Startpagina Mechanisatie

Beter kiezen voor luchtremmen?

Inspelend op ons artikel van vorige maand over de Tractor Mother Regulation horen we wel eens zeggen dat pneumatische remsystemen verplicht worden. Wij konden deze bewering alvast niet terugvinden in de wet. Luchtdrukberemming zou echter wel eens richting standaardtechniek kunnen evolueren. We leggen onze visie hierbij uit.

Leestijd : 4 min

Volgens de Tractor Mother Regulation (EU 167/2013 richtlijn) moet er sinds 1 januari 2018 een dubbelleidingremsysteem zijn bij getrokken machines die een toelaatbaar totaalgewicht hebben van meer dan 8 ton. Naar keuze van de klant of fabrikant mag dit een lucht- of hydraulisch remsysteem zijn, zo lang het maar een tweeleidingssysteem is.

Luchtdrukremmen (pneumatisch) zouden wel eens een heel logische evolutie kunnen zijn omdat het bekende, vertrouwde en toch enigszins betaalbare techniek is. Dit laatste geldt zeker bij nieuwkoop. Anders kan het zijn als een oudere tractor achteraf moet voorzien worden van een luchtdrukreminstallatie.

Bij nieuwkoop ligt het prijsverschil van een pneumatisch dubbelleidingssysteem ergens rond de €2.000 hoger dan het hydraulisch dubbelleidingssysteem. Sommige klanten struikelen over dit verschil, zeker als twee merken tegen elkaar worden uitgespeeld. We durven er nadrukkelijk op te wijzen, om verder dan deze meerkost te kijken. Het heeft consequenties voor de getrokken machines én de herverkoopmogelijkheid en -waarde van tweedehands.

Als we het hebben over beremming in dit artikel, dan hebben we het over het aansturen van de remmen van de aanhangwagen, dit kan pneumatisch of hydraulisch zijn. De bediening van de remmen van de tractor zelf, wordt hydraulisch uitgevoerd, maar dit aspect laten we in dit artikel verder buiten beschouwing.

Nieuwe tractoren kunnen uitgeleverd worden met zowel aansluitingen voor een hydraulisch dubbelleidingsremsysteem als een luchtdrukversie.
Nieuwe tractoren kunnen uitgeleverd worden met zowel aansluitingen voor een hydraulisch dubbelleidingsremsysteem als een luchtdrukversie. - TD

Enkelleiding hydraulisch

Vanwaar komt de bewering dat we naar luchtdruk moeten? Het kan komen door het gegeven dat de hydraulische remmen in de landbouw minder zijn doorontwikkeld en de techniek is ingehaald door luchtdrukremmen.

Enkelwerkende hydraulische remmen zijn bij ons goed gekend: slang aansluiten en rijden, zonder veel omzien naar het systeem. Hydrauliek is op een tractor sowieso aanwezig, waardoor hydraulische remmen niet zo duur uitvallen.

Dubbelleiding remsysteem

Anders is het om hydraulische beremming op aanhangwagens (of ander getrokken landbouwmateriaal) te voorzien. Vergeet niet dat dit sinds Nieuwjaar een dubbelwerkend hydraulisch systeem moet zijn. Als de benodigde onderdelen hiervoor al op de markt zijn, dan is er alvast nog niet zo veel van geproduceerd en zijn er ook minder fabrikanten voor deze markt.

Bij een tweeleidingremsysteem, of dit nu hydraulisch of pneumatisch is, zijn er twee leidingen. Eentje hiervan levert een constante druk, de andere levert het remcommando. Valt de druk in een van de twee leidingen weg, dan gaat de aanhangwagen spontaan op de rem staan. Deze techniek is gekend van de luchtremmen bij vrachtwagens. Europa vraagt de dubbelleidingtechniek nu bij landbouwvoertuigen om het verkeer veiliger te maken.

