waren opnieuw erg groot. De koude periode aan het begin van het teeltjaar, gevolgd door een warme en droge periode hadden een grote impact op de groei van de maïs.

Waar er voldoende neerslag is gevallen, waren de opbrengsten meestal behoorlijk.

Evaluatie van het maïsteeltjaar 2019

Akkerbouw

Het maïsteeltjaar van 2019 startte met een tijdige uitzaai, gevolgd door een trage opkomst. Vervolgens was er opnieuw droogte en hitte, maar met een kleinere impact dan vorig jaar voor de maïsteelt.

Maïskopbrand is een schimmel in de maïskolf onder de schutbladeren.  Soms is dit moeilijker zichtbaar. Ook kan verwarring ontstaan met builenbrand.

Syngenta vestigt aandacht op maïskopbrand

Akkerbouw

Eind vorige week namen de technische medewerkers van Syngenta ons mee naar het Nederlandse Megen om de ziekte maïskopbrand (Sphacelotheca reiliana) onder de aandacht te brengen.

Heel veel maïspercelen zijn hakselrijp

Akkerbouw

Eind verleden week zijn opnieuw stalen genomen op de proefvelden in het LCV netwerk voor de opvolging van de afrijping van de silomaïs.

Diverse toestand in afrijping maïspercelen

Veeteelt

De afgelopen week heeft de maïs wat kunnen herademen dank zij de regen. Alle problemen zijn hiermee natuurlijk niet opgelost maar de neerslag zal de percelen met enigszins normale planten helpen om de kolven te vullen en af te rijpen.

In sommige regio’s is men bezig met de ‘noodoogst’ van snijmaïs.

Droogte en hitte maakt maïs sneller (nood)rijp

Akkerbouw

Maïs begint onder normale omstandigheden vanaf half à eind augustus af te rijpen. Dit jaar is er door de droogte en de hoge temperaturen in heel wat regio’s nauwelijks sprake van het natuurlijk afrijpingsproces.