Loonwerkers en sommige boeren zijn al vertrouwd met het dubbelleidingsluchtdrukremsysteem, zeker als ze veel transport doen.
Loonwerkers en sommige boeren zijn al vertrouwd met het dubbelleidingsluchtdrukremsysteem, zeker als ze veel transport doen. - TD

Opgemerkt moet worden dat het niet lukt om een tractor met een eenleiding hydraulisch remsysteem te koppelen met een tweeleiding hydraulisch remsysteem op de aanhangwagen. Omgekeerd lukt wel. Een nieuwe tractor met tweeleiding hydraulisch remsysteem kan zowel een aanhangwagen trekken met een één of tweeleiding hydraulisch remsysteem. Een probleem duikt wel op wanneer een nieuwe aanhangwagen met tweeleiding hydraulisch remsysteem gekoppeld wordt aan een ‘oudere’ tractor met éénleiding remsysteem.

Handige mechaniekers kunnen in de werkplaats hier waarschijnlijk wel een oplossing voor bedenken, maar de vraagt reist dan wat als de techniek faalt en het voertuig in een ernstig ongeval terechtkomt: wie is aansprakelijk?

Loonwerkers, transporteurs en sommige landbouwers zijn al vertrouwd met het dubbelleiding pneumatisch remsysteem. Binnenkort iedereen?
Loonwerkers, transporteurs en sommige landbouwers zijn al vertrouwd met het dubbelleiding pneumatisch remsysteem. Binnenkort iedereen?

Lucht is logisch

Hiernaast moeten we nog opmerken dat de fabrikanten niet allemaal op één lijn staan. Zo hebben we nu fabrikanten die nieuwe tractoren aanbieden met een tweeleiding hydraulisch remsysteem. Andere tractorbouwers bieden niet deze mogelijkheid en verwijzen hun klant door naar een dubbelleiding pneumatisch systeem. Waar dit vroeger een optie was, en een reeds goed gekende techniek in de markt, bieden zij dit nu standaard aan.

In optie kan soms een klassiek enkelleiding hydraulisch remventiel besteld worden als bijkomende uitrusting. Op deze manier kan een ‘oude’ aanhangwagen toch met een nieuwe tractor ervoor rijden. Maar pas op, wettelijk gezien kan deze mogelijkheid maar tot 1 januari 2021.

Luchtremmen zijn proportioneel mooier en beter te doseren.

Einde hydrauliek ?

Voornoemde uiteenzetting doet ons concluderen dat de hydraulische beremming nog wel kan, maar dat het door wetgeving en kostprijs in de toekomst wel eens een eindig verhaal kan worden in de praktijk. We horen ook dat aanhangwagenconstructeurs niet geneigd zijn om een dubbelleiding hydraulisch remsysteem op te bouwen. Zo kiezen zij, net als sommige tractorenbouwers, nu al voor luchtdrukberemming.

Wie in het verleden al gekozen had voor luchtremmen op de tractor en aanhangwagen moet zich dus weinig zorgen maken. Wie voor een nieuwe aankoop gaat, durven we sterk aan te raden om luchtremmen te overwegen. Misschien heb je het zelf niet direct nodig, de mogelijkheid zal alvast de naverkoopwaarde en afzet tweedehands verbeteren.

Ook nadelen

Tegelijk durven we ook wijzen op de nadelen van luchtdrukremmen. Zo is dit systeem onderhoudsgevoeliger dan een hydraulisch systeem. Heb hier voldoende oog voor, want het condenswater in het systeem kan voor bevriezing zorgen in de winter.

Pneumatische beremming heeft een compressor nodig om de perslucht op te wekken en het systeem moet op druk komen alvorens we kunnen wegrijden (net zoals bij vrachtwagens). Dit vraagt enkele minuten extra tijd.

TD

Lees ook in Mechanisatie

Mogelijkheden van spitzaaien ervaren

Akkerbouw Omdat hij geconfronteerd werd met een laat én heel nat seizoen om wintertarwe te zaaien ging landbouwer Stef Lauwers uit Sint-Katelijne-Waver op zoek naar een geschikte oplossing om de bodem te bewerken en in te zaaien.
Meer artikelen bekijken